• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ingen TV-strejk – tyvärr!

Ett tag såg det ut att kunna bli en TV-strejk, så att rutan skulle bli ”svart”.  Nu avvärjdes denna strejk – tyvärr!

Ett uppehåll i SVT:s sändningar kunde ju ha varit mentalt välgörande, ett slag för bättre folkhälsa.

Jag syftar då inte bara på TV-mediet i sig, som kan verka försoffande, att fysisk aktivitet och egna initiativ kan vara nyttigare.

Jag syftar framförallt på det faktum att SVT:s sändningar är så inriktade på propaganda och hjärntvätt. Allt ska följa en i förväg uppgjord och uppifrån bestämd mall, från vilken inga avsteg kan tolereras.

Ett kvitto på hur det där förhåller sig är krismötet hos Aktuelltredaktionen i augusti 2009, efter att en medverkande i direktsändning sagt något spontant och utanför ramarna.

Påfallande är också likriktningen, enhetligheten. Samma nyheter i SVT som i TV4, som i samtliga västmedia.

Jag har sagt det förut, och det tål att upprepas: vilken kontrast, när man ser på exempelvis RT (Russia Today)!

RT – som noga hålls borta från utbudet hos samtliga företag för betal-TV i Sverige.

En gång i tiden förknippade jag parabolantenner med något negativt, som porrfilmer eller invandrares isolering från det svenska samhället, nu ser jag det framförallt som en FRIHETSSYMBOL. Envar kan i princip skaffa en egen parabolantenn och sedan få tillgång till verklig och allsidig information om världen, genom RT, Press-TV, NHK, CCTV,  Telesur, mm mm. Efter installationen helt gratis!


Ovanpå detta har vi denna uppumpade självbild, denna totala naivitet och självgodhet, hos svenska journalister. De ser sig själva som världsmästare i opartiskhet och objektivitet. Ett tydligt exempel på den saken ger denna korta (5 min.) film, ”Utrikesrapport”.

Först hade vi Libyenkriget, där en flygförbudszon förvandlades till ett halvår av intensivt NATO-bombande. Lika viktiga som sprängladdningarna var då massmedias propaganda, vilken förmådde allmänheten i Sverige och andra västländer att acceptera övergreppen.

Nu har vi facit. Massor av dödade och total laglöshet, systematisk tortyr av tillfångatagna motståndare, kaos och misär – så långt ifrån demokrati, frihet och andra höga ideal man bara kan komma.

Ändå verkar det som att ingen någonting har lärt. Ändå kan man nu köra i stort sett samma upplägg igen, beträffande Syrien. Enigt våra massmedia förekommer våld bara från ena sidan i denna konflikt…

En förklaring till att denna galenskap är möjlig ligger i att alla media, redaktioner och journalister går i takt, basunerar ut samma budskap. Och att inget ifrågasättande når den stora allmänheten.

• Paradoxalt blir detta redan i kontrast till den journalistetik av sanningssökande som officiellt råder.

• Särskilt märkligt blir att just SVT – som vi alla tvingas vara med om att finansiera via licensavgifter, genom att äga en TV-apparat – medverkar i lögnproduktionen.

PS – tillägg – ny film (2 minuter):