• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Radiodebatt om invandringen


I fredags tog riksradion upp ämnet invandrings- och integrationspolitik på ett ovanligt sätt.

Inte bara fick en ganska tydlig invandringskritiker – Gunnar Sandelin – deltaga i debatten och kommentera vad Erik Ullenhag sagt. I programmet medverkade även kommunpolitikern Göran Dahlström (s), som med eftertryck klargjorde hur desperat situationen nu är för Katrineholm, med alla somalier.

Låt mig ge några kommentarer:

1. Politiskt stickspår

Dahlström framhöll att han och hans parti genom den förda invandringspolitiken och dess konsekvenser tvingas välja mellan att förlora många väljare till SD eller att överta de krav och den argumentering som SD för.

Ett s.a.s. ”öde värre än döden”, det vet vi från debatten under de senaste åren. En utgångspunkt som kan förklara 7-klöverns låsning vid en sanslös politik.

Detta är ju ett politiskt stickspår! Utgångspunkten för varje vettigt parti måste vara sakfrågorna:
a) Vad är problemet?
b) Vilka åtgärder kan vara ändamålsenliga för att minska det?

Om det sedan sammanfaller med vad andra partier säger, därför att även de ser verkligheten och visar sunt förnuft – än sen?

2. ”Debatt”

I vanlig ordning hävdade Erik Ullenhag att invandringspolitiken hela tiden debatteras – själv talar han nämligen om den varje dag.

Problemet är ju att ett radioprogram som detta är unikt, med även en invandringskritiker i studion. Den ”debatt” som hittills förts, den har i huvudsak förts utifrån förutsättningen att invandringen måste fortsätta ungefär som hittills.

Elementära fakta i frågan når inte ut till väljare i allmänhet. T ex det som Sandelin lyft fram, om den dramatiska ökningen av anhöriginvandring som kan förväntas de närmaste två åren.

3. Statistik

Vad Gunnar Sandelin också förtjänstfullt har lyft fram är det faktum att Migrationsverket inte levererar mycket av statistik, jämförbar över tid.

Blågula frågor kunde tidigare få underlag för ganska omfattande redovisningar i sin faktabank – så är inte längre fallet.

Tidigare gällde den rutinmässiga anklagelsen mot oss invandringskritiker att vi var fördomsfulla (rimligen innebärande av att vi var okunniga och inte höll oss till fakta). BGF:s faktasamlande bidrog till att pk-iterna efterhand bytte fot. Nu klagade Mona Sahlin m.fl. istället över att vi kritiker hela tiden kom med ”siffror och statistik”. ”SD ljuger”.

Migrationsverkets agerande ligger väl i linje med en riksdagsmajoritets hållning. När SD begärde uppgifter om invandringens kostnader vägrade 7-klövern att gå med på detta.

4. Målkonflikter

På en fråga från radiojournalisten vek dock Sandelin undan: ”ska inte somalier i Sverige få ta hit sina anhöriga för familjeåterföreningar?”

Mitt eget svar kunde ha blivit:

Politik handlar om att hantera målkonflikter och att göra prioriteringar, bestämma sig för vilkas intressen som ska väga tyngst. Priset för somaliernas återföreningar är högt, och några tvingas betala. Närmare bestämt vanliga svenskar, som inte blivit tillfrågade om saken.

Familjeåterförening ska ske – men i Somalia. Det var ett misstag att någonsin släppa in dessa id-lösa somalier i Sverige – det misstaget måste nu rättas till!

Större delen av radioinslaget finns både återgivet och vasst kommenterat av Merit Wager.  Aldrig tidigare har väl integrationsminister Erik Ullenhag blivit så grundligt avklädd!

Stolt över den i Sverige förda politiken, som han anser att andra länder bör ta efter.