• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Tredje Partiet


Sverigedemokraternas nya partibeteckning som  socialkonservativt  lämnar ju politiskt utrymme för ett nytt parti i riksdagen.  Ett tredje parti, vid sidan av Sjuklövern (parti 1) och SD (parti 2).

Efter den senaste partiledardebatten i SVT kunde konstateras att det är svårt för Jimmie Åkesson att hävda sig, ensam mot alla de andra.  Vid hans sida skulle behöva finnas ytterligare en svenskvänlig debattör.

Jag vet själv vilket handikapp det är, när man står ensam i en debatt, som i SVT:s Mosaik 1997 och TV3:s  Folkhemmet 2000. Som ensam invandringskritiker tvingas man välja mellan en mjuk och en vass linje. Större slagkraft skulle kunna nås med två debattörer.

Också detta talar för att nu lansera Tredje Partiet.

TP:s främsta uppgift skulle vara att verka folk- och opinionsbildande.

• Fram till ett riksdagsinträde följer detta med automatik – för att vinna stöd måste ju partiet få ut sitt budskap.

• Efter ett riksdagsinträde kan TP vara med i TV-debatter och nå en större publik.

Plats i riksdagen skulle dessutom ge tillgång till statliga stödmiljoner, vilka också kan användas för opinionsbildning. Det bör gå till dels ett svenskvänligt veckotidningsprojekt, dels tabloider för hushållsutdelningar.

Riksdagsplatser i sig blir på kort sikt av mindre betydelse, då partiets förslag realistiskt sett blir nedröstade i denna församling, konsekvent. Däremot kan en riksdagsposition ge möjligheter att kanalisera och organisera ett folkligt motstånd.


DEN POLITISKA LINJEN skulle skilja sig från SD:s genom större tydlighet i tre avseenden:
1.   Svenska intressen i fokus
2.   Antiimperialism och fred
3.   Beredskap och överlevnad.

1. SVENSKARNA FÖRST

En huvudparoll skulle vara ”Sverige är svenskarnas land!”

Den självklara och oreserverade ambitionen ska vara att ta tillvara svenskars intressen, särskilt utsatta grupper av svenskar.

Invandringspolitiken ska utgå ifrån vad som är bra för det svenska samhället. Vi ska alls inte ha någon invandring av ett slag som skadar oss. Här kan en distinktion göras mellan invandring från kulturellt närstående länder och fjärrinvandring.

Den diskriminering som nu sker av svenskar, som gör oss till en andra klassens medborgare i vårt eget land, måste med avsky förkastas.

Inom flyktingpolitiken ska linjen vara att varje region i världen må ta hand om sina egna flyktingströmmar.

Mycket kan här bygga på SD:s 33-punktsmanifest från 2005.

2. ANTIIMPERIALISM

Samtidigt måste en Tredje Partiet vända sig mot den amerikanska krigspolitik som skapar flyktingströmmar.  Kravet ska vara att Sverige bekämpar angreppskrig som de i Afghanistan och Libyen, inte medverkar i dem!

Sverige ska också motsätta sig den inringning med NATO-missiler som nu pågår mot Ryssland.

Detta knyter an till politiska värderingar om fred, rättvisa  och antiimperialism som TP ska stå för.

I Palestinakonflikten blir linjen en tvåstatslösning och krav på bojkott av Israel intill dess att Israel har lämnat ockuperade områden.

3. BEREDSKAP

En ämnesmässig breddning skulle framförallt ligga i att Tredje Partiet blir ett beredskaps- och överlevnadsparti.

Utgångspunkten är där den förestående kollapsen för tillväxtekonomier till följd av den kommande energikrisen.

Sverige måste vidtaga åtgärder för en bättre försörjningsberedskap, vårt samhälle måste göras mindre sårbart.

Detta aktualiserar behovet av lokal produktion för lokala behov. Sverige måste lämna EU.

Min kritik av SD finns här.

52 svar

 1. Då är det väl dags att Nationaldemokraterna kommer in i Riksdagen nästa val så det blir olika nyanser att välja mellan?

  • Nationaldemokraterna är knappast att räkna med.
   Antalet ND-röster har utvecklats så här:
   Riksdagsvalet 2002: drygt 9000 röster = 0,17%
   Riksdagsvalet 2006: drygt 3000 röster = 0,06%
   Riksdagsvalet 2010: drygt 1000 röster = 0,02%

 2. Det finns ju redan ett tredje parti – Nationaldemokraterna. Det tar lång tid för att ett nytt parti ska kunna växa fram till att bli ett riksdagsparti –
  det har väl tagit SD 24 år att komma dit.
  Varför måste det nya partiet TP ta ställning till Palestinafrågan? Det skulle utesluta massor av väljare som inte tycker som du skriver. Ett svenskt parti skall inrikta sig på svenskars intressen och inte blanda in andra länders åsikter i partiprogrammet.

  • Egentligen är det nog tre nya partier som skulle behövas:
   1. Ett fredsparti
   2. Ett beredskapsparti
   3. Ett svenskförsvarsparti

   Några 24 år har vi här inte på oss.
   Allt sker nu mycket snabbt.

  • Jag håller med. Palestina-frågan är fullkomligt egal för mig. Jag är intresserad av i förljande ordning, Sverige, Norden och Europa. Jag vill se ett parti som värnar om Sverige och svenskarna i första hand och som har repatrieringar på programmet, indragning av medborgarskap vid kriminalitet, återställning av grundlagen före 2010, urgång ur EU och FN, införande av tjänstemanna-ansvar och författningsdomstol, avskaffandet av presstödet, ledande figurer ställs inför rätta åtalade för högförräderi, folk- och landsförräderi. Det svenska försvaret skall givetvis byggas upp igen och värnplikten återinföras. Sedan reserverar jag mig i frågan om ekonomi eftersom jag inte är så insatt i det. men signaturen Zeke Varg har på olika bloggar kommenterat att problemet skulle vara fiat-systemet. Kanske något vårt att kolla upp? Men som sagt, MENA-världens problem är deras egen. Sverige skall värna om sitt eget folk och land och inget annat.

 3. Jan

  Håller med om det mesta av det du skriver men när det gäller Israel/Palestina har jag funnit att det sannolikt bara finnes en, säger en, lösning; ett upptagande, assimilering/integration av den palestinska befolkningen i omgivande arabstater. Allt annat leder till fortsatta konflikter om land. En 2-statslösning innebär sannolikt fortsatt konflikt utan egentligt slut. Tyvärr använder sig den omgivande arabvärlden den palestinska befolkningen som ett redskap i sitt judehat vilket måste förändras för att fred skall kunna uppnås.

  • Israel gör livet olidligt för civilbefolkningen i ockuperade områden för att tvinga dem att flytta – precis som du vill.
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5106096

   Alternativet är att apartheidstaten Israel upphör som statsbildning, i likhet med apartheidregimen i Sydafrika.
   Judar och Palestiner kan sedan bilda en gemensam stat med samma rättigheter för alla oberoende av ras, blodsband och religion.

   • Otäckt att du tror att Israel är en ”apartheidstat”. Om du läser på kommer du bl a att upptäcka att det bor nästan två miljoner araber inom Israel. De har alla demokratiska rättigheter och skyldigheter i landet som judar har. (Utom en: De behöver inte göra värnplikten.) Inom palestinaarabernas områden i Gaza och Västbanken får det inte bo judar! Snacka om att förvrida sanningen!
    Om judar skulle bo kvar skulle de troligen bli bortjagade eller lynchade. Sådan är tyvärr kulturen bland islamisterna.
    Endast de judar som är beskyddade kan bo kvar i de städer och byar på Västbanken som ingår i område C.
    För övrigt kan Västbanken aldrig ingå i en fullt självständig stat. På grund av den fientliga omgivningen kan inte Israel släppa kontrollen helt över området. Jämför med Gaza, som Israel lämnade 2005. Dagligen skjuts raketer därifrån. Varje år dör någon och några skadas. Ca en miljon invånare i södra Israel tvingas att leva i undantagsliknande tillstånd med 15 sekunder till närmsta skydd, förbud mot folksamlingar och friluftsliv. Dagligen!
    Nej, Israel skulle aldrig ha släppt Gaza heller!
    Snart blir det dessutom värre bemötande från Israels grannländer. Islamistiska krafter kommer att understödja än värre terror mot Israel från först Egypten, sedan Syrien, Libanon och Jordanien.
    Inte ens Israels kärnvapen kommer att avskräcka de hjärntvättade jihadisterna. Tolv jungfrur var… En ytterst sann realitet i islam.

   • Jag tror inte det går att upplösa staten Israel och frågan är om det ens vore rätt.
    Vad som däremot går att ordna är att omgivande stater erbjuder vuxna och barn i Palestinska områden arbete, bostad samt utbildning för deras barn. Inom någon generation skulle problemet i stort vara löst. Pengar för detta saknas knappast varken t ex i Saudi, irak eller Emiraten.
    Problemet är att dessa stater hellre ser palestinaaraberna som en spjutspets mot Israel, för alla vill de att staten Israel utplånas.

 4. Svenskarnas parti (SvP) har potential att utvecklas till det här tredje partiet om företrädarna sköter sina kort rätt. Men det är naturligtvis lång tid kvar.

  • Var står SvP politiskt?

   Beträffande invandring är väl bilden klar, men är det ett antiimperialistiskt och antikolonialistiskt parti? Är det ett fredsparti?

   • Jag skulle bestämt vilja svara ja på dessa två frågor.

   • Det är i varje fall mitt bestämda intryck av partiet.

   • SvP har producerat propaganda (flygblad, klistermärken, t-shirts) med texten: ”Stöd våra trupper – Ta hem dem nu!”. Så visst är partiet antiimperialistiskt. Finns inga ambitioner att bygga en armé (återinförande av värnplikten ses som en självklarhet) annat än i försvarssyfte. SvP är antikolonialistiskt då partiet vill ha tillbaka Sverige i svenskarnas händer och inte ta över världen (trots att många med ”nazist”-stämpeln säkert vill tro det).
    Fred är ett givet mål då det garanterar stabila stater. Krig endast vid försvar. Men ett starkt försvar behövs.

    I övrigt vill SvP satsa hårt på svensk självförsörjning. Miljötänket är djupt rotat, nationalism utan vördnad för fosterjorden finns inte. Det faller sig då också naturligt att man vill stimulera småskaligt jordbruk och mer lokalproducerade matvaror. Småföretag skall premieras och lokala varor skall vara givet för offentliga instanser att köpa så långt det är möjligt.
    SvP är för ett utträde ur EU snarast möjligt.
    Läs gärna:
    http://www.svenskarnasparti.se/vidareutveckling-av-de-politiska-punkterna/
    Samt:
    http://www.svenskarnasparti.se/svp-sd/

   • SvP är inte ett demokratisk parti. De tar inte heller avstånd från Nazismen, och erkänner vad jag vet inte förintelsen, även om de inte heller tar avstånd från förintelsen och de nazistisk litteratur säljs på deras sida. Alla deras ledare är samma ledare som från NSF. Och om du följer nationell.nu så ser du att deras anhängare ofta lämnar kommentarer som : ”Kämpa SvP Krossa demokratins hantlangare!!!”, ”Hell seger!!!”

    SvP har ett perfekt namn, och består av dedikerad kunniga individer. Dock har ett nazist tolerant anti-demokratisk parti ingen chans att få någon större andel röster i Sverige, förutsatt att situationen inte blir extremt illa. Som i Grekland.

    Det är i all fall min tolkning.

    Vad som behövs är ett parti som.

    Kämpar för mer demokrati, inte mindre.
    Är etnopluralistiskt.
    Som erkänner att förintelsen ägde rum.
    Tar starkt avstånd från nazism/fascism.
    Ett parti där vanliga Svenskar kan gå med för att de är oroliga över framtiden för sina barn, utan att hamna sida vid sida med folk som skriker hell seger osv.
    Gällande Israel/Pal konflikten vet jag inte. Det skulle krävas noggran utvärdering vilken sida som vore mest belönande att följa. Det viktiga är Svenskarnas interesen, judarna i och Palestina är helt obetydliga.

   • **Gällande Israel/Pal konflikten vet jag inte. Det skulle krävas noggrann utvärdering vilken sida som vore mest belönande för Svenskarnas intressen att stödja. Det viktiga är Svenskarnas intressen, judarna och palestinierna är helt obetydliga.

  • Tack Henrik Hanell, för den informationen!

   Fem frågor ytterligare – hur ställer sig SvP till:
   • NATO?
   • FN?
   • u-landsbistånd?
   • sionismen?
   • rovdjurspolitiken?

   • Det kommer aldrig bli aktuellt för SvP att förespråka ett inträde i NATO. Gällande FN är jag osäker på hur partiet ställer sig (jag är inte fullt så insatt som Hanell) men partiet förespråkar i alla lägen att Sverige skall vara så självständigt och oberoende som möjligt. FN skall alltså inte kunna påverka hur vi utformar vår nationella politik i Sverige utan det skall vara upp till oss och inga andra. Gällande biståndet kan jag inte ge något definitivt svar men ett hutlöst u-landsbistånd kommer aldrig bli aktuellt i ett samhälle styrt av SvP i varje fall, det vågar jag slå fast. Rimlighet och realism är partiets ledord. Vad gäller sionismen så utgår partiet i alla lägen från vad som är bäst för svenskarna, inte israelerna. Avslutningsvis så har jag faktiskt noll koll på rovdjurspolitiken.

   • En spontan gissning är dock att partiet vill ha vargar i Sverige men samtidigt ha en öppen diskussion kring de problem som kan uppstå i samband med vargarnas närvaro i olika sammanhang. Detta är dock bara en aspekt av rovdjurspolitiken.

   • Jag kan tyvärr inte ge Dig så mycket mer än punktprogrammet (ingen överstatlighet skall accepteras) när det gäller de två frågorna om organisationerna Jan men jag kan säga att jag personligen är starkt emot NATO-medlemskap och det byråkratiska monstret FN är de facto ett försök till världsregering och sålunda ett förintande av nationalstaterna.

    Vad gäller u-landsbiståndet är följande citat från det utvecklade programmet talande: ”Inte en krona av våra skattemedel skall slussas utomlands, till främmande etniska intressen, så länge det finns pensionärer och andra behövande i Sverige som inte får den vård de behöver på grund av att samhället ‘inte har råd’.”

    Staten Israels vara eller icke-vara? Jag kan väl säga så pass mycket att de SvP-anslutna jag känner inte på något sätt stödjer Israels ockupationspolitik och deras övergrepp. Detta innebär dock inte ett oreserverat stöd till palestinierna i alla lägen vilket många tycks tro. Frågan är egentligen fruktansvärt överexponerad i media och borde inte vara av så stort intresse för oss svenskar.
    Att frågan trots allt har stor dignitet beror givetvis på att judar är inblandade i konflikten och att västvärldens media domineras av judar. Så enkelt är det.

    Rovdjurspolitiken är intressant men inget som jag vet har diskuterats särskilt flitigt i partiet under den korta tid jag varit medlem. Det lär finnas en hel del starka åsikter i den frågan. Själv står jag mycket nära Din syn Jan.

   • Jag har ytterligare en fråga att ställa till Henrik Hanell. Hur ställer sig SvP till vårt tusenåriga kristna kulturarv och vår svenska sedan 1500-talet evangelisk-lutherska tro?
    Som visserligen sjuklövern till största delen idag har raserat.
    I Sovjetunionen förstörde man kyrkobyggnaderna, i Sverige har man förstört kyrkorna innifrån, genom att rasera teologin.

   • @ Carlsson
    Jag har fått ta på mig rollen som språkrör åt SvP här i debatten då jag trots allt är medlem.
    Saxar från punktprogrammet:
    ”Religiösa frågor är privata angelägenheter och Svenskarnas parti är opartisk vad gäller alla politiskt irrelevanta, specifikt religiösa frågor.”

    Kyrkan är självklart en del av det svenska kulturarvet. Precis som den förkristna religionen/traditionen. Detta kan man gilla eller ogilla men man kan inte förneka det och självklart skall vi värna det svenska kulturarvet.
    I partiet finns alltifrån uttalade katoliker, hedniskt troende, ateister och protestanter men religiösa skillnader kommer aldrig vara något problem så länge vi håller hårt på folkgemenskapen som ledstjärna.
    Om du tänker på Svenska Kyrkan lär nog den stramas upp av sig självt och hitta tillbaka till sunda traditioner om samhällsattityderna ändras. Vem hade i ärlighetens namn kunnat tänka sig homoäktenskap i kyrkan för så lite som 50 år sen?

  • Ett stort problem med SvP är att det ägnar sig åt nazist- och fascistnostalgi istället för att fokusera på kampen i vårt land. Nyligen besökte företrädare för SvP den misslyckade nazisten Vera Oredsson och i sin senaste tidning vill man göra Mussolini mera rumsren. Partiet har inte vuxit upp ur sin f.d. nazisttillvaro utan fortsätter i nästan samma stil. SvP har inte ens bytt partiledare sedan tiden som Nationalsocialistisk Front och någon mognad står inte att finna i partiets verksamhet. Dessutom syns och hörs samma personer i SvP som kretsat kring andra nazistliknande rörelser och ingen som helst utveckling är synbar. SvP föraktar demokratin och kan inte på ett vuxet sätt förhålla sig till de frågor som är viktiga för Sverige. Det är möjligt att SvP har en potential, men vägen till att bli ett trovärdigt svenskt alternativ tycks ligga mycket långt bort. Nazismen sitter nog alldeles för djupt för det. Partinamnet är inte heller bra.

   • Att studera historiska nationalistiska strömningar och där hitta ideér till dagens nationalistiska kamp eller att bara betrakta dem som historiska fenomen (populärhistoria) är inte detsamma som att ägna sig åt nostalgi.
    Vad kampen för Sverige beträffar är SvP oerhört aktiva jämfört med andra politiska partier. Bl.a. utförs aktiviteter med ett tydligt socialt budskap t ex nattvandring.
    Jag kan också säga dig så mycket att jag nog aldrig hade gått med i NSF. Jag är dock stolt medlem av SvP. Som för övrigt är ett utomordentligt partinamn då ingen kan missförstå vilkas väl vi prioriterar.
    SvP är inte NSF. Även om du och Expo säger det.
    Det är tråkigt att se hur du helt okritiskt köper smädelserna som mitt parti får utstå från massmedia. En massmedia jag antar att du knappast litar på i övrigt. Vi ber dock inte om ursäkt för någonting. Vi är inga offer. Vi är beredda på att kampen är stenhård och vi har inte råd att köra med annat än öppna kort. Vi har, till skillnad från SD, hedern i behåll.

   • ”i sin senaste tidning vill man göra Mussolini mera rumsren”

    En ren och skär lögn. Jag kommer att tänka på Expo när jag läser ditt osakliga inlägg.

   • Själv har kag spontant tyckt att just namnet ”Svenskarnas Parti” är väl valt.

    Ett parti som tar parti för oss svenskar – en bristvara i Sveriges Riksdag!

    Hur menar du att partinamnet inte är bra?

 5. Tack Henrik Åström för att du klargjorde på ett enkelt sätt sanningen om sk palestinier. Jag trodde också i början på det som Elfyma och Jan Milld skrev men började att studera frågan mer noggrant och kom fram till din slutsats. Inte för att jag är en stor judebeundrare men man måste hålla sig till sanningen.
  När man satte sig in i hur skurken Arafat hanterade situationen och gömde oerhörda summor pengar till sig själv som givmilda personer skänkt till palestinierna och som hans änka nu lever loppan för i Paris
  så börjar ögonen öppnas.
  Denne pajas Arafat reste världen runt och tiggde ingar och alla trodde på honom. Jag har också för mig att jag sett bilder på hur han gick arm i arm med Palme som också gick på hans svammel. Muslimer är muslimer och enligt deras tro är det helt rätt att ljuga om det gagnar en själv.

 6. 1. Svenskarna först
  Det är viktigt att slå fast att det är vi svenskar som har rätt till vårt land. Vi svenskar har under årtusenden format en gemensam kultur och vi har byggt upp landet som vi vill ha det. Invandrarna som har kommit de senaste 30 åren har ingen rätt till landet oavsett vad lagen säger idag. Det ligger i Sveriges intresse att dessa skickas hem.

  Att splittra nationen efter religiösa linjer försvagar folket.
  När en kristen organisation tar hit zigenare som kallar sig kristna för att arbeta, skadar det svenska arbetare. Om staten är icke religiös är det lättare att utvisa zigenarna och stifta lagar och lagföra prästerna.
  Om vi stoppar muslimsk invandring men tillåter kristen invandring har vi tappat det nationella fokuset. Det är inte fram för allt religionen som skadar landet utan den kultur som afrikanerna och folken i Mellanöstern har. I Södertälje ersatte SD det nationella perspektivet med det religiösa och fick genast problem.
  Religion är en DEL av kulturen men den bestämmer inte moral och kultur. Vikingarna hade både moral och kultur och det har även den majoritet av svenskar idag som inte är kristna. Låt religionen vara en privatsak och låt etniciteten ena oss svenskar.

  • 2. Antiimperialism
   Imperier hotar,förtrycker och utnyttjar små länder. Sverige är litet och behöver samarbeta med andra små länder gentemot stormakterna.
   Historiskt har vi hotats av fram för allt Ryssland men även av England och Tyskland. Idag är det yttre hotet USA och EU. Om inte Sverige deltar i USA:s och EU:s ekonomiska och militära krig, blir vi själva angripna av dem.
   Vår politiska elit har gjort sig till en del av detta västliga imperium och att bekämpa den inre fienden är alltså även antiimperialistiskt.

   En annan inre fiende är den judiska sionismen. Särskilt farlig är den för den nationalistiska rörelsen då den har ett fast grepp om Sverigedemokraterna. Trots att SD i sitt principprogram värnar om den nationella suveräniteten och talar vackert om folkens rätt så upphör allt detta när det kommer till frågan om Israel.
   I riksdagens utrikespolitiska debatt 2012 angriper Kent Ekeroth det egyptiska folket för att det stödjer Det muslimska brödraskapet. Han går så långt att han säger att det som pågår i Egypten är detsamma som det som sker här i Sverige.
   Här visar Ekeroth att hans främsta lojalitet är till Israel och han visar också att den judiska sionismen är skadlig för Sverige. Det muslimska brödraskapet är ett hot mot Israel men inte mot Sverige. Vi är gagnade av goda relationer till Egypten även om Israel ogillar dess politiska ledning.
   Så blint är Ekeroths engagemang för Israel att han blandar samman den internationella frågan med den nationella. I Sverige löser vi våra problem med islam genom att utvisa MENA-folken men utrikespolitiskt bör vi ha goda relationer med länderna i Mellanöstern. Att Ekeroth inte förstår detta beror inte på att han är ointelligent utan att han tänker Israel ISTÄLLET för Sverige.

   Jag uppmanar alla SD:are att ta valfri historiebok och läsa om Palestina/Israels historia från år 1870. 30 väl använda sverigevänliga minuter.

 7. Bra initiativ Jan! Jag vill gärna rösta på ett parti som är mellan SD och SVP rent nationalistiskt.

  Några funderingar:

  – Hur skulle du ställa dig till http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Position
  Jag tror att Sverige skulle må bra av en nationalistring av företag som utnyttjar Svenska naturtillgångar och alla banker så att dom inte kan leva på stora skulder.

  Bankerna skulle istället vara till Sveriges Befolknings förfogande för att låna ut lån med så lite ränta som möjligt. All eventuell vinst som företagen/bankerna som nationaliseras ska bidra till ett Svenskt intresse.

  – Invandrare som redan är här? Jag föreslår till skillnad mot SVP att dom som bidrar med skattepengar kan stanna. Dock ska massinvandringen stoppas och invandrare som begår grova brott ska utvisas.

  För att rädda den Svenska befolkningen så ska det satsas på extra ekonomiska stöd för germanska föräldrar som föder fler än 1 barn. Dessutom ska familjen återigen vara viktigt enligt samhället. Det ska barnen lära sig redan i skolan.

  – En ny lag som hindrar massmedian ifrån att smutskasta? Pressen ska fortsätta vara helt fri under ett villkor. När någon privat person eller institution/organisation ( inklusive regeringen) blir attackerat av en stor tidning/media. Då ska dom enligt lagen ha lika stor rätt att svara på kritiken innan artikeln/inslaget publiceras

  -.Mer direktdemokrati, mindre representativ demokrati.

  – Höjda straff för alla typer av ekonomiska och våldsbrott.

  Jag föreslår även att du går in på http://www.jobbik.com/ för att få mer inspiration

  Hör gärna av dig Jan!

 8. Svenskarnas Parti har samma typ av ”blodsinställning” som de sionistiska partierna i Israel.
  Man måste vara född i Sverige av svenska föräldrar i flera släktled bakåt för att bli fullvärdig medborgare.
  Men kan då skåningar, blekingar, hallänningar, jämtar och gotlänningar godkännas som riktiga svenskar ?
  De blev ju inte ”svenskar” förrän på 1600-talet.
  Mina förfäder tvingades bli ”svenskar” redan på 1200-talet när Finland annekterades av Birger Jarl &Co.
  Så var ska vi dra gränsen för vem som är ”svensk” ?

  SD anser att även skåningar och blekingar kan vara riktiga svenskar.
  Det förutsätter förstås att de är assimilerade, vilket inte alla är.

  • Verkar som att inget parti är så fördumsfullt (medveten felstavning) betraktat som SvP.
   Var i partiprogrammet hittar du det du påstår ovan?
   För övrigt kan jag säga att jag betraktar Fredrik Reinfeldt som etniskt svensk och det är inte bara för att få kalla honom folkförrädare 😉

   • #Henrik Hanell.
    Uppgiften bygger bl.a på en debatt på Varjagerbloggen med en ledande SvP.are under valrörelsen 2010.
    SvP:aren hävdade att invandrare inte kan bli ”svenskar” hur mycket vi än assimilerar oss.
    Därför är SvP inget inget parti för mig.

   • elfyma+
    Ur punktprogrammet:
    ”…endast personer som är genetiskt lika svenskarna skall kunna få medborgarskap i Sverige för att kunna tas upp av samhället och bli en del av den svenska identiteten.”

   • Fredrik Reinfeldt är ju mycket stolt över att inte vara etnisk svensk. Hans farfars far var ju en mulatt sim förförde ett lettiskt hembiträde som han övergav. Hon bar namnet Reinfeldt och fick ett oäkta barn som blev
    Reinfeldts farfar.

  • ”invandrare inte kan bli ”svenskar” hur mycket vi än assimilerar oss.”

   Det uttalandet gäller inte invandrare generellt. Visst kan vi ha en invandring men inte så länge den påverkar svenskarnas fortlevnad som etnisk grupp. Läs gärna genetikern Martin Ekedahls utmärkta artiklar på realisten.se.

  • Gränserna drar vi på samma sätt som för vem som får kallas same. Eller förnekar du att samerna är ett folk de också?

  • ”blodsinställning”
   Nästan alla folkgrupper i världen är baserade på blod. Skulle en neger bli vara en Japan eller hur tänker du?

   ”Man måste vara född i Sverige av svenska föräldrar i flera släktled bakåt för att bli fullvärdig medborgare.”
   Nej. Det stämmer inte,. det räcker inte med att var födda i Sverige. Samer är inte Svenskar, judar som flytta till Sverige på 1800-talet är inte Svenskar. Zigenare som bott i Sverige i 500 år är inte Svenskar. Svenskar är ättlingar till folkgruppen som koloniserade Sverige för 5000 år sedan.

   ”Men kan då skåningar, blekingar, hallänningar, jämtar och gotlänningar godkännas som riktiga svenskar ?”
   Undvika gärna att vara dum.

   ”Mina förfäder tvingades bli ”svenskar” redan på 1200-talet när Finland annekterades av Birger Jarl &Co.”
   Inte om du inte är ättlingar till de folkslag som koloniserade Sverige för 5000 år sedan. Om din familj inte gift sig in med Svenskar och assimilerats genetisk så är du fortfarande en etniskt Finsk.

   Här har du en genetisk karta över Europas folkgrupper. Som du kan se så är alla Europas folk genetisk distinkta och värda att bevara.

   ”SD anser att även skåningar och blekingar kan vara riktiga svenskar.”
   Det var ju bra då skåningar och blekingar är Svenskar.. Dock inte en finne som flyttat till Skåne förstås, eller en neger, eller en Japan. etc.

   Svenskar är det folk som koloniserade Sverige för 5000 år sedan. Sen dess har lite andra folk invandrat och lite Svenskar utvandrat. Men så länge båda dina föräldrar är etnisk Svenskar så är du etnisk Svensk. Det är så Svensk etnicitet definieras, och det är så alla etniciteter definieras. Utom möjligen Judar, där det räcker att modern ska vara etnisk judisk för att barnet ska bli etnisk judiskt.

 9. Dessutom tycker jag att man borde lämna Israel/Palestina frågan helt och hållet. Det skapar mer problem och har egentligen noll betydelse för Sverige.

 10. Två synpunkter beträffande det ‘Tredje Partiet’.

  (1) Israel måste vara försvarbart vilket omöjliggör en tvåstatslösning.
  Det planerade och förestående globala kalifatets talesmän har redan deklarerat att Jerusalem skall bli det globala kalifatets huvudstad, inte
  Mecka eller Medina. Detta kan inte genomföras utan krigshandlingar mot Israel.
  (2) Införandet i Sverige av en räntefri ekonomi i enlighet med ideer, teorier och lösningar som företrädes bl.a. av Margrit Kennedy, prof. Bernd Senf, prof. Wolfgang Berger samt inte minst Andreas Popp med sin http://www.wissensmanufaktur.net (samtliga på Google och YouTube).
  Särskilt anbefalles: http://youtu.be/qCQMKaaHi60
  Se också:

  Vortrag Jul 4, 2011 von Andreas Popp in der Universität Mannheim
  Ausschnitt ”Einblick in die bestehende Geldschöpfung”
  ————————————–

  Vortrag von Andreas Popp an der Hochschule Bochum am 06.11.2010 !
  Den ganzen Vortrag gibt es hier: http://www.wissensmanufaktur.net/vortraege
  —————————————

  Klicka för att komma åt plan-b.pdf

  Klicka för att komma åt plan-b-english.pdf

  =============================================
  Svensk byråkrati typ Försäkringskassa – Arbetsförmedling – Sociala myndigheter – Statsförvaltning osv ad infinitum lider av superelefantiasis och fyller ingen annan uppgift än trakassering av nedborgarna och generering av egna löneutbetalningar – friställ all denna personal för nya meningsfulla arbeten och inför medborgarlön.
  I en räntefri ekonomi kommer det att bli ekonomiskt överskott likväl.

 11. Just nu ser SvP ut att vara det parti som fyller det vakuum som Jan Milld skriver om. Jag har själv lite svårt för kompromisslösheten i deras första (tror jag det är) punkt; att enbart genetiska västerlänningar ska kunna vara medborgare. Visserligen är det viktigt att uttryckligen erkänna att svenskar är nordeuropéer och vita, och att detta är ”stommen” i befolkningen, men att under alla omständigheter dra in medborgarskap för att någon är halvneger, eller något, är att gå lite för långt.

  Men jag vet inte. Klart är i alla fall att ett tydligt (etno)nationalistiskt parti behövs. Något som är öppet, ärligt och har heder, som inte deltar i pajkastningen, som inte dansar med i populismen.

 12. När det gäller SD som parti, så hade man en taktik, som det går att lära av, om man vill nå framgång, nämligen att inte gå ut för hårt och ta ställning i alla möjliga politiska frågor. Bättre att lyfta fram profilfrågor och gå till val på dem. I SD’s fall var det invandringsfrågan. I t.ex miljöpartiets fall var det miljöfrågan. Dessa är de två senaste lyckade ex. Som nått Sveriges Riksdag. Tar man ställning i för många frågor för tidigt så kan det göra mer skada än nytta. Ett fåtal frågor till att börja med, som kan samla ett flertal människor med dessa åsikter. Ett nytt parti som vill komma in i Riksdagen har ett gyllene tillfälle nu att gripa tag i invandringsfrågan, därför att SD håller på att plottra bort den. Man har lämnat sin profilfråga och gjort den mer diffus. Detta parti har tappat kompassen antingen för att man är villrådiga eller har blivit mer bekväma. Det är ett hårt arbete som krävs om man vill föra fram kontroversiella frågor och stå för dem. Svaga karaktärer eller jasägare är värdelösa att ha i dessa sammanhang. Detta kan förklaraSD’s glidning i denna fråga. Nationalismen stoppar man undan och kallar sig socialkonservativ, nu är man ute på hal is och riskerar att suddas ut och mer förknippas med ett etablerat parti. Namnfrågan är viktig för ett nytt parti om det är svenskarna ellet något med nationalism kan gå på ett ut.

  • Tack för intressanta synpunkter. Risken med ett parti som vinner framgång är ju att det drar till sig fel karaktärer, risken är också att det blir fel drivkrafter i arbetet.

   Invandringsfrågan måste vara spjutspetsen, men i dagens läge måste även beredskapsfrågan finnas med.

  • Stenklar har så rätt. Jag föreslår två paroller. Den viktigaste är:

   1. STOPPA INVANDRINGEN!
   Tiden när det räckte att begränsa invandringen till en tiondel är passerad. Nu måste Sverige dra i nödbromsen.
   Parollen är enkel och slagkraftig.

   Nummer 2, eller kanske 3 eller 4 är: UT UR EU!
   EU-direktiv står över svensk lag. Det är inte förenligt med nationellt oberoende.
   För att stoppa invandringen måste vi gå ur EU.
   Sverige sparar ca. 20 miljarder årligen på avgiften.
   För handel sluter vi avtal med EU.
   Vi får återigen kontroll över elförsörjningen.

   • ”DRA I NÖDBROMSEN! Bra paroll – den ”köper” jag.

    EU-utträde – och nej till mijard-”lån” – likaså.

 13. Enbusken. Mycket bra liknelse.

 14. Jag tror Svp kommer gå om ND då Marc har tappat fotfästet. Jag känner Marc väl och han och han gör allt för att förstöra ND har han sagt.

  • Jo, det tycks finnas en del läskiga människor i den nationella rörelsen. Marc tycks vara en sådan, trots att han säkert hade de bästa intentioner en gång. Personerna bakom sajten nationell.nu tycks vara ytterligare sådana människor.
   Det är anmärkningsvärt att nationell.nu inte blir trakasserade av säpo trots att de postar extremt mycket mer extremt material än exempelvis motståndsrörelsens sida. Jag började läsa nationella medier på nationell.nu och fick då uppfattningen att nationella är spritt språngande. Nu vet jag bättre. Lyssna till exempel på radio framåt.

 15. Partiet De fria. Googla på detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: