• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

OM bara…


Otaliga gånger har kunnat konstateras hur de politiskt korrekta gärna kan diskutera problem som uppstått till följd av invandringen – segregation och bristande anpassning av invandrare i det svenska samhället – utan att erkänna orsakssamband och inse nödvändiga åtgärder:

Orsaken är naturligtvis  fjärrinvandringen och vad situationen kräver är att denna omedelbart stoppas.

OM den eller den åtgärden hade vidtagits,

OM det eller det förhållandet hade varit förhanden,

skulle – hävdar pk-iterna –  de diskuterade problemen inte finnas, eller inte vara så stora.

Låt mig citera ur en tidigare text, ”Rätt politik – om”:

”Svensk flyktingpolitik bygger på önsketänkande och moraliserande. Den kunde vara riktig, om ett antal förutsättningar (som inte föreligger) förelåg.”

•  Om alla som kom hit snabbt lärde sig svenska med mera…

•  Om de nyanlända bosatte sig i Norrland…

•  Om arbetslösheten i Sverige försvann…

•  Om det fanns extra resurser att satsa på invandrarelever i skolorna…

•  Om svenskarna inte flydde invandrartäta områden…

•  Om Sverige hade haft ett annat folk…

då skulle det fungera utmärkt med den flykting- och invandringspolitik som nu bedrivs.”

Senaste tillskottet i dagdrömmeriet och nyspråkeriet representeras av Tapio Salonen – professor, gubevars – i senaste Agenda.

Jag gjorde en kortkort film, ”Felsägning i SVT”: