• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Förvånade Fölster

sf

Stefan Fölster är ekonom, chef för ”Reforminstitutet” och knuten till Svenskt Näringsliv. Länge har Fölster varit en förespråkare av ökad invandring, ”arbetskraftsinvandring”.

Nu har Fölster gjort en undersökning som finner att sociala problem är vanligast på mindre orter, med få invandrare.

På DN Debatt skriver han:

”Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problemen är värst i orter som har få personer med utländsk bakgrund. I själva verket är de integrationsproblem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter minst lika vanliga i orter som är ‘invandrarfattiga’.”

orter
Stefan Fölster säger sig vara ”FÖRVÅNAD” över resultatet.

En slutsats från Fölster blir att vi har ”en pseudodebatt om problem med invandring”. En TV-reporter fyller i: ”det stämmer inte, att invandringen är ett problem och kostar pengar”.

I TV4-nyheterna får vi veta att Reforminstitutet ”oroas över hur integrationsdebatten förs idag”.

Fölster: ”Stora grupper av invandrare är bättre utbildade än befolkningen i stort och är mer företagsamma.”

Det blev en ny kortfilm:

Petterssons blogg:

”Det intressanta med Fölsters ord är att regeringen nu kan avsluta sina miljardsatsningar på förorterna, dra in på polisbevakningen, sluta föra över förortseleverna till andra skolor och sluta engagera vuxna för att kontrollera buset som vi trodde höll förorterna i ett järngrepp. Allt har varit en lögn från politikernas sida. Allt har varit bra, men ändå har miljarderna försvunnit i olika projekt. Förstå detta ni som kan.”

Problem på orter i glesbygden kan naturligtvis ha andra orsaker än invandring. Fler invandrare dit skulle lika gärna kunna skapa nya problem där, av Malmö-karaktär.

Om läget i Katrineholm:

 

PS

Fölster fick inte med brottsligheten i sin undersökning – se Affes statistikblogg!