• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Folkets väl


Fortsatt genomgång av punktprogrammet för Svenskarnas Parti.

Punkt 3.

Sverige skall styras för svenskarna: Alla politiska beslut skall utgå från vad som är bäst för de etniska svenskarnas intressen.

Utvecklat:

Mycket i det svenska samhället kan förbättras idag och därför är det oerhört viktigt att den politik som drivs gör det med tanken på vad som är det mest gynnsamma beslutet för svenskarna. Inte en krona av våra skattemedel skall slussas utomlands, till främmande etniska intressen, så länge det finns pensionärer och andra behövande i Sverige som inte får den vård de behöver på grund av att samhället ”inte har råd”.

Min kommentar:

Denna hållning kan jag bara dela: svenska skattemedel ska först gå till att täcka behov i Sverige, hos utsatta grupper av svenskar och till att utveckla vår ekonomi!


Punkt 4.

Sverige skall styras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt: Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar, och dess uppgift skall alltid vara att tjäna befolkningen, aldrig tvärtom. Det styrande systemets ledord skall vara förbättring, utveckling och hela folkets väl.

Utvecklat:

Dagens statsskick har varit ett experiment som varat i ungefär ett sekel och det negativa resultatet av det går inte att ta miste på idag. Det demokratiska systemet är en av huvudanledningarna till den kaosartade situation som börjar sprida sig allt mer då dagens statsskick bygger på ansvarslöshet, egoism och folksplittring, vilket har möjliggjort inflytande för allehanda särintressen på bekostnad av allmänhetens dito. Ett nytt system där kompetens, ansvar och allmännytta är ledord måste ersätta det nuvarande systemet för att kunna lösa krisen som skapats och sedan kontinuerligt förbättra Sverige.

Min kommentar:

För närvarande kännetecknas inte vårt  system av folkligt inflytande, det kännetecknas av motsatsen, och där ligger problemets kärna Det finns ett samband mellan inflytande och vems intressen den förda politiken gagnar.

Klart är att vårt nuvarande parlamentariska system har kört in i en återvändsgränd.

Anne-Marie Pålsson har pekat på partiernas toppstyrning och kidnappningen av riksdagen som ett problem. Denna toppstyrning möjliggörs genom auktoritär mentalitet och brist på medlemsaktivitet inom partierna.

Ledamotskap av riksdagen måste återgå till vad det en gång var: ett förtroendeuppdrag. Politikers groteskt tilltagna materiella förmåner måste upphöra.

Målinriktningen att politiska företrädare och myndighetspersoner ska tjäna folket och att hela folkets väl ska eftersträvas är helt riktig.


Punkt 7.

Åsikts- och yttrandefrihet: Alla frågor skall vara fria att diskutera i Sverige, forskningen skall vara fri och inskränkning av den personliga integriteten genom statlig övervakning av icke-kriminella medborgare skall ej tillåtas.

Utvecklat:

Yttrandefrihet är en förutsättning för ett fritt och framåtskridande politiskt klimat. Yttrandefriheten skall däremot inte blandas samman med frihet att förtala individer, avslöja statshemligheter eller fara med osanning. Yttrandefrihet behövs för att ett land skall kunna utvecklas. Religionsfriheten är även den en viktig del av åsikts- och yttrandefriheten. Religiösa frågor är privata angelägenheter och Svenskarnas parti är opartisk vad gäller alla politiskt irrelevanta, specifikt religiösa frågor.

Forskning i Sverige skall vara fri och ingen skall kunna avskedas eller på annat sätt belastas från statens sida till följd av forskning enligt vedertagna vetenskapliga metoder oavsett forskningsområde eller resultat. Generell övervakning av medborgarna skall inte tillåtas utan den personliga integriteten och friheten skall sättas högt.

Min kommentar:

Också här kan jag instämma. Yttrandefrihet måste finnas även för meningsmotståndare, annars finns den inte.

Vissa medborgare räds ej övervakning, då de känner sig ha ”rent mjöl i påsen”. Problem uppstår dock om övervakarna inte har ”rent mjöl i påsen”.


Punkt 5.

Sverige skall ha ett faktiskt självstyre: Gärna samarbeten med andra länder men inga avtal som innebär att överstatlighet accepteras.

Utvecklat:

Sverige skall vara ett fritt land med total suveränitet såväl militärt som ekonomiskt. Vi ser gärna fortsättningsvis att handelsavtal och andra samarbeten fria nationer emellan ingås i samförstånd och på för samtliga parter gynnsamma villkor. En mer självständig ekonomi måste samtidigt understödjas och ett svenskt privat företagande aktivt uppmuntras för att stärka Sverige och i största mån minska internationellt inflytande över den svenska ekonomin. Sverige skall förbli ekonomiskt stabilt även när andra ekonomier lider problem globalt.

Vi kan inte heller överge vår suveränitet genom att ingå i förbund eller organisationer som tillåter ett överstatligt styre vilket innebär att rådande medlemskap i sådana förbund eller organisationer måste omprövas för att skapa ett samarbete som är gynnsamt för Sverige samtidigt som vi behåller vårt självstyre.

Min kommentar:

Mycket bra! Konkret måste detta betyda:

• att Sverige lämnar Bryssel och i stället med EU har en sådan relation som Norge har, dvs att handeln finns kvar, men att rösträtten – som idag i praktiken ändå är nästintill obefintlig – försvinner.

• att Sverige avvecklar sitt samarbete med NATO.

• att Sverige klarar självförsörjning vad gäller livsmedel.

13 svar

 1. Jag instämmer i allt du skriver. Det är välstrukturerade sanningar som borde vara självklara, men är det inte. Hur blev Svensk politik så dålig för svenska folket?

  Här är ett par artiklar att begrunda:

  http://www.jallai.se/2012/09/palme-och-kgb-agenten-nikolaj-nejland/

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15647530.ab

  Jag är chockad över hur högt de politiska ledarna har svävat över det svenska folket. Galenskapen idag tog några år att genomföra!

 2. Jag uppfattar inte dig som etnisk svenk så du kommer i andra hand, tyvärr, Jan. Pga. att du inte respekterar naturen och är hård i dina ord och vägrar skrota din lastgamla religion till förmån för vetenskapliga metoder måste jag placera dig i kategorin tyskliknande låtsassvensk.

  Du har ju inte ens ett son-namn för bövelen!

  Jag ser mer likheter mellan dig och tyskar än mellan dig och svenskar.
  Flytta till Tyskland, Jan! Där är vargen sedan länge utrotad. 😉

  Skämt åt sido.

  Innan man vet hur det sura äpplet smakar måste man bita i det. Hoppas upplevelsen var upplysande.

  Kram kram
  Martin

 3. Tänk om man redan bitit i det sura äpplet,och vet hur det smakar!

 4. ”Religionsfriheten är även den en viktig del av åsikts- och yttrandefriheten. Religiösa frågor är privata angelägenheter och Svenskarnas parti är opartisk vad gäller alla politiskt irrelevanta, specifikt religiösa frågor”.

  Fast, det går inte att bortse från kristendomens betydelse i vårt lands historia sedan tusen år. Finns ingen åskådning som så har format Sverige och våra förfäder som den kristna tron. Ur historisk synpunkt är den svenska religionen den evangelisk-lutherska. Denna tro enade Sverige och svenskarna under Gustav Vasa, och hans efterträdare på tronen var hängivna kristna som gjorde svenskarna till ett Guds folk. Den evangelisk-lutherska tron var karolinernas och gjorde så att de inte fruktade döden på slagfältet. Kristendomen är också en grundläggande del av Europeisk och västerländsk civilisation och intar en enastående ställning bland världens religioner. Enligt vår tideräkning firar vi snart år 2012 efter Jesu Kristi födelse.

  Det finns ett samband mellan avkristningen och västvärldens inre upplösning.

  G 169. ” Fädernas kyrka i Sveriges land,
  Kärast bland samfund på jorden!
  Vida hon famnar från strand till strand,
  Fast är hon grundad av Herrens hand,
  Byggd till hans tempel i Norden.

  2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn;
  Brudgummens löfte till bruden,
  Hemmet, de nyföddas kristna namn,
  Kämparnas färd till den sista hamn,
  Fanan och konungaskruden.

  3. Kristet och fritt ville Sverige bo,
  Råda för landet allena.
  Därom i manlig och kristen tro,
  Därom i strid eller lagfäst ro
  Konung och folk sig förena.

  4. Fädernas Sverige sig kämpat fram,
  Kristus var med det på banan,
  Visade vägen för trofast stam:
  Kristus är trofast och svek är skam;
  Korset stod tecknat på fanan.

  5. Kristus har vunnit vår bästa gärd
  Både i äran och nöden.
  Vida gick striden kring Sveriges härd;
  Frid åt vår kyrka var kampen värd,
  Konungens kamp intill döden.

  6. Minnen från templet och klockors malm
  Fäderna följde och sången.
  Ännu ut fängelsets natt och kvalm
  Ljöd genom gallret en kämpes psalm:
  Det var en svensk, som satt fången.

  7. Ädel är skaran, sen tusen år
  Gud i vår kyrka fått frälsa.
  F r a m å t vår hoppfyllda längtan går:
  Ungdomen kristnas är Sveriges vår,
  Sveriges framtid och hälsa.

  8. Komme nu åter till strid för Gud
  Skaran sin Konung till möte,
  Väpnad och villig i helig skrud,
  Samlad, som daggen på ljusets bud
  Flödar ur morgonens sköte.

  9. Kristnade ungdom, dig gånge väl.
  Strid för Guds ära i Norden.
  Kämpa för frihet åt bunden träl.
  Gud bringe friden till Sveriges själ;
  Gud bjude frid över jorden.”

  J. A. Eklund (1909)

 5. Det är det kristna som har format vår sunda respektfulla etik, i jämförelse med våldsförhärligande och våldtäktsförespråkande, och kvinnoförnedrande islam.

  Dom är varandras totala motsatser, och inte likar.

  Vår ande är född i humanism som grund, deras i förgörelse, makt och despotiskt envälde.

  Så vårt kristna arv är mycket viktigt att värna om.

  • Är inte alls så säker på det. Respekten för kvinnan i samhället var mycket stark innan kristendomen tog kommandot. Det synsättet har överlevt genom åren, kristendomens härjningar till trots.

   • Den kristliga respekten för den dygdiga kvinnan är oöverträffad. Vad menar du för härjningar? är du också hjärntvättad?

 6. Är böjd att instämma, även om många av Svenska kyrkans företrädare inger föga förtroende, med sin extrema pk-ism.

 7. Jo, förfallet är påtagligt. Grunden måste återerövras och utvecklas till något bestående och stabilt för vårt folk.

  Läran är det inget fel på. Det är den förflackade kyrkan av idag och dess kommunistiska misstolkning av detta kristna goda som är felet.
  Kyrkan måste återupprustas, och dess syn revideras radikalt.

 8. Jag inser bit för bit att det inte går att vara salongsfähig, att rättandet efter dagens regler kommer omöjliggöra alla försök till förändring. Vi har helt enkelt inte råd med det, det finns inte tid till det. Det är lika bra att börja här och nu, att, som det påpekas här ovan, gräva från grunden. Några måste träda fram och berätta för svenskarna att de inte har något att be om ursäkt för. Jag tror att det blir SvP som får göra det, och de kommer med största säkerhet få min röst i nästa val.

 9. Jo, vi måste kämpa för ett bättre helt annat Sverige än vi har idag.

  Och aldrig någonsin ge opp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: