• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

11 september

Vem är det, som har rätt? På vilken sida finns moral och sanning? Är det på den som besitter mest makt – i form av ekonomiska, massmediala och militära resurser?

Datumet den 11/9 förknippas nu framförallt med raserandet av de tre WTC-tornen i New York 2001.

wtc911

palatset

För mig är den 11/9  lika mycket förknippat med militärkuppen i Chile 1973. Efter nederlaget i Vietnam var stormakten som ett sårat vilddjur och iscensatte denna extremt brutala militärkupp för att störta den folkvalde president  Salvador Allende, socialist. Samma år fick Henry Kissinger Nobels fredspris.

kisspalm

WTC-tornens raserande förtjänar, som jag ser det, uppmärksamhet av tre skäl:

A. Konsekvenserna – startsignal för en världsomfattande kamp mot ”terrorismen”.

B. Orimligheten i den officiella versionen av hur tornen rasade.

C. Tanke- och granskningsförbuden i sammanhanget.

x

C.
För att börja med det sista.
De som har makten över massmedia kan därmed avgöra vilka som ska få komma till tals, de kan också bestämma vilka epitet som ska klistras på olika personer. Beträffande WTC-dådet finns epitet som ”konspirationsteoretiker”, ”foliehatt”, mm.
fhatt
I USA har stora media undvikit en saklig granskning av den officiella versionen – som ju också är en konspirationsteori.  Istället har man avfärdat kritiker som otillräkneliga. Samma grepp tillämpas i svensk television, som här TV4:

B.
Jag har tidigare själv gjort två filmer kring WTC-dådet, en om dess konsekvenser, en om hur det gick till.

Byggnad 7 träffades inte av något flygplan, ändå rasade den  ihop i en perfekt demolering. Detta faktum vederlägger mer än något annat den officiella teorin. På detta fokuserar två bra kortfilmer på engelska:

Se även denna.

DEN FÖRKLARING som ges är att bråte från de två högre WTC-tornen föll ned och förorsakade WTC7-kollapsen.

wtc7

Mot detta talar att:

• det fanns andra mindre WTC-byggnader, som stod närmare. De skadades, men kollapsade inte som WTC7.

• Larry Silverstein, husägaren, gjorde uttalanden ”they had to pull it” om att man hade varit tvungna att ta ned byggnad 7 . Det betyder att laddningar måste ha placerats i byggnaden lång tid i förväg. Det var alltså planlagt långt tidigare.

A.
Det stämmer naturligtvis att  WTC-dådet utfördes av terrorister, men var dessa terrorister främst de som utpekas i den officiella teorin? Eller är det i huvudsak terroristerna själva som nu bedriver ”kriget mot terrorismen”?

Vad är överhuvudtaget ”terrorism”, vem är ”terrorist”?

Klart är att det är  fråga terrorism när en självmordsbombare med bombbälte detonerar detta mitt i en folksamling.

Men om någon från ett modernt stridsflygplan släpper en motsvarande bomb, som gör samma skada? Är inte det lika mycket terrorism?

Det krig som USA nu bedriver ”mot terrorism” tar sig idag uttryck som:

drone

– utskickande av förarlösa och fjärrstyrda flygplan – drönare – som bombar misstänkta fiender runtom i världen. Osäkerheten blir då dubbel. Den utpekade är kanske helt oskyldig. Personer i den utpekades närhet blir också skadade.

guantanamo
– systematisk tortyr av tillfångatagna

– omfattande övervakning av USA:s egna medborgare

– grovt våld mot demonstranter

– inspärrning av dissidenter utan rättegång

(C) och tydligheten

svenolleal

Det hör till ritualen, närhelst ett parti nått dåliga resultat i val eller opinionsmätningar, att partiföreträdare ger förklaringen att partiet ”inte lyckats att nå ut med sin politik”. Över partiets själva politik må ingen skugga falla.

Ett inslag i TV4-nyheterna i mellandagarna handlade om detta.
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2239045

En företrädare för centerstudenterna förklarade där just att: ”partiet har inte kommit ut med sin politik”.

PÅ FALLREPET  har Centerpartiet varit sedan länge. I fokus står då frågan om ”tydlighet”.

Redan år 2010, med Maud Olofsson som partiordförande, var Centern det parti väljarna uppfattade som det mest otydliga.

centerpartiet+otydligt

Annie Lööf lovade efter valet av henne ”ett tydligare Centerparti”.

looflovar

Men jag tror det skulle vara än farligare för Centern att bli tydliga.

Då skulle ju väljarna få klart för sig vilken politik partiet representerar.

Vid två tillfällen har Centern valt fel väg eller missat tåget:

• Det första var 1988, då man uteslöt Sven-Olle Olsson i Sjöbo – istället för att göra denne lantbrukares och kommunpolitikers linje kring invandringen till partiets.

• Det andra var 1998, då man under Lennart Daleus partiledarskap öste ett uttryckligt förakt över Sveriges lantbrukare, vilka genom att ha ”gått och harvat”  inte hade mer rätt till sin jord än vad Neil Armstrong hade till Månen (här saknades inte tydlighet!).

centertag

Med förslaget till nytt program 2012 kring invandringspolitiken blev Centern plötsligt än tydligare –  fri invandring och en vision om 30 miljoner nysvenskar. Författare:  stureplanscentern, anförd av Per Ankersjö (borgarråd med en månadslön på 160.000 kr) och Fredrik Federley.

Kommer det nya programmet att öka Centerpartiets förutsättningar att hålla sig kvar i riksdagen? Det har jag svårt att tro!

Man använder sig av diverse honnörsord, som ”frihet”, ”rättigheter” och ”humanism”, men det  konkreta resultatet  av överskott på billig arbetskraft blir motsatsen. Det blir lönedumpning, försämrade arbetsmiljöer och ökad otrygghet. Dvs för vanligt folk – personer på Lööfs och Ankersjös inkomstnivåer behöver kanske inte oroa sig.

13

Se vidare:

Personlig å(s)ikt

Kulturkrig

Feminix

Liberal lekstuga

SKYLL INTE PÅ invandrarna!

dorrenupp
Nu börjar effekterna av den förda invandringspolitiken slå igenom på ett sätt som inte längre kan döljas av medias propaganda, pk-kampanjer och lögner från 7-klöverns politiker. De många  svenskar som tvingas betala notan märker av det i sin vardag. Och blir förbannade.

Risken är då stor att denna vrede kommer att riktas mot invandrare i allmänhet.

Vi invandringskritiker – som tidigt reagerade mot galenskaperna, just för att avvärja ett sådant scenario – blev orättvist anklagade för att utgöra ”hatgrupper” och vara ”främlingsfientliga”. Frustrerade tvingades vi också erfara hur svårt det var att vinna stöd hos svenskar i allmänhet för våra protester.

Nu är en scenförändring på väg: ett verkligt hat och en verklig främlingsfientlighet börjar gro och vinna terräng. I det läget blir det vårt ansvar som invandringskritiker med demokratiskt och humanistiskt anslag att säga ifrån: rikta vreden rätt! Det är inte invandrare som beslutat och drivit igenom den förda invandringspolitiken – det är svenskar. Och det är den vanlige svensken som möjliggjort det, genom att låta  sig förföras av propagandan och rösta på 7-klövern. Svenska väljare har aningslöst släppt fram de ryggradslösa politiker som låtit media styra besluten.

Hög  tid att utkräva ansvar från dem som beslutat om galenskaperna – se till att välja in vettiga ombud i de politiska församlingarna!  Centern och Kristdemokraterna ser nu ut att ramla ur riksdagen efter nästa val. Samma öde  förtjänar  (M), (S), (V), Mp och Fp. Efter 2014 bör inget av de partier som bedrivit den ansvarslösa invandringspolitiken ha fått något förnyat förtroende.

7klover

Ligger då inget ansvar hos invandrare? Som individer ska de naturligtvis  försöka anpassa sig och klara sin egen försörjning i Sverige på ett hederligt sätt.  Man ska inte jävlas med svenskarna och det svenska samhället (t ex ständigt hacka om vår förmenta ”rasism”).  Varje brottsling – invandrare eller svensk – måste hållas ansvarig för sina egna handlingar.

Till saken hör att det är skillnad på invandrare och invandrare. Skötsamma invandrare kan i själva verket komma att  drabbas dubbelt av den förda politiken: Först får de – precis som svenskar – vara med om att betala via skattsedeln, får lida av en icke-fungerande skola, dåliga boendemiljöer och fysisk otrygghet. Sedan kan en allmän ovilja mot invandrare drabba även dem.

Föga överraskande har Sverigedemokraterna därför många invandrare som medlemmar och väljare.

sv

Sverige nalkas nu en farlig situation. Här ligger ett  gemensamt ansvar för alla goda krafter,  att förenas för att  återerövra den församlingsrätt, informations-  och yttrandefrihet som fråntagits oss av antidemokratiska våldselement.  Assimilerade invandrare och sverigevänliga svenskar har inga skilda intressen.

vagvaleta

O helga natt

3 religioner?

3religioner

Mer på temat ”religion”:

Farlig präst

Marknadsfundamentalism

Två domar