• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tryggheter

pah
Fortsatt genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti.

punkt 6.

Sverige skall vara ett tryggt land att bo i:  Trygghet, såväl individuell som ekonomisk, skall vara ett av samhällets fundament.

Utvecklat:

· Social och ekonomisk trygghet:
Sverige skall ha ett väl fungerande socialt skyddsnät där ingen svensk skall behöva svälta eller vara hemlös. De som varit med och byggt upp landet skall självklart ha en rättvis pension efter att ha deltagit i uppbyggandet av samhället under lång tid. Svenskarna skall kunna leva sina sista år drägligt och under värdiga förhållanden där besparingar aldrig får vara orsak till onödigt lidande.

akut

· Trygg hälsa:
 Svenskarnas sjukvård och äldrevård skall hålla hög standard och vara lika för alla. Ingen svensk skall förvägras vård av privatekonomiska skäl.

· Personlig trygghet:
 Polis och rättsväsende måste ha resurser nog att möta och reda ut den kriminella utvecklingen i Sverige. Först när kriminaliteten är på en stabil och låg nivå där svenskarna kan känna trygghet för sig, sin familj och sin egendom kan resurserna till dessa områden omfördelas.

· Nationell trygghet:
 Sveriges gränser skall vara tryggade mot utländsk aggression för att säkerställa att svenskarna kan vara trygga i sitt eget land. Ett modernt totalförsvar och en allmän värnplikt bör återinföras. Den allmänna värnplikten har även en viktig funktion så som folkgemenskapsgrundande och fysiskt fostrande där många unga svenskar blir en stärkande erfarenhet rikare och naturligt möts och samarbetar med andra svenskar från alla samhällsklasser.

herrlos

Min kommentar:

• Hemlösheten bland svenskar framstår förvisso som extra orimlig i en situation då olika slott färdigställs för nyanlända utlänningar.

• Problem inom sjukvården gäller inte främst att någon formellt sett vägras vård – problemet är orimliga väntetider, som gör att vårdgarantin på 90 dagar inte fungerar.

• Problemen inom polisväsendet bottnar inte främst i brist på resurser, utan i felorganisering. Polisen måste vara i tjänst samtidigt som brottslingarna är det. Här bör också nolltolerans tillämpas, mot även mindre brott. Resursaspekten talar för att strypa problemimporten.

Totalförsvar och återinförd allmän värnplikt – bra!

I detta programavsnitt återfinns även en del politikerformuleringar av elastisk och helgarderad natur – ”rättvis pension” och inget ”onödigt lidande”.

vattenfall
Punkt 8.

Svenskarna skall äga de svenska resurserna: Betydande svenska naturresurser och allmännyttig verksamhet skall ägas av det svenska folket, vilket innebär att all vinst från sådan näring återgår till befolkningen och inte till utländska eller enskilda intressen.

Utvecklat:

Genom att det svenska folket, med staten som förvaltare, äger viktiga naturresurser, infrastruktur samt allmännyttiga verksamheter som hela samhället är beroende av kan en negativ konkurrens undslippas och en så effektiv service som möjligt tillhandahållas befolkningen. Genom att allmännyttiga institutioner nationaliseras, säkras också att hela Sverige kan ta del av dessa och inte enbart de som är belägna där det är mest ekonomiskt gynnsamt att driva dem. Sjukvård, elbolag, telebolag, bankväsende och kollektivtrafik är viktiga exempel på sådan verksamhet där befolkningen tjänat på ett gemensamt ägande.

folk

Min kommentar:

Socialism beträffande Sveriges infrastruktur – javisst! Det måste bli slut på förskingrandet av våra naturresurser. Malmen bör brytas så att vinster går in i statskassan

Svensk vattenkraftsel ska vara statlig och till för svenskarnas behov. Det är ju svenskarnas skatter som möjliggjort kraftverken – dåtidens framsynta politiker genomdrev en planmässig elektrifiering av landet. Elkraften var billig och det öppnade för en kraftig och lönsam industrialisering av Sverige och som gav stora exportintäkter.

Punkt 9.

Folkgemenskap och social rättvisa skall genomsyra samhället: Klassplittring skall ersättas med klassgemenskap där hela folkets kreativa och produktiva insatser värderas högt och ingen samhällsgrupp tillåts avancera på bekostnad av någon annan.

Utvecklat:

Vi vill se ett Sverige där folkgemenskapstanken skall genomsyra hela samhället. Där nationell solidaritet bereds stor plats och en väl etablerad tanke är att alla människors olika yrken är viktiga för att samhället skall fungera. Akademiker, bonde, arbetare eller chef, alla yrkeskategorier behövs och är av yttersta vikt för att samhället skall fungera.

Min kommentar:

OK. Särskilt böndernas insatser vill jag se uppvärderade! Sänk beskattningen av produktiva arbetsinsatser.

kossa

Punkt 10.

Sverige skall ha ett starkt miljö- och djurskydd. Sverige har en unik natur som är värd att skydda och bevara. Livsmedelsindustri och annan verksamhet där djurhållning ingår måste vara etiskt hållbar.

Utvecklat:

Alla politiska beslut måste ta miljön i beaktande. En god miljö är själva förutsättningen för att vårt folk ska kunna fortsätta leva i Sverige och dessutom ha möjlighet att ta del av vår unika natur. Även om miljöfrågan är global, så måste vi också på lokal och nationell nivå ta vårt yttersta ansvar. Sverige skall ligga främst i kampen mot natur- och miljöförstöring. Vår livsmedelsindustri skall vara en förebild, där hygien och etiskt förhållande till djuren är fundamentalt.
hons

Min kommentar:

Instämmer. Framställningen av föda får inte ske till priset av djurplågeri! Vi måste dessutom leva på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

9 svar

 1. Jag vill se en ny regering där kloka människor som Jan Milld sitter med i. Om hälsan och åldern motsätter sig detta så finns ändå möjligheten att han får bli rådgivare. Folkgemenskap kommer jag aldrig att känna med araber och muslimer. Jag vill ha tillbaka det gamla Sverige och dess folkgemenskap. Håller även med om att alla naturresurser skall tillhöra det svenska folket och inte främmande intressen. Vi skulle kunnat vara självförsörjande om vi bara hade velat.

 2. Ja, Jan Milld till vår statsminister.

  Vi måste skapa en ny folkgemenskap här och nu ur tomma intet, vi som tror på det gemensamma hos vårt folk, och vår historiska värdegrund.

  De Reinfeldtska quisslingarna i toppen måste bort. Och ett nytt slags styre måste skapas under vilket vi kan leva i utveckling, lugn och harmoni. Och inte det groteska välde som idag råder.

 3. Hoppas vintern blir Milld, men VIT VIT VIT, utan svart mörker. 🙂

 4. Ville bara poängtera att du gör ett otroligt bra arbete och har hjälp mig, och säkerligen många andra att finna ljuset.
  Bara en liten bekräftelse av att ditt jobb gör framgång.
  Tack!

 5. Jo, det är det som gäller.

  Vi kan inte längre argumentera i förhållande till PK-etablissemanget, för då spelar vi på deras vilkor och kommer aldrig till nåt annat än det vi har idag.
  Vi måste gå utanför det hela, och gå vår egen väg men med våra rötter och grund fast förankrade i den svenska myllan.

  Först då når vi nånstans på vägen mot ett bättre Sverige.

  • En bra och koncis sammanfattning! Man kan inte väcka någon genom att fortsätta ge denne sömnpiller.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: