• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Alternativ till SD?

Två parallella processer pågår nu beträffande Sverigedemokraterna:

1. Tillväxt

Sammanvägda opinionsmätningar hösten 2012 visar att SD med ca 9% av väljarsympatierna är riksdagens tredje parti i storlek, efter (S) och (M).  Den senaste mätningen (Sentio) pekar på över 12%!

Redan detta gör att SD med bred marginal kan förväntas klara riksdagsspärren på 4% i valet 2014 – i synnerhet som ökningen av väljarstödet för SD fram tills dess med all sannolikhet kommer att ha ökat ytterligare, långt utöver valresultatet 2010.

2. Utslätning

Sverigedemokraterna betecknar sig nu som ett socialkonservativt parti, inte nationalistiskt – varmed utmönstras betydelsen av en homogen befolkning.

Kraven kring invandringen är samtidigt mjuka,  33-punktsmanifestet från år 2005 är undanstoppat.   SD accepterar utgångspunken att målet för svensk politik ska vara godhet och ansvarstagande för andra folk, är okritiskt till en pk-tolkning av ”mänskliga rättigheter”.

Det står också klart att SD har en dubbel agenda, med sin uppbackning av de extremister som har makten i Israel.

”Sverige är svenskarnas land!” får vi inte höra Jimmie Åkesson säga.

En del av denna process är även ett antal anmärkningsvärda uteslutningar.

• Det första (tillväxten) skapar UTRYMMET för ett ytterligare parti, radikalare än Sverigedemokraterna.

• Det andra (utslätningen) skapar BEHOVET av ett sådant parti.

När jag tidigare skrivit om detta här på bloggen har jag talat om ett ”tredje parti” (TP), där 7-klövern räknats som parti 1.

Vilken inverkan skulle ett TP, som ett radikalare och tydligare alternativ,  kunna få?

I förhållande till SD skulle det kunna få samma funktion som kommunistpartiet, SKP, historiskt haft gentemot socialdemokraterna, SAP. De senare har genom SKP kunnat framstå som mindre farliga,  och tveksamma väljare har vågat ge partiet sitt stöd.

Tillkomsten av ett TP skulle alltså kunna underlätta för SD att växa ytterligare i väljarkåren.

TP skulle kunna utgöra en motvikt mot 7-klövern och pk-media, vara ägnat att påverka SD, så att partiet inte blir helt utslätat. Det skulle kunna få en gynnsam inverkan på hela den politiska debatten, förskjuta den till att handla om väsentligheter.

Politiskt skulle partiet kunna knyta an till tidiga SD-paroller, som alltjämt har sin relevans.

• BEVARA SVERIGE SVENSKT!

• Svenska intressen främst!

• Nationell självbestämmanderätt för varje folk!

• Gärna solidaritet, men då förankrad hos dem som får betala!


Vilken grupp skulle då kunna axla rollen som den nya kraft svensk politik nu behöver?

”Under resans gång” är det många personer som lämnat  Sverigedemokraterna, antingen frivilligt eller genom uteslutningar. Finns det tillräckligt många vettiga f.d. SD-are för att dessa nu tillsammans skulle kunna utgöra kärnan i ett TP?

ND – Nationaldemokraterna – finns nu mest bara till namnet, efter att bra krafter i omgångar lämnat organisationen.

Därutöver finns SvP – Svenskarnas Parti – som en organisation på uppgång. I några bloggtexter framöver ska jag granska SvP:s program.

29 svar

 1. Problemet med både ND och SvP är att de är tydliga anti-intellektuella rörelser. SvP var för bara några år sedan Nationalsocialistisk front och ägnade sig åt Hitlerism och kriminallitet. Något de fortfarande gör. Nationaldemokraterna var först en protest mot dom liberala skåningarna och när första partiledare i ND avgick så blev ND fort ett ”White Nationalist om inte inte lika explicit som SvP. När partier har en sådan reaktionär ideologi, som ”white nationalism” och är så pass politiskt inkorrekta att de är kritiska mot ”organiserad judenhet” är det rimligt att partiet håller rent från udda individer. Detta har varken ND gjort som styrs av en lågutbildad WT-tomte. Även övriga i partiledningen saknar akademisk utbildning. Hos SvP ser det möjligtvis ännu sämre ut med skolutbildning. Führen som mer eller mindre utnämnt sig har en mycket belastande historik liksom dom flesta övriga som ingår i partiledningen och även medlemmarna och aktivisterna. Våldsamma demonstrationer där medlemmarna iklädda militärinspirerade klädsel som sin tyska förlaga gapar och skriker och är allmänt hotfulla. Detta gatan parlament har ingen framtid i svensk politik.

  Ett tredje parti verkar ganska uteslutet. Vem skall dra igång det? Alla gamla rävar är brända. Knappas några uteslutna/avhoppade SD politiker. Dom har säker fått nog av politik.

  • kirre?

  • Nej SvP är ingen ”anti-intellektuell” rörelse. Vi föraktar självklart ingen som är högutbildad. Sådana personer kan ju bidra till rörelsens utveckling. Att SvP inte svämmar över av professorer är knappast unikt för vårat parti. Jag har tidigare varit medlem i SD och det jag upplevde från lokala möten och sammankomster är att den genomsnittlige SD-medlemmen inte heller är högutbildad (och i ärlighetens namn överlag har ett språkbruk jag aldrig stött på inom SvP). För övrigt studerar just nu vår partiledare, Daniel Höglund, på universitet. De ledande figurerna inom en rörelse behöver dock inte enligt mig vara högt utbildade. Har man en bra politisk idé, ett starkt engagemang, en förmåga att entusiasmera sina anhängare och är hederlig och rättvis kan det vara mycket mer värt än en akademisk examen. För i ärlighetens namn, tror du att SD hade fått fler röster om Jimmie Åkesson hade 20 års universitetstudier i bagaget?

   ”Belastande historik” är vanligt förekommande som kritik mot vår rörelse. Är man anhängare till SD borde man inse dubbelmoralen i sådana attacker. Jag hade aldrig blivit medlem i NSF, det kan jag säga dig. Svenskarnas Parti är jag dock stolt över att tillhöra.

   Våra aktivister och medlemmar är till stor del vanliga arbetande svenskar från medelklassen. Precis som vilket annat politiskt parti som helst. En stor skillnad är dock våra aktivisters mycket hårda och folkgemenskapsbyggande arbete vilket är ytterligt sällsynt bland övriga partier. När tog SD-medlemmar sig för att rusta upp lekplatser kommunen försummat t ex?

   Kritik är bra. Men snälla, låt kritiken vara någorlunda saklig och korrekt istället för att låta den vara på Expo-nivå.

   • Vem som helst kan skriva in sig på ett universitet och studera ett specifikt ämne. Är det rasbiologi som skinnskalle studerar.

   • Enligt din egen kommentar ovan är den påstådda bristen på utbildning ett problem för SvP men någon som utbildar sig är inte bra? Har du hört talas om logik?
    Är du inte intresserad av diskussion utan endast av att kasta skit så gör det för all del. Räkna dock inte med någon som helst respekt tillbaka.

  • Intellekt betyder förstånd, förnuft, tankeförmåga,
   själsförmögenheter, fattningsgåvor, psyke,
   inte att gått i fina skolor,
   eller läst för många böcker.
   SvP 2014.

   • Utbildning kan ju bli inbillning också vilket ex. Noam Chomsky påpekar ibland. Han menar att det är svårt att förklara för utbildade amerikaner som haft tillrättalagda historieböcker att USA faktiskt invaderade Vietnam, medan outbildade snabbare förstår att så är fallet.

  • Vänta lite nu här…
   Vad menar du att ”Führen” skulle vara dömd för?

   Och angående utbildningen så är det nog väldigt blandat inom partiet. Själv har jag en Bachelor of science in nautical science plus ett par kurser i militärhistoria och jag vet många andra som är verksamma inom partiet som har utbildningar högskola eller universitetsnivå. Sen kan du nog hitta kriminellt belastade personer inom alla partier och på alla nivåer.

   • Bachelor of sciense eller vad fan du kallar det för, vad är det för skräp att komma med? Jag skriver ju att vem som helst kan skriva in sig på ett universitet, och studera ett enskilt ämne och få högskolepoäng. Genusvetenskaparna får också högskolepoäng liksom din ”vetenskap”.

 2. När Göran Rosenberg häromveckan frågade Åkesson om han anser att det finns ”etniska svenskar”, kunde han inte svara på det. Ska det föreställa opposition?
  Tilläggas kan, att Rosenberg ifrågasatte att SD hade blonda barn på sina affischer. Det kändes väldigt underligt, för att inte säga obehagligt, att Göran, som etnisk främling i det här landet, ifrågasätter lämpligheten i att visa upp ett av ursprungsbefolkningens särdrag.
  Kanske visar det att Göran har ett fientligt och rasistiskt sätt att se på svenskar, vad vet jag. Man behöver som vanligt bara göra tankeexperimentet att byta roller, för att inse vilka ramaskrin det skulle bli om Åkesson ställde sig lika frågande till framhävandet av etniska tecken hos Görans grupp.

 3. Jan! Jag är så innerligt tacksam att du återhämtade dig från din hjärnblödning. Dina blogginlägg är en fröjd av klarhet att läsa. Visst behövs det ytterligare ett parti, ett tredje parti, för vilket SD banar väg med sin ”mildhet”. Något av de partier du räknar upp är inte alls aktuella. Det skulle behöva bildas ett nytt parti som inte har en massa skräp i bagaget som partier ständigt kommer att få äta upp för att media ska slippa komma fram till sakfrågorna.

  Jag föreslår att du, Jan, väcker liv i ditt parti du har på lut, och låter det inta rollen som det tredje partiet. Du kan vara mentor och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Tanken på ett tredje parti är nämligen helt behövlig.

 4. Ungdomarna som grundade NSF som sedan blev Folkfronten och nu heter SvP har blivit både äldre och mognare. SvP är väl i det närmaste oslagbart som väl valt partinamn? Bara det tyder på en viss insikt, kompetens och en vilja att bli ett seriöst alternativ. Och handen på hjärtat: inte är väl deras ”ungdomssynder” värre än SD:s och andra partiers?
  Om nu SvP saknar akademisk kompetens med mera får de väl se till att tillföra den och förbättra sig på bristfälliga områden. Kan SD så kan SvP, är min tanke. Omöjligt vore det nog inte.

 5. Den nuvarande partiledningen och riksdagsgruppen i SD har ingen koppling bakåt i tiden, då nazismen frodades i partiet. Åkesson och gänget kring honom tog över 2005. Redan 1995 började den dåvarande SD ledaren rensa upp i partiet och göra sig av med det värsta avskummet, Hitlerismen, våldsverkarna och de mest sjuka individerna. När ND kom till 2001, så var tanken aldrig att ND skulle utvecklas till det som det blivit, men efter valet 2002 började de första antisemitiska, rasistiska rättshaveristiska dragen i ND att få fäste. Trots allt hade man dragit med sig den värsta smutsen när man lämnat SD 2002. Att hylla den amerikanske nazistisk terrororganisationen National Alliance och dess nu döde sinnessjuka ledare (som inspirerade både UNA-bombaren och Oklahoma-bombaren) Luther Pierce är ett tecken på att inget står rätt till i ND.

  SvP verkar växa som organisation, tack vare en överströmning av ND medlemmar och en hel del namnkunniga nazister från SMR har också anslutit sig, även uteslutna SD medlemmar bidrar sannolikt till att medlemsantalet växer. Skall bli intressant att följa fortsättning inom SvP när alla dessa nytillkomna skall formulera en politik som passar alla medlemmar. Man kommer från olika miljöer och var och en har sin egen agenda.

  • Jag vill inte vara näsvis Blofeld, men det synes mig som om äro du en mästare på att finna brister hos andra.

   Varför inte starta upp det egna, och förhoppningsvis framgångsrika Tredje Parti Milld talar om. Då har du all chans i världen att handplocka alla de felfria människor som det dräller av här iSverige, för att stoppa dem direkt på lämpliga poster.

   Lätt som en plätt va?!

 6. Hej Jan! Tycker inte du ska glömma bort
  aktivdemokrati.se
  partiet fanns på Almedalsveckan och gjorde bra ifrån sig!

  Vidare, denna timslånga film om judendomen fängslade mig väldigt, vill reka den:

 7. Blofeldt

  Du skriver väldigt svepande och delvis fördomsfullt måste jag säga. Vad menar du förövrigt med ”White nationalism”? ND är etnopluralistiskt, något man enligt min mening bör vara som en god nationalist. Abramsson är möjligen lågutbildad, men han är begåvad, trots hans andra eventuella brister som människa. Ditt ”WT-tomte” säger väl möjligen lite om vad du är för en människa. En svensk nationalist är du i vilket fall som helst inte.

  Dina påhopp på SvP är ungefär lika osansade och partiska. Är du möjligen en liberal Israelvän, som är väldigt glad i den sväng bort från nationalismen mot en mera urvattnad, och snart i det närmaste meningslös, politik som SD har tagit?

  Det går naturligtvis att vara kritisk mot både ND och SvP. Jag är kritisk mot dessa partier på vissa punkter jag med. Men din kritik känns inte direkt seriös. Du, och ingen annan mera än möjligen Expo, kallar Daniel Höglund, för Führer, och det gör du naturligtvis medvetet.

  Lugn och relevant kritik, som inte bygger på personliga fördomar är önskvärd. SvP har väl en politik som ligger nära den tredje positionen. Det kan man tycka bra eller dåligt om. Men tycker man illa om det så vore det på sin plats att med argument framföra varför man tycker illa om det, snarare än att bara gapa om ”nazism” och ”militärinspirerande klädsel”. SvP är inte ”nazism” och har mig veterligen aldrig uppträtt i någon militärinspirerad klädsel.

  Det skall bli roligt att läsa Jan Millds analys, och eventuella kritik, av partiet.

  Den är förmodligen betydligt mera sansad än vad din är Blofeld.

 8. Bra initiativ Jan!
  Skall bli spännande att följa.
  Fördomarna mot SvP är enorma. Sorgligt nog även inom den sfären som röstar SD.
  Intressant att veta är att SvPs hemsida har många fler besökare än SDs och NDs (och alla andra etablerade partier för den delen).

 9. Jag gillar SvPs gräsrotsaktivism. Det är kul och se att folk fortfarande är aktiva på gator och torg och inte bara på internet. Många enkla men genomtänkta aktioner.

 10. Ska några få miljoner svenskar kunna överleva som ett unikt och framstående folkslag bland 7 miljarder människor så måste den etniska existensrätten, nu och i framtiden, vara helt och fullt tongivande i ett svenskt, nationalistiskt parti. Likaså måste rätten till svenskarnas land Sverige vara en politisk självklarhet vilket innebär att andra folkslag inte har någon sådan rätt. Det måste också slås fast att en bred folklig politisk förankring i både små och stora frågor är en nödvändighet för att bana väg för en socialt ansvarstagande politik som gagnar folkgemenskap och nationell samverkan. Jag tolkar SvP:s program som en mycket bra huvudinriktning och grundval för svenskarnas väl i alla avseenden. Vid en bedömning av en politisk företeelse så bör man alltid se till dess huvudsida, dvs om politiken är i huvudsak positiv eller inte. Om så är fallet bör enhetens stora värde i logikens namn väga tyngre än underordnade detaljer som oftast kan rättas till. Svenskarna är nu mycket hårt trängda och en svensk, gemensam samling är av största vikt.

 11. Jag är också väldigt intresserad av att höra på dina tankar och idéer kring svenskarnas parti. Tror du att det om du finner programmet vara lockande, finns en chans att även du iframtiden kan gå med i svp?

  Mvh, Sebastian ej medlem någonstans.

 12. Jag välkomnar en JanneMilldsk analys av SvPs punktprogram. Enligt min åsikt är detta program långt ifrån både färdigt och fullkomligt.
  Att det får gås igenom Din ofta hårda men rättvisa granskning gör vårt program gott, och förhoppningsvis kan partiets ledning ta till sig vad du har att komma med – för att i andra änden utveckla punkterna.

 13. Intressanta tankar Jan och intressanta kommentarer. Personligen tror jag på en regnbågskoallition genom valsamverkanspartiet. https://valsamverkanspartiet.wordpress.com/ Innan denna tanke fördöms bör vi prova den positivt och konstruktivt, anser jag. Välkomna allihop! Demokrati betyder att man måste lyssna med respekt på den andra sidan.

 14. Jan, du borde gå in på Judisk krönika och läsa sista nummret, om vad som definierar judendomen. Låter som nationalism …

 15. Ärligt talat tror jag inte vi har tid med ett ”TP”.

  Antingen lägger du din röst på SD. Eller så börjar du bunkra upp för apokalypsen. Så enkelt är det.

 16. Det råder ingen tvekan om att SvP omfattar den inriktning som Jan Milld beskriver här i sin inledning:

  BEVARA SVERIGE SVENSKT!
  • Svenska intressen främst!
  • Nationell självbestämmanderätt för varje folk!
  • Gärna solidaritet, men då förankrad hos dem som får betala!

  Jag tror de flesta som hittills deltagit i diskussionerna här instämmer i det.

  Den negativa ”belastning” av politisk inkorrekthet i olika former som vissa ständigt och jämt tar mer hänsyn till än något annat är en hämsko för enheten kring just det väsentliga, nödvändiga och i grunden utmanande.

  Attackerna från våra motståndare kommer vi alltid att få dras med, och i allt större omfattning, om vi verkligen förmår utveckla en folkrörelse kring ett principfast nationalistiskt parti.

  En felaktig, och opportunistiskt taktisk, inställning innebär början på den ökenvandring som fjärmat sd bort från just de frågor som borde ha ställts på sin spets.

  En felaktig syn på enhetens mest väsentliga substans, genom att inte främst se till huvudfrågorna utan till underordnade faktorer i synnerhet, gör oss försvagade under perfektionismens lupp intill siste svensken. De svärd vi behöver ska förvisso slipas men aldrig kastas på soptippen med förhoppningen om nåd hos folkmördare.

  SvP växer stadigt och behöver nu förvisso utveckla en mer konkret politik.. Det finns ingen självgodhet i rörelsen utan tvärt om en öppen inställning till förbättringar på alla plan.

  Ingen ”perfekt” teori och praktik kan någonsin stå fast om inte den goda viljan finns inom ledningen. Endast ett omutbart, enat och principfast ledarskap kan garantera en rörelses framtid.

  Både sd och nd har tyvärr uppvisat det motsatta trots ”traditionellt demokratiska” stadgar och digra program. Ett dåligt ledarskap kan
  få det stoltaste skepp att gå under!

  Låt oss alla frigöra oss från självgodhet, destruktivt revirtänkande, inskränkthet och rundgång i gamla fotspår.

  Det pågår ett formidabelt utrotningskrig mot det svenska folket och vi ska föra en svensk, etnisk överlevnadskamp på bästa sätt och inom rimlig tid. Det förutsätter att en lång mognadsprocess nu måste övergå i en nödvändig enhet kring det primära och där en finslipning av detaljerna undan för undan kan förbättra helheten.

 17. Jag kommer nu att avgryta min prenumeration på Jan Millds blogg. Detta för att mina kommentarer, vilka jag placerat där för att hjälpa Svensk demokrati, inte besvarats.
  Kram kram
  Martin Gustavsson
  Partiledare Olivgröna partiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: