• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Svenskhet


Varför försvara det svenska?

Egentligen räcker som skäl att man är född och uppväxt i Sverige, har en identitet som svensk. Man är själv svensk – detta ger en både rätt och plikt att stå upp för svenskheten och svenskars intressen.

För min del ser jag dock ytterligare ett skäl.

Arbetarrörelsen hade från början en målsättning utöver att kämpa för arbetarklassens ekonomiska och sociala intressen. Där fanns också universella ideal och värderingar, om frihet och rättvisa.

På motsvarande sätt finns bakom min vilja att försvara det svenska en övertygelse om att svenskheten rymmer kvalitéer.

Tillspetsat uttryckt: alla kulturer är inte lika mycket värda. Svensk kultur är i viktiga avseenden bättre – överlägsen – en del andra kulturer.

Det saknas ju inte exempel på dåliga kulturer:

– perverterade hedersföreställningar och en sjuk kvinnosyn

– traditioner av könsstympning

– lemlästningar som led i rättsskipningen

– machoattityder, våldsbenägenhet och översittarmentalitet.

Omvänt finns positiva egenskaper som jag vill förknippa med svenskhet:

• lågmäldhet och kompromissvilja

• ärlighet och pålitlighet

• uthållighet och bra arbetsmoral

• solidarisk hållning till andra människor, även i andra länder.

Samtidigt finns uppenbara och allvarliga brister i svenskheten. Sådant vi behöver arbeta på, för att ändra!

Värst tycker jag är denna benägenhet att förringa och förakta det egna. Något som gör det fint att vara ”osvensk”.

• Här finns en auktoritetstro och naivitet som leder till likriktning.

• Här finns en konflikträdsla som blir till feghet och undfallenhet.

• Här finns en godhetsambition som slagit över i moraliserande och förmynderi, intolerans och måttlöshet.  Titeln på Julia Caesars bok ”Världsmästarna” fångar detta.

Dessa överdrifter leder i praktiken till förtryck, vilket nu frammanar en reaktion hos många svenskar. Detta kan då gå ut över något av det som är värdefullt i svenskheten: att kunna bry sig även om andra, att reagera mot övergrepp och orättvisor i världen.

För att citera Ingrid Lomfors: ”Varje människa har ett ansvar och ett val!”  (6 min. in i denna film)

Parollen ”SVERIGE ÄR SVENSKARNAS LAND!” behöver  inte stå i motsättning till andra folks intressen.  Vi ska inte göra anspråk på något mer än vad varje folk har rätten till: ett eget land.

Sverige ska självfallet inte ägna sig åt någon aggressiv och expansionistisk utrikespolitik. Tvärtom!  Vi ska reagera på sådant, där det sker.

Men vi har rätt att värna vårt eget territorium, försöka skydda våra gränser och vår befolkning.

De goda sidorna i svenskheten rymmer svagheter, som kan missbrukas och utnyttjas. Det är just vad som nu sker, från i princip två håll.


1. Proffs-godisterna

Inom politik och media har utvecklats en kader av professionella godister. De områden det här kan handla om är invandring och u-landsbistånd.

Godisternas affärsidé är att vara goda och där komma med ständigt nya överbud.  Vinsten – för dem själva  – ligger på flera plan:

– en känsla av välbefinnande infinner sig (förmodar jag)

– applåder och ryggdunkningar kan inhöstas från likasinnade

– karriärmöjligheter, med inkomster och materiella förmåner, öppnar sig.

Betala kalaset får vanliga skattebetalare. Någon verklig godhet är det alltså inte fråga om, eftersom notan skickas vidare – till personer som inte varit med om besluten.


2. Bidrags-exploatörerna

Den andra gruppen utgörs av fjärrinvandrade. Läraktigheten, fräckheten och uppfinningsrikedomen har där visat sig stor, vad gäller att utnyttja det svenska bidragssystemet och sociala trygghetsnätet.

Siffrorna, t ex i vitboken och på Affes statistikblogg, talar sitt tydliga språk.

Svensk blåögdhet och flathet har underlättat missbruket. Framförallt har det möjliggjorts genom det ensidiga mediakampanjandet och bristen på kanaler för medborgerlig påverkan. (”Inga rasister på våra gator!”)

För att citera ur slutordet i vitboken:

”Det rör sig … om två parallellt pågående processer:

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard.

2. Utbytet av det svenska folket.”

Ansvarslösheten hos våra mediala och politiska makthavare gör att utförsrutschen för Sverige fortsätter.  Vi närmar oss skarpt läge, det blir hög tid att ta spjärn, sätta klackarna i marken. Det handlar nu om elementär självbevarelsedrift.

Vad Sverige därför behöver är ett parti som tveklöst och konsekvent vill värna svenska intressen.