• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Centerlogik

Ska välfärdsstaten skrotas?
Godhetens konsekvenser.

Så presenterar jag min nya kortfilm, ”Centerlogik”, utifrån en Studio-ett-intervju med Centerpartiets programskrivare, Per Ankersjö:

Ankersjö går fram under paroller om ”frihet” och vill se fri invandring som ett sätt att lindra nöden hos de miljarder av fattiga människor som bor utanför Sverige.

sovande

Resultatet blir ett uppfyllande av samma nyliberala agenda som Fredrik Reinfeldt signalerade i egenskap av MUF-ordförande i början av 90-talet.

Ankersjö tillstår själv att förändringar av vårt samhälle måste ske innan visionerna om fri invandring kan genomföras. Konkret betyder detta ökad press på dem som arbetar och mindre bidrag till dem som inte har ett arbete. Innebörden av Ankersjös tal om ”frihet” blir nöd bland människor i Sverige.

talten

En grundbult i den nyliberala ideologin är att nationalstaten ska nedmonteras.

Då kan försvaret ses som ett särintresse – något som egentligen inte behövs. Utan gränser finns ju ändå inget att försvara.

soo