• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Tredje Partiet


Sverigedemokraternas nya partibeteckning som  socialkonservativt  lämnar ju politiskt utrymme för ett nytt parti i riksdagen.  Ett tredje parti, vid sidan av Sjuklövern (parti 1) och SD (parti 2).

Efter den senaste partiledardebatten i SVT kunde konstateras att det är svårt för Jimmie Åkesson att hävda sig, ensam mot alla de andra.  Vid hans sida skulle behöva finnas ytterligare en svenskvänlig debattör.

Jag vet själv vilket handikapp det är, när man står ensam i en debatt, som i SVT:s Mosaik 1997 och TV3:s  Folkhemmet 2000. Som ensam invandringskritiker tvingas man välja mellan en mjuk och en vass linje. Större slagkraft skulle kunna nås med två debattörer.

Också detta talar för att nu lansera Tredje Partiet.

TP:s främsta uppgift skulle vara att verka folk- och opinionsbildande.

• Fram till ett riksdagsinträde följer detta med automatik – för att vinna stöd måste ju partiet få ut sitt budskap.

• Efter ett riksdagsinträde kan TP vara med i TV-debatter och nå en större publik.

Plats i riksdagen skulle dessutom ge tillgång till statliga stödmiljoner, vilka också kan användas för opinionsbildning. Det bör gå till dels ett svenskvänligt veckotidningsprojekt, dels tabloider för hushållsutdelningar.

Riksdagsplatser i sig blir på kort sikt av mindre betydelse, då partiets förslag realistiskt sett blir nedröstade i denna församling, konsekvent. Däremot kan en riksdagsposition ge möjligheter att kanalisera och organisera ett folkligt motstånd.


DEN POLITISKA LINJEN skulle skilja sig från SD:s genom större tydlighet i tre avseenden:
1.   Svenska intressen i fokus
2.   Antiimperialism och fred
3.   Beredskap och överlevnad.

1. SVENSKARNA FÖRST

En huvudparoll skulle vara ”Sverige är svenskarnas land!”

Den självklara och oreserverade ambitionen ska vara att ta tillvara svenskars intressen, särskilt utsatta grupper av svenskar.

Invandringspolitiken ska utgå ifrån vad som är bra för det svenska samhället. Vi ska alls inte ha någon invandring av ett slag som skadar oss. Här kan en distinktion göras mellan invandring från kulturellt närstående länder och fjärrinvandring.

Den diskriminering som nu sker av svenskar, som gör oss till en andra klassens medborgare i vårt eget land, måste med avsky förkastas.

Inom flyktingpolitiken ska linjen vara att varje region i världen må ta hand om sina egna flyktingströmmar.

Mycket kan här bygga på SD:s 33-punktsmanifest från 2005.

2. ANTIIMPERIALISM

Samtidigt måste en Tredje Partiet vända sig mot den amerikanska krigspolitik som skapar flyktingströmmar.  Kravet ska vara att Sverige bekämpar angreppskrig som de i Afghanistan och Libyen, inte medverkar i dem!

Sverige ska också motsätta sig den inringning med NATO-missiler som nu pågår mot Ryssland.

Detta knyter an till politiska värderingar om fred, rättvisa  och antiimperialism som TP ska stå för.

I Palestinakonflikten blir linjen en tvåstatslösning och krav på bojkott av Israel intill dess att Israel har lämnat ockuperade områden.

3. BEREDSKAP

En ämnesmässig breddning skulle framförallt ligga i att Tredje Partiet blir ett beredskaps- och överlevnadsparti.

Utgångspunkten är där den förestående kollapsen för tillväxtekonomier till följd av den kommande energikrisen.

Sverige måste vidtaga åtgärder för en bättre försörjningsberedskap, vårt samhälle måste göras mindre sårbart.

Detta aktualiserar behovet av lokal produktion för lokala behov. Sverige måste lämna EU.

Min kritik av SD finns här.