• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Skärningspunkten


Uttalanden från politiker i Katrineholm nyligen – inför den nya vågen av somalisk anhöriginvandring – aktualiserar grundläggande värderingar, tydliggör den politiska skärningspunkten och vattendelaren i Sverige 2012.

Det rör sig om ett resonemang i två led:

A.

• Det finns inga svenskar, inte ”vi och dom”.

• Alla människors lika värde och rättigheter.

• Ingen människa är illegal – envar har samma rätt till Sverige.

B.

Nu tryter resurserna och räcker inte till allt och alla. Plötsligt står grupp mot grupp.

Vilka ska då prioriteras?

Jo, de som har det svårast, de med de största behoven.

Då ska främst somalierna bli föremål för satsningar från skattemedel, så resoneras nu i Katrineholm.

Det blir också logiken i den förda invandringspolitiken med de värderingar som ligger bakom den. Det blir den linje som i praktiken drivs av 7-klövern.

ALTERNATIVET  vore att säga:

•  Vi svenskar finns!

•  Vi har en självklar företrädesrätt till vårt eget land och dess resurser.

Sverige behöver nu ett parti som klart och tydligt, tveklöst och utan ursäkter, driver den linjen!