• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Vindkantring?


Är en vindkantring nu äntligen i sikte beträffande svensk invandringspolitik?

Redan på 90-talet lade vi ut en avdelning av Blågula frågors webbsida med titeln ”Vinden vänder”. Man ville ju så gärna se tecken på en tillnyktring, hade svårt att tro galenskapen om att kunna gå längre.

Det har sedan visat sig med eftertryck, att det kunde den. Och de tecken vi uppfattat innebar föga för utvecklingens riktning som helhet.

Samtidigt vill jag fortfarande tro, att det bara måste, någonstans, finnas en bortre parentes. En punkt där man liksom studsar mot en vägg och tvingas byta färdriktning.

Frågan är om inte den punkten trots allt ligger mycket nära nu. Det finns tecken som tyder på det!

Jag tänker på vissa försöksballonger kring invandringen från både m, s och fp, för att känna av situationen och/eller börja muta in en politisk position som kan komma att gagna partiet i nästa val.

Bakom detta ligger det faktum att Sverigedemokraterna nu i en mätning av väljarsympatier nått 10 procent och i två mätningar är riksdagens tredje största parti.

(En SD-framgång som är på en gång välförtjänt och oförtjänt, men det blir en annan diskussion).


Ett tecken i sammanhanget var också Studioett-programmet i fredags. Bloggtexten igår om denna har jag nu kompletterat med en film, ”NÖDROP från Katrineholm”.

Filmen Bandyns död” handlar också om Katrineholm.

Till sist en länk till en ny bra text på Merit Wagers blogg, men anknytning till den somaliska anhöriginvandringen.

”…För att komma ihåg namnen på den fiktiva makan och barnen inför anknytningsutredningen, krävde den asylsökande att få protokollet från sin asylutredning efter att PUT hade beviljats.

För det mesta fick alla dessa personer komma till Sverige som anhöriga. Och hur det gick sedan är lätt att gissa. Ja, paret skilde sig efter två år. Nya äktenskap ingicks av båda parter, antingen via fullmakt eller på semesterresor till Kenya eller Etiopien (inte Somalia, eftersom många inte alls var därifrån och aldrig hade några asylskäl gentemot det landet…) och nya personer anhöriginvandrare till Sverige…”