• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ett viljelöst parti

”Tydlighet” är alltså ett nyckelbegrepp hos Centern.  Utmaningen ligger i att nå ut med partiets politik. Vad som då blir underligt är att partiet sålde sin dagspress.

Under rubriken ”Centerpartiet säljer familjesilvret” skrev Anders Ljunggren och Kjell Andersson i SvD den 12/10 2007:

”Centerpartiet äger och driver ett av landets mest välskötta medieföretag, Centertidningar AB. Partiets ledning har bestämt sig för att sälja denna verksamhet. Vi ställer oss, som många andra, frågande till motiven och bevekelsegrunderna.Vi är framför allt förvånade över att försäljningen väckt så lite offentlig debatt bland centerpartister. Vi vet att det finns ett betydande motstånd i partiet mot utförsäljningen.

Men ingen träder fram och protesterar. Är tystnaden ett symptom på djupare problem i partiet?”

Exakt vad även jag misstänker: ”symptom på djupare problem”. Mer exakt att Centern inte vill något särskilt, just inte haft någon bestämd politik att föra ut.

Rune Lanestrand konstaterar på sin blogg att en majoritet i partistyrelsen ställer sig bakom det ankarsjöska förslaget till nytt idéprogram och han föreslår ett provboende i Södertälje:

”När jag läser i Aftonbladet att nio och 13 ledamöter i centerns partistyrelse tycker att förslaget till nytt partiprogram är bra undrar jag varifrån dessa ledamöter är rekryterade och hur. För jag har kontakt med många som röstar eller har röstat på centern som tycker att förslaget innehåller rena galenskaper.

Förslaget om t ex fri invandring och månggifte är så verklighetsfrämmande  …I dag när folk flyttar från Södertälje och andra invandrartäta områden framstår fri invandring som ett riktigt dåligt skämt. .. Det finns uppgifter om att den grova kriminaliteten i Södertälje bidrog till att Astra flyttade från stan.
se1

Jag undrar om ens Federley, Ankersjö eller någon av de övriga ledamöterna i centerns partistyrelse vill eller ens vågar flytta till Södertälje.

De vill säkert inte byta sina fina bostadsområden mot att bo i Södertälje och riskera bli beskjutna mitt på ljusa dagen när de går och handlar i Södertälje centrum. Dessa aningslösa damer och herrar borde provbo några månader i de mest kriminellt belastade bostadsområdena.Vill samtidigt understryka att invandring är inget problem om det finns arbete och bostäder.

Det där sista provocerar ju mig, men det får bli en separat bloggtext, kanske i morgon.

se2 Många fler inom Centern är kritiska till idéprogramförslaget, särskilt inom lantbrukarlän i söder.

Den centerpartistiske riksdagsledamoten Staffan Danielsson skriver kritiskt på Newsmill, med fokus på boken ”Migrationens kraft”, som inspirerat programskrivaren:

Författarna till boken menar vidare att den barriär som håller invandrarna borta från arbetsmarknaden är de 4 benen i den svenska modellen; fackets makt att hålla uppe de lägsta lönerna, höga bidrag till de människor som inte är produktiva nog, de höga skatter som välfärdssamhället kräver samt den arbetsrätt som gynnar de som har arbete på andras bekostnad.

Deras förslag är att ändra konfliktreglerna på arbetsmarknaden, sänka bidragen och sänka skatten på arbete. Detta kommer att ge växande inkomstskillnader, men samtidigt bidra till att minska de skriande inkomstskillnader som finns mellan länder. Och, skriver författarna, ‘det är sannolikt att man inte kan ha helt fri invandring samtidigt som man har en välfärdsstat av svenskt snitt.’

se3

Tankarna hos bokens författare, Johan Norberg, får stark kritik också på Robstens blogg:

”Att vi under en period innan första världskriget hade oreglerad invandring är också ett uselt argument. Vi vet inte hur det fungerade och vi hade inget välfärdssystem på den tiden. De som flyttade hit fick välja mellan att svälta ihjäl eller hitta ett arbete. Något Norberg kanske inte har något emot i dag. Vi hade det inte bättre än omvärlden och det fanns ingen dragningskraft för människor att ta sig hit.”

Det snällaste man kan säga om programförslaget är att det skapar större tydlighet om vad Centerpartiet idag representerar politiskt, nämligen ett skrotande av välfärdssamhället, genom överbelastning av sociala trygghetssystem i kombination med ökad arbetslöshet och mer lönepress inom enkla arbeten.

c-kollage

Till sist ett c-inlägg som just inte bidrar till mer tydlighet:

”Öppna för fri invandring – men inte nu”, tycker Aphram Melki  och Tage Gripenstam i SvD. De tror sig där polemisera mot programförslaget, som de därmed missuppfattat – detta är ju bara ”en vision”.

De två ser sig uppenbarligen som nytänkare:

”Det sociala och ekonomiska utanförskapet har kontinuerligt växt vilket bekräftas av allt högre arbetslöshets- och otrygghetssiffror i främst de utsatta områdena i närheten av storstäderna. Samhället har inte lyckats erbjuda de nya svenskarna arbete i takt med ökande flyktingmottagning vilket har medverkat till en växande känsla av utanförskap”

”Ett sätt att lösa problemet är att via ekonomiska incitament styra etableringen mot orter som behöver arbetskraft och har mindre bekymmer med bostadsförsörjningen än i storstäderna. Detta är ett utmärkt sätt att stoppa utarmningen av glesbygden och aktivt arbeta för att hela Sverige ska leva.”

Varför har ingen tidigare kommit på denna lösning? Kan förklaringen ligga i att där bostäder finns beror det på att företag lagts ned, arbetstillfällen försvunnit och arbetslöshet råder?  Och att där arbete finns är det ont om bostäder.

karamell

Den ”goda karamellen” – tillgång till både arbetstillfällen och bostäder på samma plats – existerar bara i  storhjärtade centerpartisters fantasi.

chjarta

Se även:

svenskar utan rätt till Sverige