• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ny Horisont?

En första blankare om interna stridigheter kring tidningen Nationell Idag tog jag del av på Fria Tider.

Sedan såg jag att även webbsidan Nationell Nu skrev om saken: ”Kuppforsok mot Nationell Idag – Marc-Abramsson- försöker stjäla tidningen”.

Nu har jag tagit del av utskick kring konflikten från respektive sida, med mer utförliga argumenteringar. 

Det ena är från Vavra Suk tillsammans med Erik Alhem, Sanna Hill, Torbjörn Ström, Stefan Pettersson och Jussi Väli-Tainio.

Det andra är från Marc Abramsson tillsammans med Jimmy Windeskog, Mattias Karlstrand och Anders Ankertjärn.

Situationen påkallar väl en kommentar från mig, som dels medverkat i NI, dels haft åsikter om tidningen – närmare bestämt att den borde både frikopplas från partiet Nationaldemokraterna och byta namn, till något mindre nördigt.

En partioberoende ställning skulle medge en nära samverkan med tabloidprojektet

Där har jag skrivit:

”Önskesituationen vore en ”tre-enighet”:

1. Tabloiderna.

2. En partioberoende tidskrift att rekommendera till prenumeration.

3. En webbsida för samma tidskrift, med daglig information.

Allt skulle kunna ha samma namn, med andra ord skulle tabloiderna då utgöra gratisnummer av denna tidskrift, för extensiv spridning.

Då skulle det bli ett mindre steg för läsare som gillar innehållet i både tabloiden och webbsidan, att besluta sig för en prenumeration, åtminstone på prov.”

För en frikoppling i förhållande till ND talar dessutom att detta nu är ett utsiktslöst partiprojekt. Marc Abramsson har inte fungerat bra som ledare, vilket kunnat avläsas i hur många aktiva medlemmar i omgångar lämnat ND.  Han tycks ha fungerat mer som en centrifug än som en samlande och inspirerande kraft.

Resultatet har blivit en allt sämre valresultat. I riksdagsvalet 2010 var ND nere i 0,02 % av rösterna.

När Nationell Idag nådde en upplaga och utgivningstäthet som möjliggjorde erhållande av statligt presstöd framstod det för mig som något av ett mirakel. Framförallt var det en enorm framgång för den sverigevänliga rörelsen. Vi behöver verkligen en veckotidning att samlas kring och kunna ge alternativ till dominerande mediabilder.

Nu riskerar mycket av detta att omintetgöras – inte genom insatser från sverigefientliga krafter utan genom intern splittring. Redaktionen har enligt uppgift låsts ute från sina lokaler, genom att Marc Abramsson ombesörjt byte av lås.

Låt mig då säga följande:

Uppbyggandet av NI är resultatet av många aktivisters uppoffringar och envisa arbete, men det finns en person, som här lyser alldeles extra. Det är  Vavra Suk.

Utan Vavra Suks helt exceptionella insatser skulle NI-projektet aldrig ha lyckats. Nationell Idag är framförallt hans verk.

Vavra Suk satsade 

• så mycket tid och energi.

• sin skrivarbegåvning och sitt stora politiska kunnande.

• ett stort mod (ett allvarligt attentatsförsök utanför redaktionen stoppade honom inte)

Till det intressanta hör att  Vavra Suk ska ha registrerat ett nytt tidningsnamn,  ”Ny Horisont”. Enligt min mening ett bra namn, som säger något om inriktning och ambitioner för tidningen. Det kunde duga bra som namn även för nästa tabloid.

Avslutningsvis vill jag därför rikta en vädjan till ND:s partistyrelse:

SLÄPP TIDNINGEN FRI – LÅT VAVRA SUK FULLFÖLJA SITT TIDNINGSARBETE!