• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Krossa kapitalismen?

Innan jag fortsätter med recensionen av Margrit Kennedys bok, låt mig flika in:

En paroll i vänsterdemonstrationer har ju länge varit ”Krossa kapitalismen!”  Vad som då läggs in i begreppet ”kapitalism” har inte alltid varit helt glasklart.

Rimligen är det inte ”kapitalism” att få inkomster genom egna arbetsinsatser, även om det skett som egen företagare.

Inte heller är det i sig ”kapitalism” att göra en vinst genom bytesaffärer eller försäljning av egendom.

Sedan kan du investera i utrustning, som effektiviserar och ökar din produktion, och därigenom dina inkomster.

Du kan också anställa medhjälpare, som arbetar för lön.

Detta kan sedan öka i skala.

Du gör vinst på andras arbete. Då har ett stadium av kapitalism inträtt.

Denna kapitalism kan bli problematisk på olika sätt.

• Dels kan arbetarna drabbas, genom att:
– slitas ut genom hårda arbetsförhållanden och dålig arbetsmiljö.
– få otillräcklig ekonomisk ersättning.

• Dels kan omgivningen drabbas, genom:
– miljöförstöring
– resursexploatering.

I grunden kan ändå denna kapitalism vara sund: det sker en produktion av varor och tjänster, efterfrågade på en marknad.  Varor och tjänster som täcker mänskliga behov.

Verkligt problematisk är en annan typ av kapitalism, den som kommit att representeras av Wall Street och gränslös girighet: finanskapitalismen.

Där gör man vinster på annat än produktion. Det handlar om risk(?)investeringar och utlåningar, valutatransaktioner, spekulation och diverse trixande. Vinster genom förändrade aktievärden, valutafluktuationer eller räntor på lån.

Resultat: ansamling av enorm rikedom och makt hos ett fåtal (”99%”) – samtidigt som befolkningen i övrigt alltmer drabbas av skulder och otrygghet, maktlöshet och fattigdom.

Men även utan direkta excesser ligger en växande ojämlikhet och osäkerhet inbyggd i systemet, med ränta på ränta. På sikt blir det ju liktydigt med ocker, som framgick av ett diagram i Kennedys bok.


Frågan blir: måste det inte finnas pengar som cirkulerar?

Det måste finnas pengar till investeringar – det förutsätter att någon vill låna ut.

Kan detta åstadkommas utan ränta?