• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Norgehistorier


När vi lyssnar 7-klöverns och medias pk-iter framgår att det finns två  skäl parallellt för den pågående fjärrinvandringen. Det rör sig om:

1. flyktingar, som kräver vår medmänsklighet och generositet.

2. individer som berikar Sverige, både ekonomiskt och kulturellt.

Rapporter om hur det idag ter sig kring boenden för asylanter talar dock ett annat språk. Det rör sig inte om de attityder man kunnat förvänta sig från människor som just flytt för sina liv och blivit räddade av oss.


Glava gästgård några mil från norska gränsen i Värmland tar nu emot 200 asylanter. Under rubriken ”Missnöjet och makten i Glava” rapporterar bloggen ”Sockerbitar till kaffet”:

”…att majoriteten av dem som fyller flyktingförläggningarna faktiskt är bortskämda, lögnaktiga bidragsinvandrare som inte fort nog kan framföra alla sina själviska krav på vad den svenska befolkningen ska förse dem med.  

En asylsökande i Glava sparkade en kvinna i magen och hotade henne till livet med kniv; det har varit ständiga klagomål på standarden på ett vis som tydligt skvallrar om att många av ‘flyktingarna’ är vana vid helt andra förhållanden än vad de har uppgivit. De har även hunnit med en olaglig demonstration som blockerade vägen för folk och krävt en polisutryckning.

Ingen ‘flykting’ är nöjd med att allihop ha fått splitternya Sultan-madrasser från IKEA och har fått en trygg miljö…”  


”För jämförelsen skull vill jag upplysa om att en infödd, svensk kvinna med vuxen handikappad dotter får i försörjningsstöd 39 kr dagen och  inga 4 gratis måltider per dag.  Det är vad de har tillsammans. … Hade de varit asylsökande i Glava hade de åtminstone haft gratis måltider och 48 kr per dag.

Flyktingarna säger sig komma från krig och misär, men knappar på mobiltelefoner och klagar på dålig täckning och att det inte finns tillgång till Internet. De klagar på att de inte kunnat höra av sig till sina familjer på en hel månad, men ingen frågar dem varför de övergett dem, eller hur stor nöden kan vara  om familjen nu faktiskt har mobiler och Internet att ta kontakt med dem via.”

”Men fruktansvärda förhållanden, det tycker alltså de asylsökande i Glava också att de har, som i ett nödrop ställde sig i vägen för trafikanterna i måndags morse med textade skyltar: ‘Vi har ingen hälsa, ingen sömn, ingen information.’

De får information när Migrationsverket har någon att ge, det är därför de befinner sig i Glava – för att avvakta det. Fram till dess har de drägligare levnadsstandard än det växande antalet av svenskarnas egna uteliggare (vill de byta?) , rent vatten, lagade måltider, trygghet och lider i anmärkningsvärt många fall av övervikt och välfärdssjukdomar.”

I Söderhamn, Hälsingland, har asylsökande protesterat över att inte längre få gratis busskort.

SR-webben, den 10/8 12:

”Migrationsverkets dagersättning räcker inte till både mat och busskort hävdade demonstranterna,  som anser att de indragna busskorten allvarligt inskränker deras vardagsliv:

– Vi måste som alla andra kunna besöka sjukhus, bibliotek, kyrkan, gymmet och affärer. Därför behöver vi busskorten och migrationsverket måste förstå att vi måste leva och inte kan nöja oss med att bara handla på närbelägna Coop, äta och sova, säger en av de upprörda demonstranterna.”

”Ljusne ligger ett gott stycke från centrala Söderhamn och de asylsökande har inte råd att på egen bekostnad åka in till centrum för att utföra nödvändiga vardagsärenden, exempelvis handla mat till billigare priser än vad närbutiken kan erbjuda.”

Från Söderhamn kommer även en annan nyhet:

”Söderhamn skickar arbetslösa till Norge”

SR-webben den 31/10 – 12:

”I Söderhamn har kommunen och arbetsförmedlingen tagit till ett annorlunda grepp för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. De arbetslösa ungdomarna får ekonomiskt stöd och annan hjälp för att flytta till Norge och jobba.

Det handlar inte om att betala för att bli av med ett problem man inte kan lösa själv, säger arbetsförmedlingens chef Mohamed Chabchoub.”

Och det gäller inte bara Söderhamn.

SR-webben den 29/10:

”Kraftig ökning av svenskar anställda i Norge

– Det finns jobb och det finns det inte hemma, säger Elin Brandt som lämnade arbetslösheten i Ulricehamn för jobb i Oslo.

De flesta svenskar som jobbar i Norge uppger att det är pengarna som drar. För det är bättre betalt där. Men många åker också över gränsen för att få jobb överhuvud taget.”

”Enligt uppgifter från de statistiska centralbyråerna i Sverige och Norge jobbade över 82.000 svenskar i Norge år 2010. Det är en fördubbling sedan 2004. Ser man till andra parametrar, som utskrivna skattekort, ser ökningen att ut att fortsätta även i år.

Vad som pågår är alltså ett FOLKUTBYTE :

•  Till Sverige flyttar människor från  Afrika,  Västasien och Balkan,  för att bli försörjda (och furstligt mottagna)

•  Ut flyttar unga svenskar, för att själva klara sin försörjning.