• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Partiledardebatt


SVT-debatten med de 8 partiledarna i söndags var knappast ägnad att göra många väljare mycket klokare. Förutsättningarna var dåliga genom i huvudsak två faktorer:

A.  Det alltför stora antalet deltagare.

B.  Ointresset från såväl programledning som företrädarna från 7-klövern att komma in på väsentligheter.

Men där fanns nog även en tredje faktor:

C. Jimmie Åkessons strävan att bli uppfattad  som ”seriös”, längtan att bli accepterad som ”en i gänget”.

SD ska inte finnas i TV-studion för att där försöka sy ihop några överenskommelser  med regeringen. Uppgiften ligger i att folkbilda och opinionsbilda, att försöka klargöra politiska förhållanden.

Jag kan här inte hålla tillbaka min fantasi, om hur ett sammanhållet inledningsanförande från företrädaren för DET SVENSKVÄNLIGA PARTIET  skulle ha kunnat låta, om tillfälle  hade givits:

”Kära TV-publik!

Vänsterpartiet vill höja skatterna.
Moderaterna vill höja pensionsåldern.
Socialdemokraterna vill förlänga skoltiden.
Andra partier inom 7-klövern vill ha fler poliser.

Alla vill sänka arbetslösheten.

Vi sverigedemokrater förstår dem. Ur ett perspektiv har de rätt – behoven finns ju där, som samhället idag ser ut.

Det samhälle som 7-klövern har skapat…

Vi sverigedemokrater vill dock anlägga ett annat perspektiv, och det är vad som gör oss till riksdagens enda oppositionsparti.

Politik måste handla om något mer än om att dividera hit och dit om det ena eller andra bidraget, det ena eller andra avdraget.  Politiken får inte snuttifieras och bli till en fråga om teknikaliteter.

Politik måste framförallt handla om att se helheten och lyfta fram väsentligheter, att se målkonflikter, göra prioriteringar och träffa val.  Val som är medvetna och kan öppet redovisas.

Sverige har världens högsta skatter, ändå räcker inte pengarna. En orsak ligger i en svällande byråkrati och en tilltagande ineffektivitet i den statliga verksamheten. Skolan, rättsväsendet och migrationspolitiken är här de kanske främsta exemplen.

Problemets grund ligger i attityder och hållningar, mentalitet och klimat. Som en förlamande hand över vårt samhälle och debatt ligger den politiska korrektheten, med dess krav att sticka huvudet i sanden, att inte tala om sådant som kan kännas obehagligt, att sopa problem under mattan.

Följden blir ineffektivitet, dvs dålig hushållning med resurser, svagt utnyttjande av tillgångar.

Det är resultaten av denna pk-hållning vi nu kan notera, men där 7-klövern fortfarande blundar för orsakssambanden, vägrar se problemets rötter, håller sig med tabuföreställningar.

Och vad är mer tabu än invandringspolitiken? Redan ordet ”invandring” är ägnat att trigga igång aggressiva reaktioner och en uppsättning fördomar mot oss som försöker se verkligheten.

Innan jag går vidare, låt mig därför framhålla två moment:

1. Det är skillnad på invandring och invandring, på invandrare och invandrare.

2. Invandringspolitiken är inte en fristående och isolerad fråga, den får genomslag på en rad andra politikområden.

När Jonas Sjöstedt vill höja skatterna, så tänker jag på Katrineholm. Där framtvingas nu nedskärningar för både barn, ungdomar och äldre.  Varför? Det sammanhänger med en omfattande bidragsinvandring, av somalier.

Massmedia skriver lögnaktigt om sk ensamkommande flyktingbarn, som i själva verket är unga män. Kostnaderna för en sådan person kan bli fullständigt svindlande, det handlar om flera tusen kronor per dag, ibland över 10.000 kr/dag.

Stefan Löfven konstaterar att den svenska skolan misslyckats, men vad beror detta misslyckande på? En viktig orsak är den massiva invandringen, av barn som inte ens kan svenska.

Arbetslösheten ökar genom importen av icke-arbetskraft. Ungdomsarbetslösheten bland svenskar blir onödigt hög, genom diskrimineringen på arbetsmarknaden.

Ett annat välkänt problem är bostadsbristen, som drabbar unga svenskar hårt. Många unga par tvingas skuldsätta sig på ett farligt sätt. En nettoinvandring på 40 eller 50.000 individer per år har bidragit till denna situation.

Den fysiska tryggheten påverkas också av den förda invandringspolitiken. Den aktuella invandringen domineras av personer från Afrika och västra Asien, just de områden där överrepresentationen är särskilt hög beträffande våldsbrott.

I riksdagen har Sverigedemokraterna krävt en redovisning av invandringens ekonomiska konsekvenser, t ex hur det sociala trygghetsnätet belastas av olika etniska grupper. Denna begäran har 7-klövern samfällt avslagit.

Inte bara är man själva ointresserade av att ta del av fakta, men vill dessutom förhindra andra att få göra det.

Jag tänker här även på boken ”VITBOK.SE – mångkulturellt facit”. Det har inte varit möjligt att få denna försåld genom någon större bokhandel eller att få den recenserad i någon större tidning. Det har till och med varit problem att få in betalda annonser om boken.

Varför? Innehöll den några extrema ställningstaganden?

Nej, problemet var att den redovisade relevanta fakta kring invandringen och dess konsekvenser.

Kära TV-publik!

Jag vill rekommendera envar att skaffa ett exemplar av denna vitbok!