• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Lanestrands ursäkt

rl1

Rune Lanestrand är en person som jag lärde mig uppskatta redan på 60-talet. Vi möttes i en paneldebatt om Vietnamkriget och var helt överens i synen på USA:s vidriga bombkrig mot en fattig bondebefolkning.

rl2

Sedan har jag noterat hur Rune Lanestrand på sin blogg är en frisk fläkt i debatten, inte minst beträffande GMO och lantbruksfrågor. Till kärnkraft blir det från hans sida ett rungande nej.  En klar motpol till Stureplanscentern!

stureplan

När Rune nu avfärdar tankarna på fri invandring och t.o.m förespråkar ett moratorium på några år för fortsatt invandring sker det dock med denna gardering: ”Vill samtidigt understryka att invandring är inget problem om det bara finns arbete och bostäder.”

stopTaktiskt är det möjligen klokt att på detta sätt balansera sitt krav på moratorium med en pk-ism – kanske kan det fungera som en form av ”godhetscertifiering” bland centerpartister. I stora media lär det också vara ett riskfritt påstående, att brottslighet bland invandrare har sin grund i sociala faktorer. Men: Är det sant? Stämmer det, sakligt sett? Har det någon täckning i fakta?

Vi har väl haft både arbetslöshet och bostadsbrist i Sverige förr i tiden, utan att det resulterat i någon epidemi av våldtäkter och misshandelsfall, för att inte tala om ”hedersmord”?

Ser vi till enskilda våldsbrott av riktigt ruskig karaktär – och dessas förövare – kan handlingen knappast härledas till bostadsbrist eller arbetslöshet. Det handlar snarare om kultur och individens karaktär, redan innan han kom till vårt land!

dia1Till leda har det i massmedia upprepats, av dem som har tillträde dit, att brottslighet är en klassfråga, utan samband med etnicitet. Man talar då mot bättre vetande. Här finns nämligen BRÅ-undersökningar, som visar att inom respektive socialgrupp är brottsligheten högre bland invandrare än bland svenskar.

dia2Det är skillnad inte bara på invandrare och svenskar. Det är också skillnad på invandrare och invandrare. Det finns markanta skillnader i brottsbenägenhet mellan olika etniska grupper. Detta finns belagt i två olika BRÅ-undersökningar, den första 1996, den andra 2005.

dia3
Hur mycket har inte t. ex utomhusvåldtäkter bortförklarats med varmt väder eller dålig gatubelysning? Lanestrand anför nu bostadssituationen som ett moment. Jag menar att brottslingar ska hållas fullt ansvariga för sina dåd!

Jag menar dessutom att Sverige ska befolkas av svenskar. Vi har ingen moralisk skyldighet att låta oss bytas ut som folk.

Rune Lanestrand kan förmodligen bättre än jag bedöma hur mycket av rak argumentering som är möjlig i centermiljön, i ett känsligt och för Sveriges framtid avgörande ämne som invandringen. Inte desto mindre: vad jag vill arbeta för är att vi flyttar fram positionerna, för att möjliggöra ett större mått av uppriktighet.

hund

Det är sjukt, om man på något sätt måste be om ursäkt för att just ha sagt något bra och sant.

vietnam
De kämpande vietnameserna kan, tycker jag, ses som ett föredöme. De slogs uthålligt mot utländska inkräktare, även då priset blev mycket högt.

Läs även:

Lööf och invandringen

Affe om brottsstatistik