• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Holländarna visar vägen!

nlflagga
Ur The Conservative Papers, den 26/1 2013:

”NEDERLÄNDERNA VILL ÖVERGE MÅNGKULTUREN

Nederländerna, där sex procent av befolkningen nu är muslimer, skrotar mångkulturalismen
 
Den nederländska regeringen säger att den kommer att överge mångkulturalismen, den modell som sedan länge uppmuntrat muslimska immigranter att skapa ett parallellsamhälle i Nederländerna.
 
Det nya lagförslaget om integration, som den holländske inrikesministern Piet Hein Donner lade fram för parlamentet den 16 juni, har följande lydelse:
 
”Regeringen delar det sociala missnöjet med den mångkulturella samhällsmodellen och planerar att ändra prioriteringen till det som är bra för det nederländska folket. I det nya integrationssystemet spelar värdet för det nederländska samhället en central roll. ”
 
Med denna förändring styr regeringen bort från den mångkulturella samhällsmodellen.

wilders  (På bilden: Geert Wilders)

Lagförslaget fortsätter:

”En mer obligatorisk integrering är också motiverad eftersom regeringen även kräver detta från sina egna medborgare.
 
Det är nödvändigt eftersom samhället annars gradvis växer isär tills så småningom ingen känner sig hemma längre i Nederländerna ..
 
Den nya integrationspolitiken kommer att ställa flera krav på immigranter.
 
Till exempel kommer invandrarna att krävas lära sig nederländska och regeringen kommer att ha en tuffare inställning till invandrare som struntar i holländska värden, eller inte följer nederländsk lag. ”
 
Regeringen kommer också att sluta erbjuda speciella subventioner åt muslimska invandrare, enligt Donner: ”Det är inte regeringens uppgift att integrera invandrare.”
 
Regeringen kommer att införa ny lagstiftning som förbjuder tvångsäktenskap och kommer också att införa tuffare åtgärder mot muslimska invandrare som sänker sina möjligheter till anställning genom sättet de klär sig.
 
Regeringen kommer även att införa ett förbud mot ansiktstäckning, islamisk burka, från 1 januari 2013.
 
Holland har gått hela den liberala vägen, och insett – kanske för sent – att skapandet av en nation av stammar kommer att döda nationen själv.
 
Framtiden för Australien, USA, Storbritannien och Kanada kan mycket väl läsas här.
 
OBS: muslimska invandrare lämnar sina hemländer på grund av civila och politiska oroligheter ”som skapats av deras egen kultur.”
 
Länder som Holland, Kanada, Storbritannien och Australien har en etablerad livsstil som faktiskt fungerar, så varför omfamna det som är ogenomförbart?
 
Om muslimer inte vill acceptera en annan kultur så är svaret enkelt: ”Stanna där ni är!” ”Eller res tillbaka till där ni var!”

stannamusse

x

PS

gur
Thomas Gür i SvD den 2/2 2013:

”Varje lands befolkning har rätt att bestämma vilka migranter som det är mest gagneligt att ta emot och i vilket antal. Likaså har de rätt att bestämma att migrationen ska ske i en takt som inte innebär alltför stora omvälvningar av den kultur och de seder som frammejslats genom historien, och av den tillit som bygger på den gemensamma identiteten i att vara en nation och inte bara ett slumpmässigt antal människor innanför ett lands geografiska gränser.”

Läs mer

The Economist 1

The Economist 2