• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Semitiskt samtal

dtel

I torsdags fick jag ett aningen underligt telefonsamtal. Den unge mannen öppnade med frågan om det var Jan Milld som han talade med och sedan om jag hade tid med honom.

Mer än less på alla telefonförsäljare svarade jag kärvt att det berodde på vad saken gällde. Hans ärende var ett annat, så jag gav OK.

Han presenterade sig med namn, men det uppfattade jag inte, så här kallar jag honom för A.

Snart framgick att  A var jude och att det var i den egenskapen han ringde.  Han var komiker, försäkrade dock att han inte skulle nämna mig i sina framträdanden. Och vårt samtal skulle inte bandas.

Tydligen ringde A runt – med en form av disciplinerande mission – till flera personer som på webben riktat kritik mot judiskt agerande. Jag var ovanlig, menade A, med mitt telefonnummer i katalogen och lätt att personligen få tag i.

Hans frågor kretsade kring misstänkt antisemitism från min sida.

”Är jag antisemit?” löd en direkt fråga.

Mitt svar blev naturligtvis nej, med den definition av begreppet som jag håller mig till: en person som är negativ mot judar i allmänhet.

A hänvisade till att en person, som han tydligen hade som auktoritet, ändå såg mig just som ”antisemit”. Måste det då inte ha varit något fel i mitt sätt att formulera mig? undrade A.

Logiken i den hållningen skulle ju bli att andra människor fick vetorätt kring vad jag kan tycka och skriva.

pc

Nästa förhörsfråga: ”Tror jag på Förintelsen?” A inskärpte allvaret i sin fråga: är det något som kan göra judar upprörda, så är det att Förintelsen ifrågasätts.

Jag svarade att frågan inte kan besvaras med mindre än att man först klargör vad som läggs in i begreppet ”Förintelsen”.

För mig är detta inte en trosfråga, utan – som andra historiska händelser – en fråga att söka fakta och sanning om, så långt det låter sig göra.  Jag hänvisade till min webbtext ”Vad får diskuteras?”, men den hade A tydligen inte läst.

Innan A avslutade hann han också surra något om konspirationstänkande.

ol
Under samtalet hade A förundrats över att jag lät så normal, jag var en sådan person han kunnat tänka sig ”gå ut och ta en öl med”.

Innan dess bör han nog ha tagit del av vad jag har skrivit i ämnet. Där kan A få veta vad jag tycker.

netcongress

Se även:

Varför judar välkomnar muslimer

x

Att förstå det judiska inflytandet 1

Att förstå det judiska inflytandet 2

Att förstå det judiska inflytandet 3

Att förstå det judiska inflytandet 4

Att förstå det judiska inflytandet 5

Att förstå det judiska inflytandet 6

x

Vitboken 1

Vitboken 2

Palestina-meny

Alan Sabrosky

x

Lasse Wilhelmson 1
http://gotiskaklubben.wordpress.com/2012/12/10/lasse-wilhelmson-intervjuas-av-gotiska-klubben-2/

Lasse Wilhelmson 2
http://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/11/30/svar-till-expos-artikel-tv-profil-tipsar-om-antisemitisk-bok/

Lasse Wilhelmson 3
http://lassewilhelmson.wordpress.com/2005/10/01/israel-och-%E2%80%9Ddet-nya-amerikanska-arhundradet%E2%80%9D/

Lasse Wilhelmson 4
http://lassewilhelmson.wordpress.com/expo-exponerar-eller-morklagger/

Lasse Wilhelmson 5
http://lassewilhelmson.wordpress.com/2010/03/24/brev-till-journalisten-ricki-neuman-angaende-artikeln-allas-favorit-blev-extremist-i-svd-kultur-den-24-mars-2010/

Lasse Wilhelmson 6
http://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/03/12/paideia-for-all-or-just-for-the-chosen/

”Jag har brottats med denna fråga, från tid till annan, hela mitt liv – av rent personliga, men också av politiska skäl. Jag har skrivit många artiklar i ämnet och även gett ut en bok. Min uppfattning om vad som är ‘judiskt’ kan sammanfattas på följande sätt:
 
De flesta av de som kallar sig judar idag ansluter sin identitet främst till den judiska staten Israel och är sekulära. Judisk identitet handlar mycket om att uppfatta sig själv som speciell på ett positivt sätt, att vara utvald av Gud, men samtidigt vara som ett offer, alltid förföljd av Förintelsen. Detta används ofta som ett tvingande moraliskt argument för att motivera särbehandling av gruppen på bekostnad av andra, främst palestinierna. Det är också grund för vad som brukar kallas ‘judisk Chutzpah‘, som i stort betyder ‘hänsynslös fräckhet’. Men det mest oroande är idén om överhöghet i den judiska lagen Halacha, där icke-judar ses som varande inte riktiga människor. Sammantaget utgör detta en rasistiskt orienterad stammentalitet.
 
‘Judisk’ kan i viss mån vara en religion (judendomen), i viss mån politik (sionismen) och så vidare, eller en blandning av olika saker, men bara till viss del. Främst, och i grunden, är ‘judisk’ en mentalitet eller en ideologi (judiskhet).
 
Paideia, baserat i Sverige, och grundad på ‘judisk ideologi’, spenderar nu 40 miljoner kronor av svenska skattebetalares pengar, till att börja med, för att sprida denna ‘kultur” över hela Europa. Detta kommer självfallet skapa ‘antisemitism’.”

Lasse Wilhelmson 7
http://lassewilhelmson.wordpress.com/2009/09/20/befria-al-quds-och-palestina/

Lasse Wilhelmson 8

http://lassewilhelmson.wordpress.com/2012/12/01/svar-till-asa-linderborg-i-aftonbladet/