• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Invandrarfientlig AB-journalist

Stefan Torssell är en vass skribent på Avpixlat. Kanske särskilt vasst har han skrivit om ”kulturvänstern”:

”Utmärkande drag för kulturvänstern är: kollegial sammanhållning; opportunism; en grandios självuppfattning; de vill tillsammans med journalistkåren uppfostra folket; debatten förs med indignation.

Bör då nämnas att indignationens syfte är tystnad. Den indignerade eftersträvar inget tankeutbyte….alla som inte tillhör den självutnämnda åsiktsaristokratin ska utestängas.

Men en nyrekrytering av ungdomar måste alltid ske. Svagt intellektuellt presterande människor som lyckats lära sig koderna och som kan nämna nyckelord och fraser har vunnit inträde i henskapet. Åsiktsgemenskap är främsta förutsättningen.”

Till detta ska jag återkomma i kommande bloggtext. Låt mig här bara konstatera, att jag genom Torssell hittade  till ”en gammal bekanting” – Oisin Cantwell, nu AB-journalist, med återkommande politiskt korrekta utläggningar.  StefanTorssell ger honom svar på tal i flera artiklar.

Gjorde unge Cantwell sitt ”gesällprov” som pk-journalist, när han 1995 var hemma hos mig och intervjuade för Radio Stockholm? Om detta skrev jag i boken Dialog om invandringen?”

Om etermediadreven -95 mot BGF kan läsas här och här.

Särskilt intressant – och det knyter kanske an till vad Torssell skrev om ”svagt intellektuellt presterande människor” – är ett svar som Oisin Cantwell gav på  en fråga om innebörden av att vara ”invandrarfientlig”.

Ur BGF nr 6/95: 

Monroedoktrinen, Trumandoktrinen… till raden att doktriner kan nu fogas ytterligare en: “Kentwelldoktrinen”. Uppkallad efter Ossian Kentwell – en ung journalist på Radio Stockholm.

‘…en hel del parasiter har passerat invandringsmyndigheternas kontroller… flyktingarna är inte några änglar…’

Kentwell fick frågan: Om man uttrycker sig på det viset, är man då att betrakta som ‘invandrarfientlig’?

Hans svar blev tveklöst: ‘ja!’

Nu är mannen bakom dessa rader Mauricio Rojas, själv invandrare från Chile. Hans uppfattningar i frågan delas sannolikt av många andra invandrare.

INNEBÖRDEN av denna ‘Kentwelldoktrin’ blir då trefaldig:

1. Den som kritiserar en enskild invandrare eller grupp av invandrare är att betrakta som invandrarfientlig.

2. Även en enskild invandrare eller en grupp av invandrare kan vara invandrarfientliga.

3. Också Ossian Kentwell är att betrakta som invandrarfientlig. Han kritiserar ju Rojas.”

 

Oisin Cantwell stötte jag på igen, när han i februari 2012 skrev om nämndemän och buntade ihop nationalister med grovt kriminella.

Det blev en kommentar på bloggen, under ”Skymningsland”.

Till det som Torssell bemötte hörde Cantwells kritik mot att polisen vid efterlysningar av misstänkta brottslingar gått ut med signalement på dessa.

Jag uppskattade särskilt att ta del av stockholmpolisers svar till en polischef med pk-böjelser angående ”fördomsfulla signalement”.