• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Besparingsmöjligheter?

I kommentaren ”Vad göra?” blev jag ganska allmän kring de besparingar som kan göras genom en annan invandringspolitik. Länken till Sverigedemokraternas budgetförslag är dock i sig klargörande. SD-förslaget handlar främst om nyinvandringen och de möjligheter till besparingar som där finns.

Men där ryms även en ”godbit” som denna:

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet vars funktion idag saknar existensberättigande och vars nedläggning skulle spara närmare 400 miljoner under budgetperioden. Det finns redan på lagar på diskrimineringsområdet och domstolarna hanterar på egen hand diskrimineringsmål.

Diskrimineringsombudsmannen har kommit att få en opinionsbildande funktion där myndigheten samtidigt underblåser en växande kränkningsindustri. Antalet tillfällen som DO vunnit mål i domstol har de senaste åren dessutom varit extremt få.

Lars Janssons beräkningar avsåg hittillsvarande invandring, varvid han landade på 267 miljarder år 1999.  Ändå var det mycket som där inte ingick.

Det var dessutom för många år sedan – motsvarande beräkningar i år skulle kunna hamna på ett än högre belopp.

MER INTRESSANT än att försöka landa på det ena eller andra beloppet är ju att se hur ytterligare besparingar skulle kunna förverkligas beträffande utlänningar som redan kommit till Sverige.

Ett moment har SD varit inne på, genom Kent Ekeroths motion i riksdagen om utvisning av de kriminella invandrare som det är möjligt att utvisa – dvs de som saknar svenska medborgarskap och har begått så grova brott att fängelse ingår i straffskalan.

Detta måste kompletteras med en fungerande gränskontroll, som förhindrar att utvisade utlänningar återvänder till  Sverige illegalt.

Insatser skulle samtidigt kunna ske för att klarlägga var svenska medborgarskap tilldelats på felaktiga grunder, och att återkalla sådana falska medborgarskap.

Mer skulle också göras för att avslöja oegentligheten i form av dubbla identiteter och bidragsbedrägerier.

Beträffande ”ensamkommande flyktingbarn” skulle ålderskontroller kunna göras. Ersättningsnivåer samt kostnader för boende och service skulle vidare kunna sänkas.

Utgifter för socialbidrag skulle kunna nedbringas genom en annan praxis, där det ställs krav på motprestationer, även från utlandsfödda. Att de måste ta anvisade arbeten, om så bara bärplockning. Ett antal skulle då kanske välja att återvandra.

LÄS MER  om SD:s skuggbudget.