• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Människor och varg


En tredje rovdjursutredning har nu presenteras på drygt ett decennium. Den vill ytterligare öka antalet vargar, närmast till 450.  Vad jag förstår så gäller detta inte Sverige i allmänhet, utan vissa delar landet.

• Undantaget är renbetesområdet.

• Undantaget är även – utan att det uttryckligen sägs – de mest tätbefolkade delarna av Sverige.

Kvar blir ett bälte runt Värmland-Dalarna-Hälsingland.

Utöver antal vargar och deras geografiska spridning är en annan faktor av betydelse: vargarnas beteende.

Vargförespråkarna framhåller att ingen människa har dödats av varg sedan 1821.

De framhåller också att det finns mycket varg i en del andra länder, exempelvis Rumänien – utan att människor där har vargdödas.

Här finns en gemensam faktor av betydelse: varg som får skjutas blir skygg, lär sig att uppfatta människor som farliga. De undviker således människor, och ingen behöver bli dödad. I Sverige idag är det olagligt att försöka freda sig mot varg.

Detta fick fårbonden Stig Engdahl i Dalsland erfara. År 2003 sköt han en varg, då den visade sig igen utanför hans gård.  Vid tidigare vargbesök hade han fått 10 får rivna. Det blev ett halv års fängelsvistelse för Engdahl, och sin fårnäring fick han bomma igen.

Det har blivit en ny vargfilm från mig:

I filmen tar jag även upp den EU-finansierade propaganda-webbsidan ”De 5 stora”, som jag tidigare har skrivit om här på bloggen.