• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

”Solidaritetens” pris

inivaggen

Svensk flyktingpolitik har som bekant gått in i väggen nu. Det märks i kommuner som bl.a. Katrineholm.

Då kan det från pressade kommunalpolitiker låta som att ANDRA kommuner måste ta emot fler utlänningar.

En märklig slutsats!

Mot bakgrund av  gjorda erfarenheter, i kommuner som tagit emot många utlänningar, måste väl slutsatsen bli den rakt motsatta: gör inte om samma misstag i fler kommuner!

slcandoit

Över till Stefan Löfvén, feministen.

Vad hen nu föreslår är en ”solidaritets-bonus”. Innebörden av denna är att de kommuner som tar emot många asylanter ska få extra bidrag. Detta ska betalas av de kommuner som inte tagit emot så många: ”kommuner som idag inte tar det ansvaret och visar den solidariteten – de ska få visa den solidariteten ändå – genom att vara med och betala.”

Finansieringen skulle alltså inte ske frivilligt, utan genom tvång. Det är inte vad jag kallar solidaritet!

Verklig solidaritet måste komma från vederbörande själv: den som betalar måste fatta beslutet – den som beslutar måste vara den som betalar.

solidarity

Ett annat begrepp som ges en helt perverterad innebörd är ”ansvar”. PK-iterna gör gällande att kommunledningar har ett ansvar att ta emot många asylanter, ett ansvar i första hand gentemot asylanterna.

Låt mig anföra avvikande mening: i en demokrati måste ansvaret hos politiker vara främst gentemot de egna medborgarna.

ab-fri

”Är det rätt att kunna köpa sig fri?” frågar Aftonbladet i en propagandaartikel.

Helt bakvänt!  Varje kommun ska vara ”fri” utan att behöva betala extra för det.

När blev kommunerna f.ö. ofria?
Vem bestämde att det skulle vara så?

När kommer AB att på motsvarande sätt fråga ”Är det rätt att kunna köpa sig fri?” beträffande upplåtande av våra hem åt asylanter?

I den riktningen verkar vi nu vara på väg!

slcandoit

Läs mer

Nimby

Safe Haven

Ditt hem

Politikers hem

Grums

LRF utestänger

lrf-ordf

LRF – Lantbrukarnas Riksförbund – stänger Sverigedemokraterna ute från sina aktiviteter.

Om detta uttalar sig LRF-ordförande Helena Jonsson:

”- LRFs beslut att inte bjuda in Sverigedemokraterna grundar sig på ett helhetsperspektiv. Vi har inte bara ställt oss frågan vilken jordbrukspolitik vi vill ha, utan också vilket samhälle vi vill leva i. Vi vill ha ett som tar tillvara den stora potential alla människor i vårt samhälle faktiskt bär på och inte utestänger, polariserar och ställer grupper av människor emot varandra.”

”Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som skapar gemenskap genom att först peka ut vilka som inte får vara med.”

M.a.o: SD är ett parti som utestänger.

Därför utestänger LRF detta parti.

hatasd

Vad menar Helena Jonsson konkret?

Ska Sverige ha fri invandring? Det har ju t.o.m. Centerpartiets ledning nu förkastat. Samtliga partier i riksdagen anser – i varje fall formellt – att invandringen till Sverige ska vara reglerad. Det betyder att en utlänning för att få vistas i Sverige måste ha fått ett särskilt uppehållstillstånd.

Ska satsningarna inom varje utgiftsområde inom stat och kommuner vara gränslösa? Får inga tak sättas?

I verkligheten är samhällets resurser begränsade, vilket framtvingar att olika satsningar måste ställas mot varandra. Hela tiden. Ofrånkomligen.

Alla kan inte få allt.

LRF-ordföranden fortsätter:

”- Sverigedemokraterna … har inte gjort sig fria från sin historia. Företrädare och anhängare till partiet visar fortfarande att de använder allt annat än demokratiska påverkansmetoder. ”

Vilken grund har hon för detta påstående?

Det finns många exempel på hur sverigedemokrater blivit misshandlade, drabbats av yrkesförbud, uteslutits ur organisationer, vägrats tillgång till möteslokaler, fått torgmöten saboterade genom oljud. mm.

Däremot saknas sådana exempel i omvänd riktning.

Vad, mer exakt, syftar Helena Jonsson här på med icke-demokratiska påverksansmetoder  från SD:are?

Ge ett enda exempel!

jl

Gruppvåldtäkter

• Ökar eller minskar antalet gruppvåldtäkter år för år?

• Vilka är förövarna?
Är problemet kopplat till den förda invandringspolitiken?

Förvisso kontroversiella frågor, där uppgifter ofta står mot uppgifter och det inte alltid är lätt att få fram klara fakta.

När Blågula frågor på 90-talet hävdat att gruppvåldtäkter var ett allvarligt och ökande problem avfärdade Robert Aschberg i Folkhemmet 2000 detta som ”dravel”. (7.30 in i denna film:)

Efter programmet lade jag ut denna text på BGF-sidan, men den argumenterade ju kring något annat, nämligen vilka som var förövare.

Beträffande just ökning/minskning, och för 90-talet, där kunde Aschberg finna visst stöd i BRÅ-statistik:

gvt90 Minskningen gäller dock inte vad jag för min del vill lägga in i begreppet ”gruppvåldtäkt”, dvs där det finns tre eller fler förövare. Är det bara två förövare – vad jag skulle kalla något annat, t ex  ”parvåldtäkt” – hade en minskning skett.

Jag har tidigare  sprungit på uppgifter om att svenskar är relativt mer vanligt förekommande i ”parvåldtäkter”, medan invandrarkaraktären är mer markant beträffande egentliga gruppvåldtäkter.

Det blir också rimligt som antagande, då unga invandrare vanligen rör sig i större grupper än svenskar.

I BRÅ:s kurvdiagram ovan kan noteras att det totala antalet gruppvåldtäkter år 1999 hamnade på ca 35.

Jämför detta med denna uppgift i DN den 14/1 2013:

”Förra året anmäldes drygt 6.500 våldtäkter i Sverige, 10  procent var överfallsvåldtäkter och en tiondel av dem var gruppöverfallsvåldtäkter. Det är dessutom bara ett fåtal som fälls för brottet, åtalsfrekvensen är 10-15 procent.”

Av detta läser jag ut att siffran för gruppvåldtäkter år 2012 hamnade på ca 65. Det skulle betyda nästan en fördubbling på ett drygt decennium.

Nu i januari-februari 2013 har påtagligt många gruppvåldtäkter förövats i Stockholmsregionen.

Vad kan då sägas om förövarna?

Dagens Nyheter:

”Enligt Börje Svensson, som bland annat har arbetat med sexualbrottslingar vid Norrtäljeanstalten, rör det sig ofta om killar som har en respektlös inställning till sina medmänniskor. Det kan vara gäng som även begår annan typ av brottslighet, till exempel personrån.”

Ett nästan identiskt pk-budskap förmedlades i TV4-nyheterna den 24/2 av en annan ”sakkunnig”, Niklas Långström: förövarna är personer med ”en kriminell attityd”. Kolla 1.30 in i denna nya kortfilm:

Helt lätt är det inte att få fram fakta om förövare och jag misstänker att detta bottnar i en bestämd viljeinriktning från media och myndigheter, om att mörka. Det tydligaste exemplet på den saken är kanske BRÅ-undersökningen 2005 – se  Affes blogg.

Misstanken om överrepresentation för invandrare beträffande gruppvåldtäkter ligger också nära till utifrån vad vi vet om våldtäkter i allmänhet. BRÅ-undersökningen från 1996 – som inte mörkades – gav ett tydligt resultat:

bra95
Stapeldiagrammet visar i huvudsak två saker:

1. I förhållande till etniska svenskar (stapeln längst t.h.) rör det sig om en mycket markant överrepresentation för invandrare.

2. Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper.

I topp ligger araber (bruna staplar), medan ostasiater ligger lika lågt som svenskar.

Och i Oslo – där fakta redovisas öppet – är, beträffande överfallsvåldtäkter,  övervikten för utomeuropeer som gärningsmän helt kompakt.

Kommer vi att få veta något om förövarna av de nu aktuella gruppvåldtäkterna i Stockholmsområdet? Det återstår att se!

x

Läs mer:

I krig

BGF:s faktabank

Klettes undersökning

Ansvar

En nyhet fick mig just att reagera.

lkab

Ett antal anställda på LKAB har lurat sin arbetsgivare på miljonbelopp genom att fuska med stämplingar på helgerna. Och facket lägger ansvaret på företaget, som inte tillräckligt noga har övervakat arbetarna.

Jag kan inte annat än instämma med Peterssons blogg, som frågar ”Vad menar facket?”

Vilken kontrast mot hur det lät på 60-talet! Då kritiserades företag för raka motsatsen, för att alltför mycket övervaka arbetarna. Logiken i detta blir ju att de mer ska arbeta under eget ansvar.

Speglar LKAB-fackets ställningstagande en förändring av samhällsklimatet? Är det ett tidens tecken, av ansvarsbefrielse?

Mycket talar för det.

khiari

Det exempel jag närmast kommer att tänka på är tunnelbanerånaren Nadar Khiari från Tunisien, som lämnade en berusad man på spåret – att bli överkörd av tåget. Arabens förklaring löd:

”Hade jag vetat att det fanns kameror skulle jag inte ha stulit från honom utan hjälpt honom.”

nathatare

Mina associationer går också till dessa näthatare, som kan skriva anonymt…

Men här finns plats för problematisering! Hur används mediamakten av dem som har tillgång till denna? Alltför ansvarslöst!

Den hotbild detta ibland skapar mot systemkritiker gör att anonymitet alltför ofta kan upplevas som nödvändig.

Ansvaret för rådande samhällsklimat ligger framförallt hos personer i maktposition.

guillou

Kortfilm om näthat

Läs mer:

Exponerat om näthatande sosse

SD-kvinnor om näthatet

Avpixlat om näthatet

Mazetti, mordförsöksförnekare

Fria Tider om näthatarsosse