• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Stopp nu! (2)

Är utvecklingen omöjlig att påverka?  Är fortsatt mass- och fjärrinvandring till Sverige ofrånkomlig?

Vad som verkar i den riktningen är två föreställningar:

A. att vi har ett moraliskt krav på oss, ett krav om ”godhet” som gör att svenskars intressen måste komma i andra hand, i förhållande till utlänningars.

B. att Sverige är bundet av konventioner och internationella åtaganden som gör att folkliga opinioner måste underordnas, som sätter demokratin på undantag.

Jag hävdar att en annan väg är möjlig:

1. Hösten 1989


Under andra halvan av 1980-talet ökade antalet asylsökande dramatiskt, från drygt 14.000 år 1986 till mer än det dubbla – drygt 30.000 – år 1989.

Sverige hade då en s-regering, med Maj-Lis Lööw som invandringsminister.


Åtgärder vidtogs, för en åtstramning.

Konkret tog sig detta två uttryck:

a) det s.k. Luciabeslutet, fattat den 13 december 1989. Utöver till konventionsflyktingar skulle asyl beviljas bara till asylsökande med ”extra starka skyddsbehov”. Detta innebar att det blev svårare att få stanna som ”de facto-flykting”. (De facto-flyktingar fick asyl, men de erkändes inte som flyktingar enligt Genevekonventionen.)

b) år 1989 var så mycket som 72% av de anlända asylsökande utan pass eller andra id-handlingar. Därför beslöt S-regeringen i november 1989 att den som medvetet har förstört sina pass- och eller resehandlingar under färden till Sverige skulle förutsättas ”ha avhänt sig dem i syfte att undanhålla omständigheter av väsentlig betydelse för personens rätt att få skydd i Sverige. Detta är ägnat att minska tilltron till de uppgifter personen har lämnat till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd.”(SOU 1991:1)

Beslutet om dokumentlöshet ledde till en praxis där avsaknad av pass som regel betydde avslag på asylbegäran.

De två besluten gav omedelbar effekt, 5.000 turkbulgarer kunde avvisas och den då aktuella strömmen asylsökande turkbulgarer upphörde. Ökningen av antalet asylsökande som helhet upphörde, istället skedde en viss minskning.


Under Maj-Lis Lööws tid som invandringsminister förbereddes också ett initiativ beträffande den fortsatta inriktningen av svensk invandringspolitik, genom proposition 1990/91:195, ”Aktiv flykting- och migrationspolitik”.

Ur denna s-proposition:

• ”…varje land har ett ansvar för sina egna medborgare”

• ”Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt.”

• ”Klarare distinktion bör göras mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande.”

• ”En mycket stor andel av de asylsökande i Europa är inte i behov av internationellt rättsligt skydd.”

S-regeringen ville använda resurserna på ett mer effektivt sätt:


”Sverige bör utveckla och föra en aktiv flykting- och immigrationspolitik, som utifrån ett helhetstänkande och en humanitär grundsyn tar sikte på att dels undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration, dels skapa ett system för regleringen av invandringen som bättre än det nuvarande ger rätten att stanna i vårt land till dem som bäst behöver det.”

Två år senare, år 1991, blev det borgerlig valseger och Sverige fick en regering  där Bengt Westerberg ingick och en annan folkpartist blev invandringsminister.

Luciabeslutet revs upp den 19/12 1991 och s-propositionen förpassades till papperskorgen. Antalet asylsökande ökade år 1992 till 84.000.

De två s-besluten från hösten 1989 hade givit effekt. Vad som var möjligt att göra då måste vara möjligt att göra även hösten 2012 – om bara den politiska viljan finns.


2. Andra länder

Har det sedan 1989 tillkommit internationella åtaganden,
som bakbinder Sverige mer nu än då, som begränsar vår nationella suveränitet?

Sverige är anslutet till samma konventioner som övriga länder i Norden. Som framgår av detta diagram har asyl- och anhöriginvandringen till Sverige 2008-2011 varit större än till övriga nordiska länder sammantaget.


Den politik som bedrivs av t ex Finland och Danmark måste vara möjlig även för Sverige.

3. Nederländerna

Exempel på vad som kan göras finns att hämta från även andra västeuropeiska länder.

Ur den nya nederländska regeringsförklaringen, avsnittet ”Invandring, integration och asyl”Från Avpixlat den 1/11 -12:

”Vår invandringspolitik är restriktiv, rättvis och inriktad på integration. För invandringspolitiken ska vi ta samhällets bärkraft med i beräkningen. För de berörda och för samhället är det viktigt att invandraren kan stå på egna ben, är självförsörjande genom arbete, integrerar snabbt och bidrar till att bygga upp samhället. Med de förutsättningarna förblir också EU-invånare och arbetskraftsinvandrare välkomna. Också vid anhöriginvandring och för kärleksmigranter säkerställer vi integrationen genom att ställa krav. Flyktingar som uppfyller kraven erbjuds skydd och hjälp som ger dem möjligheter att så snabbt de kan delta fullt ut i vårt samhälle. Vi förväntar oss av dem att de anstränger sig optimalt för att ta de chanser som de erbjuds. För alla nykomlingar erbjuder ett behärskande av det holländska språket, kunskaper om samhället och betalt arbete det bästa perspektivet för en lyckad integration.
 
    Vi fortsätter att inom EU arbeta för striktare regler när det gäller anhöriginvandring. Det gäller ålderskrav på minst 24 år, att tillräckligt väl kunna försörja sig själv genom arbete och åtgärder för att på ett effektivt sätt förhindra skenäktenskap och tvångsgiftermål.
   
.  DNA-tester ska användas för att förhindra identitetsfusk
   
.   Giftermål mellan kusiner blir i princip förbjudet
   
.   Uppehållstillstånd delas inte ut om den sökande tidigare uppehållit sig illegalt i landet eller fuskat.

.   Invandrare som dömts för ett brott ska utvisas snabbare. Prövotiden förlängs till fem år och vid återfall tillämpas normen för återfallsförbrytare.
   
.   Anhöriginvandring gäller för kärnfamiljen; en hållbar monogam relation och de som genom biologiskt släktskap hör till familjehushållet.
   
.   Ensamkommande flyktingbarn ska – även för barnets egen utveckling – så snart som möjligt återförenas med sin familj i hemlandet eller placeras i ett flyktingboende i hemlandet.”


Hur ställer sig svenska representanter i EU till dessa förslag?

T ex Cecilia Malmström, kommissionär med just migrationsfrågor som sitt ansvarsområde?

4. Safe Haven


På EU-nivå finns också det förslag som Tony Blair från Storbritannien lanserade år 2003, men som Sverige då motsatte sig. Dags att ompröva den hållningen?

5. Nödstopp

Till sist har vi den tanke som Merit Wager är inne på, att s.a.s.  dra i nödstoppet, nu när det kommer fler asylsökande än vad Sverige har kapacitet att ta emot. Se här, här och framförallt här.

Wager citerar utlänningslagen:

25 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.

Regeringen ska anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader.

6 svar

  1. Stopp NU ! Sedan repatriering av så många som möjligt.

  2. Mitt gillande till denna artikel baserar sig på den svenska naturens behov och den behöver nedväxt av populationen till 5-6 miljoner människor, inte tillväxt.

  3. […] krävs för att en ansökan överhuvudtaget ska behandlas (som en gång s-regeringen med Maj-Lis Lööw som invandringsminister var inne […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: