• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Drevtips till media

I Sveriges Riksdag sitter idag en person som absolut inte borde sitta där. Han har en kvinnosyn som Sverige sänder svenska soldater till Afghanistan för att – med livet som insats – bekämpa.

Hans namn är Abdirisak Waberi, och i riksdagen representerar han Moderata Samlingspartiet.  Han har alltså hamnat i vår riksdag – och blivit lagstiftare för Sverige – med Fredrik Reinfeldts goda minne.

Gefle Dagblad den 11/11 -12:

”M hyser en islamist i riksdagen”

”Nyligen införde Jimmie Åkesson, SD, nolltolerans mot rasism, diskriminerande uttalande mot invandrare etc.
Han förklarade att de som bryter mot den nya policyn får räkna med att bli uteslutna. Detta är givetvis positivt och nödvändigt.

Men är det bara SD som har skäl att ta detta nödvändiga beslut? Nej tyvärr är SD inte ensam. Tyvärr har medierna och de övriga partierna inte velat se problem annat än hos SD. En enögdhet som verkar hyckleri.”

Olle Ljungbeck på Cornelia Dahlbergs blogg den 20/10 -12:

”Denne man har en kvinnosyn med värderingar som helt skiljer sig från vad Sveriges regering och riksdag lagstiftat emot men också strider mot svenska folkets allmänna värderingar, vilket har framkommit i TV- och radiointervjuer, som finns återgivna på Youtube. Enligt honom är och skall kvinnor vara underordnade mannen.  Vilket helt strider emot de jämlikhetskrav som är fastställda t o m i Sveriges grundlag.”

”Han anser att mannen skall svara för arbete utom hemmet och kvinnan inom. Han tolererar sålunda inte att kvinnor tar ett arbete utom hemmet och blir självförsörjande, Han tar inte kvinnor i hand. Han har tydligt vid intervjuer visat att han inte tar avstånd från sharialag. Man och kvinna får inte dansa till musik. De äger inte heller som självständiga individer att ha sexuella förhållanden utan att vara gifta.”

Ljungbeck fortsätter:

”Denne man med en människo- och samhällssyn som vi för länge sedan lämnat, tillåts också att vara rektor för friskolor.”

Vilket leder över till bloggen ”Muslimska friskolan”:

”Muslimska Römosseskolan måste skärpa sig rejält.  Annars drar Skolinspektionen in friskolans tillstånd.”

”När anmälningarna gjordes var Abdirizak Waberi, nu moderat riksdagsledamot, rektor för skolan. Ännu sitter han i styrelsen för stiftelsen som är huvudman, men är tjänstledig från rektorsposten. Waberi avfärdar kritiken, och hävdar i en intervju med GT att kritiken uppenbarligen kommer från någon som inte är positivt inställd till skolan.

Och det är sant, Skolinspektionen är inte positivt inställd. Det beror på att man funnit allvarliga brister.”


Kommer moderatledaren, Fredrik Reinfeldt nu att kalla till presskonferens för att krishantera?

Blir det en rejäl pudel, där en ångerfull  Waberi inför media förklarar att han med omedelbar verkan tar en ”time-out”?