• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Föredömligt SD-agerande


”BOSTÄDER ÅT ALLA!” kunde även ha satts som rubrik till denna bloggtext.

Föredömliga SD Kungsbacka visar vägen med ett offensivt politiskt agerande. I SD-avdelningens tidning ”Frihetsfacklan” redovisas hur man motionerat i kommunfullmäktige.


En första motion begärde en kommunal folkomröstning kring asylantmottagningen, efter Sjöbomodell:

”Sverigedemokraterna i Kungsbacka föreslår en lokal folkomröstning angående flyktingmottagandet till kommunen. Tanken är att omröstningen skall anordnas i likhet med den folkomröstning som hölls i skånska Sjöbo 1988. Efter en motion av den dåvarande centerpartisten Sven-Olle Olsson röstade Sjöboborna i frågan i samband med riksdagsvalet 1988. Vi önskar genomföra folkomröstningen snarast möjligt. Alternativen skall vara ja eller nej till fortsatt mottagning av flyktingar till Kungsbacka kommun.

Sverigedemokraternas linje är att, tills dess att en Sverigedemokratisk invandringspolitik implementerats på nationell nivå, skall Kungsbacka vägra att teckna några avtal med Migrationsverket. De avtal som Kungsbacka har med Migrationsverket skall, enligt oss, genast sägas upp. Tanken är att sätta press på regeringen och de delar av riksdagen som vill fortsätta att driva Europas mest extrema flykting- och invandringspolitik.”

SD:arna lyfter särskilt fram bostadsbristen i kommunen som ett argument för nej till ytterligare mottagning av asylanter.

”Bostadsbristen i Kungsbacka blir allt mer akut.   Vi Sverigedemokrater tycker det är självklart att om vi inte ens har tillräckligt med bostäder åt vare sig svenskar eller i Sverige bosatta invandrare har vi inte bostäder till nyanlända flyktingar heller.”

SD-motionen avslogs av pk-majoriteten i Kungsbacka fullmäktige.

SD Kungsbacka gav sig dock inte med detta, utan återkom senare med en ny motion, undertecknad av de tre sverigedemokraterna i kommunfullmäktige:  Thord Brynielsson, Mattias From och Dag Windefjord:

”Det råder en mycket stor bostadsbrist i Kungsbacka och 8 000 personer står i kommunens bostadskö. Inom överskådlig framtid kommer den väldigt vanskliga situationen på vår bostadsmarknad att bestå, trots en omfattande nybyggnation. Under många år har läget stegvis blivit allt mera prekärt och många svaga grupper drabbas.

Ensamstående föräldrar, ungdomar, låginkomsttagare, pensionärer med låg pension, änkor och änkemän med en svag ekonomi samt personer med funktionsnedsättningar drabbas hårt av bostadsbristen. Kommunen riskerar också böter på flera miljoner kronor eftersom vi inte kan erbjuda de funktionshindrade bostäder inom lagstadgad tid.”

”Vi noterade att Moderaterna, Vänsterpartiet, Centern, KD, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet nyligen deltog i ett fackeltåg mot rasism 2011-11-30 i Kungsbacka och där tågade för en generös flyktingpolitik. Detta fackeltåg inspirerade till tanken att politikerna i dessa sju partier kanske är intresserade av att bli ännu mer engagerade i flyktingmottagandet i kommunen?

Därför vill vi att kommunen undersöker intresset hos samtliga aktiva politiker i Kungsbacka att öppna sina egna hem för flyktingar att bo i. Man kan också tänka sig att partierna i Kungsbacka upplåter hela eller delar av sina partilokaler som flyktingbostäder. Möjligheterna är många om bara viljan finns!

Givetvis behöver någon extra ersättning till villiga politiker inte utbetalas. Kungsbacka är en rik kommun med välmående politiker. 

Vi utgår ifrån att de politiker som deltog i fackeltåget både vill och kan ta ett större personligt ansvar för sitt politiska ställningstagande.  

Vår förhoppning är att vårt initiativ leder till att kommunen under flera år inte behöver låta flyktingar gå före i bostadskön utan att de istället bor hemma hos politikerna ifrån de flyktingpositiva partierna.

Dessutom finns det stora summor att spara när samhället slipper betala de dyra boendekostnaderna för flyktingarna.

Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att:

– Kommunen undersöker intresset hos samtliga kommunalt aktiva politiker i Kungsbacka att öppna sina egna hem för flyktingar att bo i.

– Kommunen undersöker intresset hos samtliga kommunalt aktiva partier i Kungsbacka att öppna sina partilokaler för flyktingar att bo i.


Som bekant fick SD nej i riksdagen, på sin begäran om förande av statistik kring invandringens ekonomiska konsekvenser. 7-klövern ville inget veta.

På motsvarande sätt blev det nu nej i Kungsbacka, om att undersöka intresset hos lokala politiker att låta ord följas av handling vad gäller generositet.

I fallet Kungsbacka är avslaget på SD-motionen dock begripligt: varför ställa frågor om något som alla redan vet svaret på? Dvs att någon överensstämmelse mellan krav på samhället och en beredskap att själv bidraga inte föreligger bland politiskt korrekta.

– Gärna invandrare, men inte i mitt hem. Not in my back yard!

– Gärna nya utgifter, men andra ska betala.

Här tycker jag att det tidigare montaget med Bengt ”Springnotan” Westerberg kan passa bra:


Så här kommenterade SD-motionärerna i sin reservation:

”Vi trodde att de övriga sju riksdagspartierna, som vi ibland brukar kalla för sjuklövern, skulle bli glada och lyriska över vår motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i. Är de etablerade partierna rädda för det främmande? Upplever de etablerade partierna att det blir obehagligt om mångkulturen kommer alltför nära?

Frågorna hopar sig men svaren verkar utebli.

Vår förhoppning var att kommunen under flera år inte behövde låta flyktingar gå före i bostadskön utan att de istället skulle bo hemma hos flyktingpositiva politiker. Tråkigt och beklagligt att sjuklövern verkar motarbeta nytänkande och inte lever som de lär. 

Varför denna rädsla för mångkultur, när ni i vanliga fall hyllar den?”

Rätt så! Håna dem som hånas bör!

På bloggen ”Sockerbitar till kaffet” ser jag att SD Eslöv har tagit efter Kungsbacka-exemplet och inkommit med en motsvarande motion.

Detta fick en s-politiker Cecilia Lind att gå igång: hon ville inget veta om kostnader för den aktuella invandringen till kommunen/Sverige:

”Motionen innehåller även påståenden om vad flyktingmottagningen kostar. Det hävdas bland annat att pengarna för att ta emot ett ensamkommande flyktingbarn i ett år skulle räcka till att behandla 159 940 personer mot hjärnhinneinflammation ‘i utlandet’, eller rädda 79 795 personer från att dö i kolera.

Jag vet inte var de fått de där siffrorna ifrån och jag tänker inte bry mig om att försöka ta reda på det heller.”

Också SD Älmhult är ”på bettet”.

Här på sin webb fick de med en filmsnutt från Katrineholm, där en  ung somalier kräver boende med fler rum, i enlighet med vad hans mamma hade ”beställt”.


På tema bostadsproblem har jag på sistone gjort dessa två filmer: