• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Misslyckande?

Är svensk flykting- och  invandringspolitik att bedöma som framgångsrik eller som ett misslyckande?

 Det beror på dess syfte,  vad som är målsättningen !

Är målet att ge skydd åt utsatta, att rädda människor undan förföljelse, då har måluppfyllelsen varit låg

Av dem som efter asylansökan fått uppehållstillstånd i Sverige har bara en liten minoritet utgjorts av flyktingar.

Anmärkningsvärt många av de nyanlända har snart ägnat sig åt våldsbrottslighet och/eller förföljelse av andra människor i Sverige.

Kostnader ekonomiskt har genererats också genom bedrägerier, stölder och anhöriginvandring.

Till mycket höga kostnader har vi hjälpt få verkliga flyktingar.

Är målet att de nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, då kan även där konstateras ett stort misslyckande. Samtliga partier är överens om att integrationen i det svenska samhället av de fjärrinvandrade har misslyckats.

 

Det är här som det blir riktigt underligt. Trots denna samsyn kring effekterna av hittillsvarande invandring vill 7 av 8 riksdagspartier att den ska fortsätta som hittills!

I verkligheten inte bara fortsätter den, utan accelererar – med ökad tonvikt på probleminvandring.

 

Så har det varit alltsedan regeringen Reinfeldts tillträde år 2006, dessutom stärks nu denna trend ytterligare.

 Effekterna av denna politik blir uppenbarare för var dag:

– kommunerna klarar inte de ekonomiska påfrestningarna.

– boendesegregering och etniska motsättningar ökar

– diskriminering och orättvisor mot svenskar tilltar

– brottslighet och otrygghet växer

– skolan havererar.

Trots sitt erkännande av att decenniers invandring resulterat i en misslyckad integration vill 7 riksdagspartier fortsätta med den förda invandringspolitiken.

Då kan tänkande medborgare undra: varför? 

Hur förklara denna dogmatiska position från 7-klövern?

Jag kan se två alternativa förklaringar:

A. Ledningen för 7-klövern vill byta ut det svenska folket och lösa upp vårt samhälle, vill förstöra Sverige.

B. Det är ovidkommande vad denna 7-hövdade partiledning själv tänker och tror, vill och önskar. Den styrs av andra krafter –  krafter uppifrån/utifrån, som har annat än  svenska folkets bästa för ögonen.

Vilken av dessa båda förklaringar vi än fastnar för, så har svensk flykting- och invandringspolitik varit framgångsrik.

 

Vad göra?

Fortsättning på texten ”Boendeproblem”:

Vilka politiska åtgärder skulle kunna ändra situationen för de många vuxna svenskar (20-34 år) som nu helt saknar inkomst – genom vare sig arbete eller bidrag  – och som även saknar egen bostad?

1. Diskriminineringen

 • En första åtgärd måste bli att upphöra med diskrimineringen av etniska svenskar på arbetsmarknaden, dvs avskaffa alla särskilda åtgärder för att prioritera invandrare.

• Vidare ska svenskar ha samma rätt till socialbidrag/försörjningsstöd som invandrare, även i praktiken.

• Varje frisk bidragstagare ska vara redo till någon form av  motprestation,  stå till arbetsmarknadens förfogande.

 2. Arbetstillfällen

Det ligger en absurditet i att å ena sidan många människor mot sin vilja går utan arbete, å andra sidan företag ”rationaliserar” så att anställda avskedas. Med alltför få anställda drabbas både arbetsmiljö och kvalitet i tjänsteutbud/produktion. Arbetslösheten betyder också utgifter för samhället i form av bidrag/ersättningar.

Vad förklarar nuvarande system? Det handlar om kostnader och lönsamhet för respektive företag. Med lägre skatter vore det ekonomiskt möjligt för företagen att hålla fler anställda.

Väsentliga skattesänkningar skulle naturligtvis medföra minskade inkomster för stat och/eller kommuner, och kräva nedskärningar i utgifter. 

Inom vilket område skulle stora besparingar kunna göras?

SD:s aktuella beräkningar kring invandringen ger en bild.

Vad som kan sparas in genom en 180-gradig omläggning av Sveriges orättfärdiga och ekonomiskt ansvarslösa invandringspolitik rör sig om över 100 miljarder kronor. 

DESSA MEDEL  ska inte slussas över till andra godhetsprojekt, riktade till utlänningar. Det ska istället gå till att möta angelägna behov inom Sverige, hos svenskar. Sådana saknas alltså inte!

 

Daily Motion finns filmen ”Mörkningar” kvar i sin ursprungliga version:

http://www.dailymotion.com/video/x7z5rl_morkningar_news

Se även:

http://www.bgf.nu/kostnader/

https://janmilld.wordpress.com/2012/03/04/matematik/

 

Boendeproblem

Det finns många aspekter kring flyktingboenden i Sverige.

Men låt mig börja på Öland 1992.

Ur Bgf-intervju med Kenneth Sandberg 1997:

”Det överdrivet generösa mottagandet får inte bara … effekten av att ge signaler för fler att söka sig till Sverige, den uppmuntrar också till kravfullhet. Man lär sig att det lönar sig att vara missnöjd och ständigt kräva mer.

Kenneth nämner ett exempel från 1992, då det kom extremt många asylsökande och mottagningsresurserna var överansträngda. Ett av de många ställen som togs i anspråk för att göras till flyktingförläggning var en attraktiv turistanläggning vid Byerum sandbad på norra Öland. För asylsökande var den dock inte attraktiv, den låg alltför långt från närmaste stad.

Så när en grupp asylsökande i Malmö skulle att sändas dit blev det en två dagars sittstrejk. De strejkande blidkades genom att en särskild ´shopping´-busslinje upprättades mellan förläggningen och Borgholm.

När Byerum-anläggningen senare skulle återgå till att användas som turistanläggning var den så nedsliten, att den först måste totalrenoveras.”

 

Händelsevis var min mor född på Öland och som barn tillbringade jag varje sommar i närheten av Byerum Sandvik – jag minns hur jag uppfattade hotellanläggningen där som en yppersta lyx, bortom ekonomiskt räckhåll för mig och familjen.

Lyxigt, och med badmöjligheter, är det också på den stora anläggningen ”Wermlandia”, aktuell i dagarna.

Ur Fria Tider 27/9 2012:

”Värmländskt jättehotell ska bli exklusivt asylboende

Gym, SPA‑anläggning, jacuzzi, bastu och en enorm inomhuspool. Det är vad som väntar 160 romer, somalier, afghaner och araber inom kort – om Migrationsverket får som de vill. Myndigheten planerar nu att göra om hela det värmländska jättehotellet Wermlandia till ett exklusivt boende för asylsökare.”

 

En annan stor anläggning i Värmland, aktuell för samma ändamål, är Glavsta gård.

Om detta skriver Nationell Idag, nr 35/12: 

”Kommunalrådet är dock inte säker på att de drygt hundra zigenarna från Balkan och araberna från Syrien kommer att trivas. ´De är vana vid storstäder’, säger han till lokalmedia.”

 

Tidigare erfarenheter tyder på att kommunalrådet kan ha rätt. På Koppoms herrgård 1992 kastade kosovoalbaner två gånger ut möbler från övervåningen, i protest mot sin belägenhet, utan ”room-service”.

 

Om ett aktuellare fall av missnöje bland asylanter skriver Fria Tider den 15/3 -12:

”Partysugna flyktingbarn slog sönder boende

Sju ensamkommande flyktingbarn som uppger sig vara i 18-årsåldern fick inte skjuts till ett disco. Då beslutade de sig för att slå sönder sitt boende och kasta ägg, ketchup och mjölk över hela bostaden.”

Men ”party” kan också ordnas på plats, av asylanterna själva. Fria Tider den 9/8 -12:

”…Våldtäkten ska enligt åklagaren ha skett på asylslottet Westsura herrgård i juni i år. I en dusch- och bastubyggnad på området kom mannen åt att våldta flickan som befann sig på området av en händelse.”

Andra typer av boenden som nu erbjuds asylanter är stora och moderna villor, som i Laholm och Falkenberg.

 Tidigare  exempel av liknande slag har Västerås och Malmö visat prov på.

 Ett moment är här de boendes farhågor för en sämre boendemiljö och sänkta fastighetsvärden. Och risken för konsekvenser vid protester.

 

Vare sig asylanter bor i slott, herrgårdar, stora villor eller vanliga lägenheter så gäller att de ”anvisas” boenden, dvs behöver inte stå i bostadskö.

För vanliga svenskar blir  väntetiden desto längre.

I praktiken kan bostadslösa svenskar då stå inför två alternativ:

1. ta stora lån, för att kunna köpa en bostad.

2. bo kvar hemma hos föräldrarna.

Problemet med att ta lån är dubbelt:

• För att få låna måste man ha en inkomst.

• Skuldsättning är riskfylld. Bostadspriserna i Sverige är övervärderade, kanske med 26%

Vi kan alltså tala om en bostadsbubbla.  Denna kan spricka om räntorna går upp eller inkomsterna sjunker.

Den som saknar inkomst kan inte låna överhuvudtaget.  Vad som då återstår för många unga vuxna är att bo kvar hemma hos sina föräldrar,. Något som alltfler tvingas göra. Enligt SVT:s Agenda finns många unga vuxna – 20-34 år – som har inkomst genom vare sig arbete eller bidrag, har 0 kr i månadsinkomst och är ”mambos”.

Under de senaste fem åren har deras andel ökat med 50%De som tjänar noll kronor i månaden är nu den största inkomstgruppen bland unga vuxna.

Bristen på arbetslivserfarenhet och egen bostad kan sedan underminera båda kunnande och självförtroende, så att man kommer in i en ond cirkel.

 

Vad skulle, politiskt, kunna göras åt detta problem? Det vill jag diskutera i kommande bloggtext.

 

Syriens sak är (s)vår


 Julia Caesar den 12/8 2012:

Syriens sak är inte vår. Vi löser inte ett enda problem i Syrien genom att öppna Sveriges gränser på vid gavel. Däremot bjuder vi in mängder av oöverstigliga problem som drabbar svenska folket i form av ständigt ökande våld, nedskärningar på alla budgetområden, rädsla, otrygghet och främlingskap i vårt eget land.”

”Från juni till juli fördubblades antalet flyktingar som kommer från Syrien till Sverige och är nu mer än 200 i veckan. I år och nästa år väntas 17 000 syrier söka asyl i Sverige. Jag lovar: det kommer att bli betydligt fler. Nu utlovar Migrationsverket nämligen automatiskt tillfälliga uppehållstillstånd i tre år för alla som säger sig komma från Syrien.”

”Merit Wager har länge med hjälp av anonyma anställda på migrationsverket rapporterat på sin blogg om omfattande asylbedrägerier bland människor från bland annat olika afrikanska länder. Genom att duka upp en falsk identitet och säga sig komma från Somalia har tusentals afrikaner av skilda nationaliteter lyckats öppna dörrarna till ett bekymmers- och arbetsfritt liv i försörjningsparadiset Sverige. Nu väntar en repris – med syrier.”

 I migrationsverkets senaste verksamhets- och kostnadsprognos skruvas prognoserna upp till en nivå som Sverige inte har upplevt sedan Balkankrigen i början av 1990-talet. Det är uppenbart att Sverige ska ta hand om halva Syrien och fortsätta släppa in ständigt ökande andelar av Somalias och Afghanistans befolkningar. Prognosen för antalet nya asylsökande höjs från 34 000 till 38 000 i år, och från 33 000 till 41 000 nästa år. Därav cirka hälften syrier. Vansinnet eskalerar.”

Argumenteringen känner vi igen. Senast då Jimmie Åkesoon mötte Erik Ullenhag i SVT:s ”Debatt”: ”När bomberna faller,..” När det skjuts på gatorna, då blir det ofrånkomligen vår moraliska skyldighet att ta emot drabbade människor.

Blir det då inte en legitim undran hur våldsamheterna och krigshandlingarna i Syrien kom igång? Vilka krafter ligger bakom?

Det är mycket, som pekar på amerikansk inblandning:

1.

Som general Wesley Clark vittnat om fanns redan före angreppet på Irak ett PM från makthavarna i USA om att byta ut regimerna i 7 länder på 5 år – däribland Libyen, Libanon,Syrien och Iran.

2.

Efter NATO-segern i Libyen jublade Barak Obama över att denna kunnat nås utan att någon amerikansk soldat stupat. Modellen att kriga genom ombud sågs som lyckad. Se  2 minuter in på denna film:

 

Precis som tidigare i Libyen har det nu i Syrien dykt upp välbeväpnade grupper av ”rebeller”. 

3.

En likhet ligger också i att västmakter krävde/kräver ledarens avgång i Tripolis respektive Damaskus. Det är vad USA:s utrikesminister Hillary Clinton gjort upprepade gånger.

FN-ambassadör Susan Rice har även talat om att ”öka trycket” på Assad-regimen:

 

4.

En likhet ligger vidare i att USA verkat för ett FN-mandat om ”flygförbudszon”. Med den skillnaden att Ryssland och Kina denna gång vägrar gå med på detta, mot bakgrund av hur FN-mandatet i Libyen-fallet missbrukades grovt – blev till en NATO-bombzon och ingripande på ”rebellernas” sida.

4.

Inställningen till Kofi Annans fredsplan var från första början påtagligt sval från ”rebellerna”. Assad godkände Kofi Annnans fredsplanen, medan rebellerna vägrade att lämna ett skriftligt godkännande. Den öppning som Assad lämnade genom att tillåta flerpartisystem och hålla allmänna val avvisades likaså. 

Mönstret i Syrien känns igen från både Kosovo 1999 och Libyen 2011.

Sverigedemokraterna borde fördöma det USA-stödda kriget i Syrien och kräva ett motsvarande ställningstagande från den svenska regeringen. 

Då kunde Åkesson kontra med detta när Ullenhag försöker sig på ett högt moraliserande tonläge. Intill dess att angreppet mot Syrien upphör är det USA, Turkiet och Saudi-Arabien som ska ta emot syriska flyktingar.

Placera ansvaret där det hör hemma!

 

 

 

 

Direktiv på distans

Ur Fria Tider den 26/9 2012:

”Europarådet: ‘Sverige rasistiskt’

”Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) är bekymrade över ökningen av främlingsfientliga åsikter, skriver man i en nyutkommen rapport om Sverige, som innehåller en diger kravlista till den svenska regeringen. Till exempel vill man göra det kriminellt att förneka folkmord, ha ett totalförbud mot rasistiska organisationer och ändra den svenska regeringsformen för att tillåta positiv särbehandling.

ECRI är ett ´oberoende bevakningsorgan för mänskliga rättigheter´ vars medlemmar tillsätts på grundval av sin ´moraliska auktoritet´ och ´erkända expertis´skriver man i förordet till den 60-sidiga rapporten, som tecknar en mörk bild av svensk rasism och diskriminering. Man konstaterar att rasismen blivit värre sedan man lämnade sin förra rapport i juni 2005.

´Afrofobi, antisemitism, antiziganism och islamofobi är alla företeelser som finns i Sverige´, skriver man…”

”I likhet med svensk media uttrycker Europarådets kommission oro över vad man anser vara en stor ökning av ´hatspråk på internet´och man välkomnar att polisen nu har börjat kartlägga rasistiska webbplatser’ för att effektivisera övervakningen.” 

Frågorna hopar sig! Vem är ”ECRI”? Vilka personer står bakom denna verklighetsbeskrivning och dessa krav?

På distans ska vi styras, av anonyma krafter. Och journalisterna är pålitliga – därifrån uteblir varje kritisk fråga.

Det sista stycket för ju tankarna till AFA-supportern Birgitta Löwander och hennes klagande på svenska bloggar.

Via en Julia-Caesar-krönika hittade jag till denna kommentar på nätsajten Familjeliv:

”…vad händer när ni svenskar pressas för långt? När ni inte lägre ryggar tillbaka inför ord som ´rasist´? Vad händer när ni börjar säga ´jag skiter i vad du kallar mig, det räcker nu!´

Tiotals exempel finns på hur det gått i andra länder. Dock är Sverige mer extremt än något annat land. En fjärdedel av alla asylsökningar i EU skedde till Sverige. inte 1/27 som det borde vara utan 1/4.”

Du kommer inte drabbas, det kommer jag. Det är lätt att leka med andra människors öden när man själv inte påverkas.

Vi invandrare är de som kommer att drabbas hårdast av den nuvarande invandringspolitiken.

”…ett TVÄRTSTOPP med omedelbar verkan av massinvandringen måste ske nu.

Livbåten vi invandrare sitter i är överfull och kommer snart kantra då ni svenskar fakkar ur och sparkar ut oss alla. Skyldig som oskyldig, brottsling som helgon, bidragsfuskare som förvärvsarbetare.

Stoppar man det hela nu kan det fortfarande ske rationellt och fredligt, men ni måste agera nu.

Ni är de som är ansvariga för att folk blir mer rasistiska mot oss, ni håller ert egna folk gisslan med era lögner och er ovilja att se fakta.

Så jävla frustrerande, hur fan kan man vara så jävla blind inför verkligheten. Varför låta problemet bli så stort att ingen kan hantera det? Än finns tid, men vi måste agera och stoppa massinvandringen nu!”