• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vilka utesluts ur SD?

”Vi kommer inte att acceptera avvikelse i någon mening egentligen.”

Jimmie Åkesson

Vilka medlemmar är det, som bör uteslutas ur Sverigedemokraterna?

Är det:

1. obegåvade och odisciplinerade, som kan skada partiet i media genom solokörningar och okontrollerat pladder?

2. begåvade och självständiga, fritänkare med ryggrad, som kan hjälpa partiet genom att forma en opposition, då partiledningen hamnat fel?

Dessa frågor får aktualitet genom uteslutningen av Mattias From, gruppledare för SD i Kungsbacka kommun, där partiet gjort ett föredömligt arbeteInte utan kritik från Expo-kretsar, som det visade sig.

Kritiken handlade om länkningar och påstådd ”antisemitism”: SD länkar vidare till antisemiter.  Det var denna blogg och BGF-webben som där åsyftades.  SD Kungsbacka vek sig dock inte inför det osakliga påhoppet.

Nu är SD Kungsbackas Mattias From utesluten ur partiet.

Varför?

Den officiella motiveringen är ett uttalande som han gjort på sin blogg, om att det finns sionister inom SD, med stort inflytande.

Sant eller falskt?

Som jag ser saken var sanningshalten i uttalandet helt uppenbar redan före uteslutningen, men bekräftades sedan genom denna.

Begreppet ”sionism” har efterhand blivit tvetydigt. Från början betydde det bara att man bejakade existensen av en judisk stat i Västasien. I den bemärkelsen blir även jag att räkna som ”sionist”, men i dagens läge innefattar begreppet något mer, nämligen att man stöder den politik som bedrivs av den aktuella regimen i Tel Aviv.

Även i denna mer extrema bemärkelse är SD sionistiskt. Det visade sig, då frågan om erkännande av en palestinsk stat var uppe i riksdagen och SD röstade nej.

Enligt Kent Ekeroth är SD riksdagens mest israelvänliga parti.

Det var Ekeroth och andra sionister i SD-ledningen som försökte få SDU-ordförande Kasselstrand utbytt efter att denne offentligt kritiserat SD:s hållning i Palestinafrågan.

SDK-redaktören Tommy Hansson har nog gått längst med sitt gottande åt tanken att Carl Bildt skulle kunna röna samma öde som Folke Bernadotte, genom att förarga regimen i Tel Aviv.

Jag kan inte hitta den förgripliga formuleringen om ”sionister i SD”, så jag får förlita mig till vad pressekreterare Martin Kinnunen uttalat för halländska media:

”…en text som lades upp på Froms hemsida där han ställde sig bakom konspiratoriska och antisemitiska idéer om att Sverigedemokraterna styrs av judar”

”Mattias From är ideologiskt avvikande och hör helt enkelt inte hemma i SD. Det handlar bland annat om en text han publicerade på sin hemsida där han ger stöd åt antisemitiska konspirationsteorier som att judar styr och kontrollerar SD” 

Martin Kinnunen gjorde sig bemärkt även efter att en folkvald SD-politiker i en skånsk kommun anklagats för att ha kallat ”ensamkommande flyktingbarn” för ”skäggbarn”

”– Det finns betydligt bättre sätt att beskriva den här problematiken på än att generalisera över en hel grupp, säger Sverigedemokraternas pressansvarige Martin Kinnunen till DN.se.

”…ska man inte uttrycka sig om människor på ett sätt som kan uppfattas som kränkande”, säger Martin Kinnunen. 

Se även:

https://janmilld.wordpress.com/2011/03/31/overspant/

https://janmilld.wordpress.com/2012/10/13/nolltolerans-mot-vad/

 

Kluvna journalister


Nu har det börjat bli för mycket, även för en del redaktioner och journalister.

•  Först den verklighet av fortsatt omfattande bidragsinvandring, som gör att många kommuner går in i väggen ekonomiskt och vad gäller bostäder, skolgång, sfi, mm. 

• I Agenda i SVT den 8/10 2012 kom de vanliga flosklerna från 7-klöverns företrädare, istället för svar på vad som skulle göras åt de stora problemen till följd av massinvandringen:

Annie Lööf, (c) – Det här blir väldigt tydligt, Jimmie Åkesson lägger all skuld på invandrare !

Jan Björklund (fp) – Jag är stolt över att Sverige är ett land med medmänsklighet, Jimmie Åkesson !

Åsa Romson (mp) – Medmänskligheten i Sverige, den bär vi tillsammans !

Stefan Löfven (s) – Vi ska inte ha vi och dom i Sverige, här finns bara vi !

Inledningsvis hade programledarna i Agenda ställt frågan ”HUR MYCKET INVANDRING TÅL SVERIGE ?

Detta var ju som att ”svära i kyrkan”. Enligt det pk-budskap som trummats ut år efter år är invandringen inget problem – bara det svenska samhällets sätt att ta emot invandrarna. Invandringen i sig är på alla sätt berikande, välgörande. ”Nybyggarna” kommer att – utöver den kulturella injektionen – rädda våra pensioner, fixa vården av gamla/sjuka och återbefolka landsbygden.

 Kritiken mot Agendas frågeställning lät således inte vänta på sig.

Ett annat anslag valdes dock i det mediegranskande P1-programmet ”Medierna”.  På sin webbsida skriver man:

”Vi journalister får ofta kritik för att vi är för fokuserade på det negativa i tillvaron. Att det bara är problemen som får uppmärksamhet. Undantaget är invandrings- och integrationspolitiken. Här tycks journalistiken påfallande ofta fastna i moralhörnet. Makthavare tillåts komma undan med klichéer om ett samhälle utan vi och dom. Men inga makthavare naglas fast trots att många misslyckas med att ge svar på hur samhället ska lösa de problem som uppstår när Sverige på ett mindre än ett halvsekel förändrats från vitt och homogent till mångfacetterat. När Agenda startade partiledardebatten och frågade hur mycket invandring Sverige TÅL så drog debatten igång: inte om hur invandringen skulle hanteras, utan om hur frågan ställts.”

I ljudfilen utvecklar forskaren Andreas Johansson-Heinö sin kritik av svenska journalister: de har beröringsskräck, bottnar inte i verkligheten, sticker huvudena i sanden, låter politikerna komma undan utan att ge konkreta svar på frågor. De tillåts uppehålla sig ”i moralhörnet”.

Även radiojournalisten Katarina Gunnarsson får komma till tals i ”Medierna”.  Hon har s.a.s. gjort nedslag i de mångkulturella verkligheten och rapporterat sanningsenligt. T ex från SFI-undervisning i Borlänge, där problemen var stora med somaliska kvinnor, vilka var analfabeter.

 Två gunnarssonska kommentarer ger anledning till reflexioner:

1. ”RASISTER”

Hon hade genom sin ärliga rapportering fått tack-mejl från sverigedemokrater, hennes rapportering kunde mao riskera användas av ”rasisterna”.

Min reflexion: vi ”rasister” såg bara samma slags mångkulturella verklighet som  KG själv nu gör – men tidigare.  Och vi reagerade politiskt på vad vi såg. 

2. ”RESURSER”

Även SFI-lärare tackade KG, och förutsåg mer resurser till sin undervisning.  Vilket blev även den slutsats som KG själv drog: för att kunna ”göra något åt problemen” krävdes att politikerna tillsätter mer resurser”.

Min reflexion: gränsen går vid att förespråka minskad probleminvandring. Det är fortfarande tabu.

Överhuvudtaget har journalisterna en bit kvar. i radioprogrammet medverkade även Marie Demker, ”statsvetare” som fick säga att flyktingpolitiken ”berör demokratins kärna

Så är det förvisso, men knappast på det sätt MD menade. Hon slapp vetgiriga/kritiska frågor kring sitt uttalande.

 Se även: Affes blogg