• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mi(s)sat tåg

sossetag

Även efter uteslutningen av Sven-Olle Olsson 1988 tillhörde Centerpartiet under 90-talet de tre partier – tillsammans med (S) och (M) – som representerade en förhållandevis sansad linje i  invandringsfrågan.

Det är dock inte bara Centerpartiet som har ”missat tåg” i invandringspolitiken. Detsamma kan sägas om Socialdemokraterna.

I själva verket finns mer paralleller än så. Jag ser likheter mellan Sven-Olle Olsson, (C), och Maj-Lis Lööw (s). Båda stod med fötterna på jorden, representerade ett sunt förnuft och försökte värna svenska intressen. Båda stuvades undan av sina respektive partiledningar.

mllucia
Maj-Lis Lööw blev inte utesluten ur Socialdemokraterna och hon slapp ett mediadrev av det ursinniga slag som drabbade Sven-Olle Olsson i Centern. Däremot ingick hon inte – ändå  varande tidigare invandringsminister – i den arbetsgrupp som (S) efter valnederlaget 1991 tillsatte för att utarbeta det invandringspolitiska programmet ”Gemensamt ansvar”. När Socialdemokraterna  1994 åter bildade regering var det Leif Blomberg som blev invandringsminister.

LEIF BLOMBERG

pkorg

Den nya s-regeringen knöt inte an till den s-proposition i flyktingpolitiken som regeringen Bildt-Westerberg  förpassat till papperskorgen. Luciabeslutet förblev upprivet och uppehållstillstånd beviljades åt utlänningar som inte identifierade sig själva.

schori
Blomberg efterträddes 1996 av Pierre Schori, som inte ville ta fingeravtryck på asylsökande och eller bötfälla flygbolag som transporterat id-lösa:

”Asylsökande ska inte bemötas som brottslingar. De har rätt att bli bemötta med respekt och medmänsklighet från första stund.”

Beträffande invandringskritiker, däremot, aviserade han  hårda tag:
”främlingsfientligheten” skulle ”kriminaliseras och jagas”.

sahlin

I samma riktning arbetade Mona Sahlin.

jok En av de socialdemokrater som senare blev invandringsminister var Jan O Karlsson. Han hade varit en av ”Palmes pojkar” och lät nyligen tala om sig som företrädare för ”Global utmaning”, vilken pläderar för ökad invandring till Sverige, med demografiska och ekonomiska argument.

Läs vidare:

http://www.vitbok.se/15/b.html

https://janmilld.wordpress.com/2012/11/03/stopp-nu-2/

http://www.bgf.nu/publicerat/st/st.html