• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

SD och partipiskan


Ur mitt bidrag i SD-boken ”20 röster om 20 år”:

”De mekanismer som ledde till Kristdemokraternas politiska självutplåning kommer att finnas närvarande även beträffande Sverigedemokraterna:

• arvoden och andra materiella förmåner

• möjlighet för företrädare att få vara med i det mediala strålkastarljuset

• lockelsen av att känna sig accepterad, att få finnas inne i stugvärmen.”

”Med en bra medlemsskolning och debatt kan man uppnå den nödvändiga propagandaresistensen. Då låter man exempelvis inte de politiskt korrekta definiera vad som är ‘godhet’.

– Vi är inte skyldiga att hålla höga skattenivåer för att kunna finansiera ett u-landsbistånd, vars positiva effekter är på intet sätt klarlagda.

– Inte heller är vi skyldiga att acceptera en innebörd av ‘mänskliga rättigheter’ med omfattande ekonomiska åtaganden utanför folklig kontroll.

Vi svenskar inte bara finns, vi är också i vår fulla rätt att försöka värna våra intressen.”


”…vore en valframgång i sig en viktig händelse. Många röster på SD skulle med automatik betyda en signal inte bara beträffande invandringspolitiken, utan också de vidriga övergrepp som tillåtits ske mot sverigedemokraterna.

En stor framgång för SD skulle kunna göra att fler människor plötsligt vågar prata öppet med varandra om väsentligheter, utbyta åsikter och känslor om sådant som de bär på. Det skulle kunna bryta rädslan, riva muren av tystnad och skingra dimman av okunskap.

Ett friare debattklimat skulle förändra förutsättningarna för även övriga partier, så att de tvingades tackla verkligheten. Dimridåer och tomma floskler skulle inte längre duga.”

Ungefär som på bilden ovan ville jag se SD:s inverkan – en välgörande kulturell sådan, till förmån för mer av fritänkande och frispråkighet.

Tyvärr har nu kommit signaler i motsatt riktning. I samband med uteslutningar och hot om utrensningar har SD-ordförande Jimmie Åkesson uttalat att det ska visas ”nolltolerans” mot diverse -ister.

Och: ”Vi kommer inte att acceptera avvikelse i någon mening egentligen.”


Inom SDU initierade SD-ledningen en ordförandestrid, då man var missnöjd med sittande, Gustav Kasselstrand.

I Almedalen fick SDU-ordföranden inte tala, som annars varit brukligt.

Vidare håller SD-ledningen igen med ekonomiska bidrag till SDU.


Stellan Bojerud är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och pensionerad arméofficer. Hans blogg, Mopsen, har varit en frisk fläkt i debatten, med skarpsinniga vinklingar och konstateranden. Den har nu plötsligt upphört.  Varför?

Har Bojerud tagit ut svängarna på ett sätt som misshagat partiledningen? Har han av partiledningen uppmanats att radera något inlägg och då bedömt det som meningslöst att fortsätta blogga?
På sin nu borttagna blogg hade han bl.a. skrivit:

”SD-motståndarna tror att alla sverigedemokrater likt tennsoldater är stöpta i samma form:

De inser inte att inom SD finns det liksom inom andra partier en stor spännvidd mellan olika åsikter. Men inom SD finns det människor med en lika förenklad syn på muslimer. De anses alla vara stöpta i samma form. Själv ser jag fyra grupper muslimer.”

Se vidare Petterssons blogg.

Men det gällde nog främst att Bojerud deltagit i en diskussion på webbsidan ”Realisten”.  Expressen den 9/11 -12:

”Partiledningen ska ha ‘en diskussion’ med Bojerud om hans skriverier på nazist-sajten.”