• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

uppdrag fövanskning

 

Det finns  en parallell mellan min diabildserie ”Hets mot folkgrupp” från 1985 och TV-programmet ”Uppdrag Granskning” från den 2012 (den 12 sept.). Men också en viktig skillnad. Min diabildserie misslyckades.  TV-programmet 27 år senare ”lyckades”.

 

Båda materialen initierades med politiskt korrekta ambitioner,  att röja bland okunskap och fördomar kring invandring. Jag gick 1985 bet på uppgiften – tvingades inse att det var jag själv som burit på förutfattade meningar i strid mot verkligheten. Det var faktiskt så, att invandrare (som grupp) hade en viss överrepresentation i såväl bidragsberoende som brottslighet.

 

Hur reagera då?

 

Jag stoppade undan min ofullbordade diabildserie.

Samtidigt hade ett frö av tvivel såtts hos mig, kring den förda invandringspolitiken.

 

UG-redaktionen fungerade annorlunda. 

Rimligen måste även den under sitt arbete ha kommit i kontakt med faktiska förhållanden, men den var liksom insvept i ett lager av teflon. 

Slutklämmen blev ett upprepande av i förväg fastställda teser om invandringens problemfrihet.

 

Bara ett problem fanns i sammanhanget, nämligen negativismen, okunskapen och fördomsfullheten från många svenskar. Dessa töntar, som dansar små grodorna – vilket nysvenskar storsint nog tolererar.

 

Hur bar sig UG-redaktionen åt för att ”lyckas” så mycket bättre än vad jag gjorde? 

 

Det var en högre nivå av ståndaktighet, en större förmåga att hantera en motsträvig verklighet.

 

 Vad som ändå framgick av TV-programmet var att ortsbefolkningen varhelst ”flyktingar” förlagts hade invändningar,  även om de flesta var kameraskygga och hade svårt att sätta ord till den oro de kände.

 

Varifrån kom denna oro? 

 

Åtskilliga artiklar i lokaltidningar runtom i Sverige har ju vittnat om hur asylantförläggningar medfört problem i form av stölder mm. 

Hur har detta kunnat gå UG-redaktionen förbi? Förklaringen ligger nog i att detta tefeflonlager, till skydd mot obehagliga fakta.  

 

Och varifrån kom all kameraskygghet hos svenska folket, varför denna utbredda rädsla för TV-journalister? 

 

Där gav UG-programmet ett svar! Med eftertryck.

 

 

PS.

I nuläget saknar jag möjligheter att göra nya filmer. UG-programmet hade annars kunnat utgöra tacksamt stoff för en ny film, till granskning  av ”granskarna”,