• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ledare


Bilden ovan är från min nya vargfilm. Moderatledaren, strax därpå statsministern, Fredrik Reinfeldt, markerade alltså en ganska tydlig viljeinriktning beträffande rovdjurspolitiken: intressen och åsikter från boende i vargtäta områden skulle beaktas.

Han talade i Mora 2006 inför en publik av mestadels vargmotståndare.

De omröstningar som hölls i ett antal dalakommuner år 2006 gav också besked om opinionsläget: folket i Dalarna ville se en annan rovdjurspolitik.


Ändå har antalet vargar fortsatt att hela tiden öka.

Inte nog med detta: EU lägger sig i, och kräver ytterligare ökningar.

För dessa EU-krav böjer sig Reinfeldt och hans regering. Den helt nyligen presenterade (tredje) rovdjursutredningen talar om 450 vargar.

Merit Wager skrev för en tid sedan på sin blogg om ett annat exempel. Hur Fredrik Reinfeldt kan låta om svensk invandringspolitik – när han talar inför en finsk publik.

Wager citerar ur finska ”Verkkouutiset”, där rubriken speglade hur tidningen uppfattat innebörden av den svenske statsministerns uttalanden: ”Ruotsilla opittavaa Suomen pakolaispolitiikasta”. I Googleöversättning: ”Sverige lära av Finlands flyktingpolitik.”

I mitt montage fick jag plats med texten: ”…fler asylsökande än USA och EU…det är inte en balanserad politik”.


I själva verket är obalansen än kraftigare. Det fullständiga FR-uttalandet löd:
”Sverige tar emot fler asylsökande än USA och EU tillsammans. Det är inte en balanserad politik.”

Statsministern fortsatte:
”De som har fått avslag förväntas lämna landet.”

Detta är just vad 10.000-tals utlänningar vägrar att göra, varpå de klassas som ”papperslösa” och det kampanjas för att vårt samhälle ska ta fullt socialt ansvaret för dem under deras vistelse här.

Framförallt förklarade Fredrik Reinfeldt för sin finska publik:

”Sverige har MYCKET ATT LÄRA AV FINLAND. I Finland fattar man snabbt beslut om vem som får uppehållstillstånd. I Sverige får asylsökande vänta på förläggningar upp till tre år.”

Dessa uttalanden är från den 7 juli 2010, dvs för snart två år sedan.  Hur har ambitionen att lära av Finland omsatts i den förda politiken?

Rätt så dåligt, tvingas vi konstatera. Som bekant förvänts nu uppåt 100.000 somaliska anhöriginvandrade till Sverige under det närmaste året.  Varpå Katrineholm och andra kommuner får planera för nedskärningar, vad gäller båda unga och gamla svenskar.

Denna flodvåg av ytterligare bidragsinvandrare är resultatet av en uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Den träffades efter det senaste riksdagsvalet, i september 2010.

Redan innan denna anti-SD-överenskommelse hunnit verka var antalet somalier i Sverige uppe i ca 40.000.

Siffror som jag just inhämtat från SCB ger detta diagram:


• År 1970 var antalet somalier i Sverige 16.

• Till 1980 hade skett en 6-faldig ökning, 100.

• Till 1990 hade skett ytterligare en 14-faldig ökning, till drygt 1.400.

• Sedan skedde en särskilt brant ökning på bara fem år, till mer än 10.400 somalier år 1995.

• År 2000 var siffran drygt 13.000.
• År 2005 var siffran drygt 16.000.
• År 2010 var siffran nära 38.000.

Den allra brantaste ökningen har skett sedan regeringen Reinfeldts tillträde – från 18.000 somalier år 2006 till 40.165 somalier år 2011.


Alltså ännu ett exempel på hur Fredrik Reinfeldt visar upp ett janusansikte.  Torgför åsikter i samma fråga, beroende på vilken publik han talar till.

Fredrik Reinfeldt är statsminister.
Innebär det att han också är en ledare?

Nej, det är inte samma sak.
Inte i Sverige.
Inte år 2012.

Jag ser med viss avund på en del andra länder, vilka har personer i ledningen som värnar sitt folks intressen, som kommunicerar med sitt folk, som  kämpar och står för vad de tror på.

Mina associationer går till Hugo ChavezVenezuela, Cristina Fernandez i Argentina och Viktor Orban i Ungern.