• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vad är bäst för somalierna?


En uppföljning av bloggkommentaren om Studioett och somalier samt  filmen ”NÖDROP från Katrineholm”.

I radioprogrammet ställde programledaren en fråga till Gunnar Sandelin, med denna innebörd: ”Ska inte somalier i Sverige få återförenas med sina nära och kära som sitter fast där nere i Afrika?”

Erik Ullenhag hade just framhållit att de anhöriga fanns på andra sidan jorden, och att detta långa avstånd försvårade integrationen av somalier som finns i Sverige.


Både integrationsministerns och radioprogrammets självklara utgångspunkt var vad som bäst kunde gagna somalierna.

Jag vill här återkomma till hur jag skulle ha önskat besvara denna fråga.

Det blir ett svar i tre led:

1.

FÖR SOMALIERNA  blir det bästa att få återförenas, och att dessa återföreningar sker i Sverige. Det är ju också ett önskemål, som de själva klart har givit uttryck för.

Vilka har bättre förutsättningar än somalierna själva att bedöma vad som är bra för dem? Här är det de, som s.a.s. är experterna!

Bäst för somalierna är också en ekonomisk trygghet, genom väl tilltagna bidrag, utan arbetstvång. Samt egna och rymliga bostäder, med rätt att få bosätta sig där de själva önskar.

2.

EN ANNAN SAK  blir vad som är bäst för svenskarna.

För svenska skattebetalare vore det bästa att inte ta emot fler somalier, utan istället sända tillbaka de somalier som redan kommit till Sverige.

Detta vore bra även för de svenskar som är beroende av offentlig service.

Ett nej till fler somalier är förmodligen ett utbrett önskemål bland berörda svenskar.

3.

Vilket leder över till ett tredje moment:

VEMS INTRESSEN ska vara avgörande? Är det svenskars eller somaliers intressen som ska väga tyngst i Sverige?

På vilken sida bör våra massmediala, juridiska och politiska makthavare ställa sig?


PS

Integrationsminister Erik Ullenhag såg den svenska invandringspolitiken som föredömlig, något för andra länder i Europa att ta efter.

För egen del tror jag det snarare är Sverige som borde lära av länder som Finland och Ungern, Danmark och Schweiz.


Jag tror också att vi svenskar har något viktigt att lära av somalierna: förmågan att se till sina egna intressen.