• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Nolltolerans mot vad?

En TV-nyhet den 12/10 -2012 aviserade utrensningar av åsiktsavvikare inom SD.

”Nolltolerans mot rasism” löd rubriken. Det talades också om att ”städa upp”

Fria Tider skriver:

”Åkesson städar ut ‘avvikare’

I ett brev till SD:s medlemmar skriver partiledaren Jimmie Åkesson att i ‘vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister eller rättshaverister’ och uppmanar alla som känner sig träffade eller störs av de vänsterradikala formuleringarna att lämna partiet frivilligt. 

 Vi kommer inte att acceptera avvikelse i någon mening egentligen, förklarar Åkesson för TT.”

Axpixlat återger hela skrivelsen till SD:s förtroendevalda.

Efter uppstädning blir det renare kantänka. Kanske lyckas man bli helt ”rumsren.

Låt mig ändå börja med en välvillig tolkning:

SD har alltid haft ett visst problem med enskilda medlemmar och lokala företrädare som kan låta munnen gå på ett okontrollerat sätt. 

Massmedia spelar här en dubbel roll:

 1. Genom den nidbild man givit av SD har partiet av många uppfattats som radikalt, på ett sätt som inte stämmer med verkligheten På så vis har man medverkat till att fel människor sökt sig till SD. (till detta bidrar naturligtvis även 7-klöverns allt destruktivare politik, och att något annat alternativ till denna extremism än SD inte kunnat uppfattas).

2. Man har konsekvent (ofta under medverkan av Expo) varit ”på hugget” för att lyfta fram enskilda SD-företrädare, då dessa  kunnat användas för att kompromettera partiet.

Till detta kommer nu ytterligare en faktor:

3. Riksdagsinträdet 2010 och många nya kommunala mandat har åtföljts av mer utrymme i massmedia och en kraftig tillströmning av nya medlemmar. Risken blir då stor, att där ryms även individer med brister i politisk medvetenhet och förmåga att uttrycka sig bra i media.

Om Sverigedemokraterna har utmejslat program på olika område, om partiföreträdarna i riksdagen bemödat sig om att lägga fram genomtänkta förslag och om partiledaren i massmedia vägt varje ord för att hamna rätt – givetvis vill man då inte att det läggs krokben för mycket av detta arbete genom några enskilda medlemmars klantigheter, som media kan hugga på, vrida till och blåsa upp.

Men…

den finns en annan väg att möta detta problem än uteslutningar och mediautspel.

 Den vägen heter politisk och medial skolning. Vilket i sin tur kan betyda två saker:

A. En kort introduktion på 1-3 studieträffar för envar som vill gå med i SD. Träffar som dels förmedlar politiska kunskaper, dels klargör för den intresserade om SD är rätt parti, dels klargör för partiet om vederbörande platsar som medlem.

B. En grundkurs på ett 10-tal träffar för alla SD-medlemmar. Träffar som innefattar mediahantering.

Detta behöver inte utesluta mediautspel, men då bör det ske på ett helt annat sätt än vad Jimmie Åkesson just gjorde med sitt brev – där han hemföll till ett okritiskt användande av diverse Expo- och PK-klyschor!

Det är inte fel att återge dem – ”rasism”, ”extremism”, ”rättshaveri”, osv – men då ska dessa begrepp problematiseras, då ska man välja ett offensivt anslag! 

Vad ska läggas in i dem?

Vad menar PK-media, vad menar SD?

• Är det ”rasism” redan att hävda existensen av olika raser och att det finns skillnader mellan dem, både i utseende och intellekt?

• Är det ”extremism” att vilja bevara Sverige svenskt?

 

• Hade Expo rätt, när Andreas Rosenlund i nr 3/96 skrev om BGF under rubriken ”blågult rättshaveri”?

Till saken hör att ett parti måste kunna utvecklas, dels utifrån en förändrad verklighet, dels utifrån nya insikter. Därför måste finnas en viss ”takhöjd”, med utrymme både för olika åsikter och en intern debatt där dessa kan luftas.

Företrädare och förtroendevalda måste t.o.m. vara utbytbara – både i bemärkelsen att det finns en återväxt i kompetens och att inga uppdrag betraktas som givna på livstid. 

Det är inte ”personangrepp” att framföra saklig kritik mot en företrädare och kräva att vederbörande byts ut. Å andra sidan kan ju partiverksamheten ta skada av en alltför snabb rotation på olika poster.