• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

TV4 ingriper


TV4-programmet ”Kalla Fakta” ska ju gälla för att vara samhällsgranskande, kritiskt undersöka företeelser i det svenska samhället.

Tål dessa journalister att själva bli granskade?

SVT och dess program ”Debatt” är det inte så – den saken fick vi besked om hösten 2008. Genom ingripande från SVT-ledningen plockade  Youtube då bort 25 av mina filmer från mitt dåvarande konto.

Nu visar det sig att samma sak gäller TV4 och ”Kalla fakta”. Den 28 mars kom detta meddelande från Youtube:


Min film ”Drottningjakten” har alltså tagits bort, med samma svepskäl som tidigare SVT: kränkning av upphovsrätt.

Jag sände då detta mejl till Johan Åsard och Lennart Ekdal på redaktionen för ”Kalla Fakta”:

”Idag fick jag besked från Youtube om att man tagit bort min film ”Drottningjakten”, som polemiserar mot det senaste Kalla-Fakta-programmet om drottning Silvia. Jag granskar s.a.s. granskarna.Borttagandet har skett på begäran av TV4, med motiveringen att min film skulle kränka upphovsrätten.

NÄR MAN POLEMISERAR i text är det ju normalt att få citera den part man polemiserar mot, för att läsarna ska kunna förstå argumenteringen.

Är det inte rimligt att motsvarande får gälla vid filmskapande?

För mitt fortsatta filmarbete behöver jag veta var TV4 drar gränsen. Får jag ta med:

– stillbilder?

– ljudsekvenser?

– stillbild tillsammans med ljudsekvens?

– hela korta sekvenser av ljud med rörlig bild?För det kan väl inte vara så att TV4:s ingripande bottnar i en önskan att stoppa kritik, att slippa själv bli granskad?

mvh
Jan Milld”

Det kom ett svar, inte från Kalla-Fakta-redaktionen – men från Feiroz Hadish från TV4:s juridiska avdelning:

”Hej Jan,

 Videoklippet som du publicerade på Youtube innehöll omarbetade bild- och filmsekvenser från Kalla Fakta och TV4 Nyheterna. Rättigheterna till programmen ägs av TV4 AB och de omarbetade bild- och filmsekvenserna utgjorde därmed upphovsrättsintrång.

TV4 är för ett öppet debattklimat, men det är inte tillåtet att använda TV4s material på sätt som skett. Regeln om citat täckte inte användningen av TV4s material i detta fall. TV4 vill även poängtera att klippet togs bort med hänvisning till respekten för andra människor som medverkar i bild- och filmsekvenserna.

Med vänliga hälsningar

Feiroz Hadish”

I mitt svar till Feiroz Hadish bad jag om preciseringar:

”Tack för svaret, men… Tyvärr kan jag inte säga, att ditt svar där ger mig mycket vägledning.”

”På vilket sätt är det möjligt att använda TV4-material för att det ska kunna accepteras som citat?”

”Inför min omarbetning blir det – av det som i filmen utgör klipp ur TV4-material –  tre sekvenser som det är särskilt viktigt för mig att kunna citera. Alla uttalanden av Ingrid Lomfors. De ligger här i min film:
• 02.05 – 2.12
• 02.40 – 03.01
• 08.02 – 08.22.

Jag kan naturligtvis göra utskrifter av hennes uttalanden och lägga in stillbilder, men det gör väl henne mer rättvisa om hon får tala i rörlig bild med egen röst.”

Det blev inget svar, så jag skrev på nytt, om att jag lagt ut en tvättad version av ”Drottningjakten”. Där har de filmsekvenser med ljud som TV4 kan ha upphovsrättsanspråk på ersatts med stillbilder och text. Feiroz Hadish adressen till filmen  för att kunna kontrollera om där fortfarande finns något som TV4 hade invändningar emot.


Jag fick då detta besked:

”Även  TV4s bilder är upphovsrättsligt skyddade.

  Vi har ingen möjlighet att göra en generell bedömning på vad som faller inom citaträtten. Förutsättningar för att ett lagligt citat ska föreligga står i förhållande till det material som citeras samt i hur stor utsträckning det sker.”

Ett hotande av att kunna slå ned även på stillbilder, i kombination med en vägran att precisera ens ungefärligt vad gränserna går för vad man accepterar – det kan ju leda till mindre av TV-granskning. Den som vill beröra ämnet TV4 tvingas hålla ”säkerhetsmarginaler” för att inte riskera få sina filmer borttagna från webben.

När SVT ingrep för några år sedan, mot filmer som kritiserade programmet ”Debatt”, gick man aldrig så långt att man sade nej även till användning av stillbilder.

Mitt svar till Feiroz Hadish:

”Du har deklarerat att TV4 är för en öppen debatt. Det måste rimligen betyda att TV4 accepterar att självt utsättas för granskning.

Ett så långtgående drivande av tesen om upphovsrätt, att inte ens stillbilder får användas, är ägnat att leda till just en strypt debatt och tystande av kritik.”


En ytterligare tvättad version av ”Drottningjakten” finns nu utlagd här:

Min avsikt är att dessutom följa upp med en särskild film om TV4.

”TV4 sätter gränser” kommer den att heta.

Mer om den filmen snart.