• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Vargtillägg


Det har blivit en del ”feed-back” på min artikel i påskas om vargfilmen. Ett påpekande gällde att jag i samband med omnämnandet av de två vargdödade ungdomarna i Kanada (dödade 2007/2009) borde ha nämnt även Candice Berner.

Det stämmer! Får erkänna att jag inte varit helt uppdaterad i ämnet sedan mina vargfilmer 2008-09.


Candice Berner, 32 år, var lärarinna och bodde i Alaska. I mars 2010 blev hon dödad av vargar i samband med att hon var ute på en joggingtur, inom en radie av två kilometer från sitt hem.  Vargarna  kan ha uppfattat den springande kvinnan som ett byte, som försökte fly.

Naturligtvis blev de boende i området oroliga efter denna händelse. Om man inte kan röra sig fritt utomhus, nära sitt hem, då får det naturligtvis vittgående konsekvenser.

Aftonbladet den 14/3 2010:

”Händelsen har satt skräck i byborna i Chignik Lake, som nu skjutsar sina barn till skolan och patrullerar med laddade vapen.

Rädslan har spätts på av färska vargspår i området.Myndigheterna ska nu spåra upp flocken med helikopter och flygplan för att avliva den, trots att djuren i vanliga fall inte får jagas.”


Varför har ingen människa vargdödats i Sverige sedan 1821. I min nya vargfilm gav jag två förklaringar:
– vargen var skygg, eftersom den var jagad
– det fanns få vargar i Sverige efter förra sekelskiftet.

Bloggen ”Torparanalysen” ger ytterligare en förklaring: Sverige var tidigare mer glesbefolkat, då fanns mer utrymme för både människor och varg.

”När Sverige var glest befolkat fanns vildmarker där både björn och varg kunde leva fritt som de rovdjur de är.

År 1800 hade Sverige drygt 2 miljoner innevånare. 1900 hade det ökat till över 5 miljoner. Ändå hade bortemot 1 miljon utvandrat till USA och bra många dessutom till Norge. Nu är vi med råge över 9 miljoner innevånare.

Befolkningsutvecklingen gjorde att vi behövde och behöver mer mark för vår försörjning. Skogsbygderna befolkades och rovdjuren trängdes tillbaks för att vi skulle kunna bo och odla där.

Resultatet har blivit att numer är all mark i södra och mellersta Sverige odlad eller på annat sätt brukad mark. Det skulle också kunna kallas industrimark. Vi har nu bofast befolkning även i skogstrakterna.  Vildmark tillräckligt stor för vargrevir existerar inte längre söder om renbetesområdet. Vargreviren hamnar alltid i närheten av människor. Ibland tvingas människor till och med bo i vargrevir.”

Å andra sidan fanns fäbodar i större utsträckning förr i tiden och större delen av befolkningen bodde på landsbygden.
Tankeväckande är de fakta som bloggen redovisar kring antalet rovdjur i Sverige och de skador som de orsakar:

”Vi har ca 6000 rovdjur i Sverige varav 300 är vargar. Officiella siffror enligt viltskadecenter. Exklusive rennäringen, betalades 1.5 miljoner ut förra året.  Av detta orsakade vargen 1 miljon. Så 5 % av rovdjuren orsakar 67 % av kostnaderna. Detta säger något om vargproblemet…”

I vårt grannland Finland, kring Åbo, blev 22 barn vargdödade 1880/81, omskrivet på denna blogg.

Ser vi till husdjur och boskap så sker detta även i Sverige, också helt nyligen. En boxer blev således vargdödad i Västerås helt nyligen. I höstas dödades 27 får i en enskild vargattack.


Jag läser att ytterligare 20 miljoner kronor ska anslås till vargstängsel. Hittillsvarande erfarenheter visar att sådana stängsel långtifrån alltid är vargsäkra. Erfarenheterna visar också att drabbade djurhållare ofta inte får ersättningar som täcker det ekonomiska bortfallet.

Men antag ändå att all boskap verkligen skulle bli effektivt inhägnad, antag att även husdjur hålls på säkert avstånd från varg. Om samtidigt bytesdjuren i skogen börjar ta slut, vad händer då? I förlängningen torde risken öka för att människor blir offer.

Är det inte i grunden helt bakvänt resonerat? Vore det inte både enklare och rimligare att inhägna vargarna?

Låt mig här citera ur ett mejl på det temat från en läsare:

”Ett område i ett ganska obebott område skulle kunna upplåtas – tillräckligt stort för att inte framstå som ett zoo. Det öppnar för ekoturism och guidade turer under duktiga rovdjursexperters ledning, där besökare också kan få medverka vid stödutfodringen. Kanske skulle de även kunna ges tillfälle att campa i området och därmed få uppleva naturen på nära håll. Det borde låta sig göras. Vargar – brukar det sägas – angriper ju inte människor.

Det statliga viltforskningscentret kan så inrymmas i en stugby i detta område, där de kan bedriva sin forskning och utveckla sina tekniker för att byta valpar mellan tikar, inseminera tikar för att förhindra inavel, etc. Det här skulle kunna bli riktigt bra och ge Sverige beröm från EU:s direktivförfattare.”

Jag kan här inte undgå jämförelsen med den svenska kriminalpolitiken. När områden i städerna blivit tillräckligt farliga kan myndigheternas råd till medborgarna bli att hålla sig inomhus, i varje fall när det är mörkt.

Rimligare vore att låsa in eller utvisa grova återfallsvåldsbrottslingar, permanent.

FÖR ÖVRIGT har jag noterat den extremt branta ökningen av antalet vargar i Sverige. Kanske blev det tilltaget i överkant (400) i det diagram jag hade i förra vargtexten. Det är inte lätt att få tillgång till tillförlitlig statistik. Det finns så många olika uppgifter i cirkulation. Finns det någon som med säkerhet kan veta hur många revir, vargpar och individer det är? I Sverige, respektive Skandinavien som helhet.

Rovdjurscentret ”De5stora” uppger: ”Inventeringsresultaten från vintern 2010/2011 visar att det då fanns totalt 235-266 vargar i Sverige.”

Min bedömning blir minst 250 vargar i Sverige, förmodligen mer än 300, kanske 350.

Ovanstående diagram utgår från uppgifter från Viltskadecenter från 1999 och framåt (227 vargar år 2010), värdena dessförinnan är mina uppskattningar. Ökningstakten blir som framgår brant – oavsett vilka värden som sätts före år 2000.

JÄMFÖR DETTA diagram med en motsvarande redovisning av hur antalet somalier har ökat i Sverige sedan 1980. Också där rör det sig om en påtaglig ökning under tre decennier, från några tusen år 1980 till ca 30.000 år 2010.


Vad jag vill ha sagt med den jämförelsen är att bakom såväl den förda rovdjurspolitiken och det mångkulturella projektet, med dess okontrollerade fjärr- och bidragsinvandring, ligger en destruktiv agenda.  Båda projekten är ägnade att skapa egentligen helt onödiga motsättningar och klyftor, kostnader och problem i vårt samhälle.

Det ena projektet drabbar främst människor i tätortsområden, det andra främst människor i glesbygdsområden.

Vad Sverige skulle kunna behöva är kanske ett tvåfrågeparti? (Eller trefrågeparti.)

I SAK ÄR EN NOLLVISION beträffande varg i sak fullt rimlig – på 1970-talet var ju en sådan verklighet. Då fanns inte längre varg i Skandinavien.  Sedan genomfördes en illegal återinplantering. Helt i linje med vad Anders Bjärvall hade skisserat i SNF-rapporten ”Projekt Varg” 1976. Bjärvall, som snart blev rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket.

Ett nog så fanatiskt och fundamentalistiskt projekt, tycker jag, eftersom vargen på intet sätt var utrotningshotad globalt. I själva verket är vargen det vanligaste rovdjuret i världen, bland däggdjur.


Det jag här påstår är ganska väl dokumenterat i det norska TV-programmet ”Ulvemysteriet”.

Det finns på  Youtube under namnet  ”Varginplanteringen”, i sex delar:

Del 1:

Del 2:
http://www.youtube.com/watch?v=lIPUQx4aquQ

Del 3:
http://www.youtube.com/watch?v=lBViYhk4RfY

Del 4:
http://www.youtube.com/watch?v=xpuZcEw4iK4

Del 5:
http://www.youtube.com/watch?v=CBgP3_QhObc

Del 6:
http://www.youtube.com/watch?v=KwV3_xt3mEA

5 svar

 1. Ersättningen för vargskador rubriceras som ”Näringsbidrag”.
  Hörde detta nyligen i Ring P1.
  En inringare som fått ”Näringsbidrag” för sina rivna får tyckte det var märkligt. Syftet är uppenbarligen mörklägga omfattningen av vargskador.
  Vi kan inte längre lita på den offentliga statistiken.

 2. […] Mest lästa inlägg Radiodebatt om invandringenSköna juvelerVindkantring?Punkt.slut.Julia CaesarSvenskförsvarSarneckiBeginBer om ursäkt!Vargtillägg […]

 3. […] på utan att gömma sig bakom olika floskler för att detta gör sig bättre offentligt. Va med Jan Milld till exempel, han som producerat flera film för en annan varghatargrupp, en grupp som även många […]

 4. […] det kan drabba även vuxna – som Kanada år 2007 och år 2009. Samt Alaska år […]

 5. […] det kan drabbaR även vuxna – som Kanada år 2007 och år 2009. Samt Alaska år 2010.Som bekant kan det hända olyckor även med varg i hägn, vargar som  av experter […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: