• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Rätt och fel

Mats Sederholm har tidigare, tillsammans med Linda Bjuvgård, skrivit ”Robotfolket”. Sederholms nya bok – ”Det enda rätta” – säljs inte på AdLibris, däremot på Bokus (158 kr)

”Det enda rätta” ger  mig många associationer och reflexioner. Ämnesmässigt rör sig Mats Sederholm på den minerade mark av konspirationsteorier som följer med ett intresse för hur WTC-attentatet i New York 2001 egentligen gick till. Utan att anstränga sig fick han, redan genom ”Robotfolket”,  åsiktspolisen efter sig – jag ska återkomma till det.

Låt mig först citera ur bokens förord:

”…konservativa krafter försöker hålla ihop det gamla och ropar konspirationsteorier när mer holistiska förklaringar på hur vår värld hänger samman, kommer till tals.”

(Wikipedia om ”holism”: ”Holism är i allmän bemärkelse ett filosofiskt betraktelsesätt att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.”)

”Som upptäcktsresande sanningssökare har jag varligt paddlat mig in i den glest befolkade gråzonen mellan de å ena sidan etablerade synsätten och de å andra sidan ‘oseriösa’ bilderna av vår värld. I denna gråzon samlas udda fåglar, här finns desperados men också genier som söker förklaringar på samtida skeenden.”

”Den här boken kommer att ställa mig i spärrelden från samhällets beskjutning… Du kommer att få fullt av verifierbara fakta och bilder av en osynlig hand som hela tiden söker städa upp och hålla kontroll på en typ av samhällskritik som inte passar i brusdebatten.”

”I del 2 kommer jag med hjälp av vad som kallas för Sanningsrörelsen att illustrera informationskriget som pågår.”


För att börja med ”9/11”:

Där förmedlar Mats Sederholm flera uppgifter som jag själv inte noterat, trots att jag ägnat mig åt  WTC-dådet genom både bloggtexter och filmer.

Först gör han en reservation om ”fullkomligt vettlösa konspirationsteorier”, som jag iofs kan tycka låter onödig: ”…som att det aldrig flög in några plan i WTC, eller att det inte alls var de flighter som vanligtvis omnämns.”

Vilken grund har MS för att avfärda dessa teorier? Själv har jag i varje fall ingen grund för att säga vare sig ”bu eller bä” om dem. Om man själv inte sitter inne med någon överlägsen insikt i den delen är det väl både enklast och ärligast att helt enkelt ”passa”, dvs avstå från något eget omdöme?

Passar gör MS däremot i frågan om WTC-dådet var ett ”insiderjobb”, men betonar samtidigt den möjligheten: ”Viljan fanns, motiven fanns, fräckheten fanns och inte minst, oklarheter och misstankar kring utredningarna av 9/11 finns.”


Över till det som var mer eller mindre nytt för mig – och intressant!

Först om ”Operation Northwoods”, som 1962 avvisades av den då ännu ej mördade president Kennedy:

”Projektet gick ut på att skapa förevändningar för en amerikansk invasion av Kuba. Bland planerna fanns bland annat terrorattacker mot den amerikanska befolkningen i Miami, som sedan skulle skyllas på kubaner.”

Även om detta alltså stoppades av en enskild individ i nyckelposition, så hade det faktiskt förts fram som ett allvarligt menat förslag. Skrupelfrihet mot att offra amerikanska liv, för ett ”högre mål”, fanns alltså högt upp i USA:s makthierarki.

Ett annat exempel på samma sak var det israeliska angreppet på det amerikanska spaningsfartyget USS Liberty i Medelhavet fem år senare, 1967:

”Hela attacken upptäcktes av ett sovjetiskt spaningsplan och avbröts då. Syftet var att ge Egypten skulden för attacken och därmed bana väg för ett amerikanskt ingripande i sexdagarskriget. En av de israeliska piloterna vägrade attackera sina allierade och ställdes inför krigsrätt.”


Utöver dessa två exempel på false-flag-operationer ger MS två exempel på förljugna mediaframställningar, båda med koppling till WTC-attacken.

”När attacken den 11:e september kablades ut i världen så sändes också bilder på palestinska kvinnor som ljudade och jublade glatt. I verkligheten så hade de upprymda kvinnorna ingenting med terrorattacken att göra. De blev, ovetande om attacken och syftet med filmandet, uppmanade av en reporter att spela upp scenen.”

”När USA i kriget mot Irak slutligen intog Bagdad så skickades filmer ut i världen som ville visa hur en folkmassa drog ner en staty av Saddam Hussein. I verkligheten var det amerikanska soldater som inför en liten grupp människor kring ett ensligt område drog ner statyn.”

Mats Sederholm sammanfattar, och där kan jag bara instämma:

”…vad forskandet om 9/11 för många lett fram till är just insikten om hur försök till debatt och förmedlande av fakta medvetet undviks av våra trossystem och främst media och politiker. Inte minst var tystnaden under 10-årsdagen 2011 på gränsen till absurd.”

MS har, som andra sanningssökare, fått konstatera hur begreppet ”konspirationsteori” används som ett tillhygge, hur anklagelser om ”konspirationstänkande” används för att tysta och/eller isolera kritiker. Han myntar begreppet ”stimmet”:

”…mitt samlingsnamn för de individer eller samhällssystem som angriper främmande och/eller alternativa teorier och tankar – ett embryo till hot – och reagerar.”

Ett extremt exempel på detta är hur TV4:s ”Kalla Fakta” i två reportage hösten 2009 tog upp WTC-dådet och Sanningsrörelsen. MS beskriver vilka ohederliga metoder TV4-redaktionen därvid använde.

Min film ”Egon Frid – tankebrottsling” handlade om detta orwellska scenario:

Tillbaka till det där med åsiktspoliserna:

Det krävs ju inte mycket av eget tänkande, inte många icke-pk-godkända formuleringar, för att man ska få EXPO efter sig.

Detta erfor Blågula frågor på 90-talet, där har nu även Mats Sederholm fått göra erfarenheter.

BGF hade en öppen och mjuk linje, där vi betonade vår antirasism.  På samma sätt som vi strävade efter överbryggande positioner, gör MS det: ”… att EXPOnera rasistiska eller extremistiska trender är förstås gott. Expo som företeelse är utan tvivel motiverad.”

Samtidigt visar MS, att han kan vara kritisk mot hur Expo i praktiken fungerar:

”Expo verkar för ‘sin grej’. När det kommer till extremism så är det deras extremism som gäller. Statsterrorism undviker man konsekvent. När Israel bordade fredskonvojen på väg mot Gaza 2010 och avrättade civilister på internationellt vatten så valde Expo att vara tysta. Reportern Jonathan Leman är med i Svenska Kommittén mot Antisemitism (SKMA). SKMA blundade för övergreppet och lyfte istället fram det hela som antisemitism.”

Sedan redogör MS för hur han, efter att ha givit ut ”Robotfolket”, drabbades av denne Expo-krigare:

”…ringde Jonathan Leman upp oss angående boken… Jag, liksom Linda, förklarade för Leman att boken inte hade det minsta med något Sions Vises protokoll att göra och att vi aldrig varit intresserade av antisemitism eller liknande. Men Leman gav sig inte…”

”Den 25-åriga och något valpiga och omogna Leman, ett barn som fått en skarpladdad pistol i handen och en Expo-bricka på bröstet, viftade nu med vapnet rakt mot oss och var knappt kommunicerbar.”

”Det boken ville förmedla var att makt, dominans och kontroll alltid leder till problem och att ställa folk mot folk med hjälp av politiska eller etniska konflikter var den verkliga maktens signum. Folk oavsett ras eller kultur är alltid förlorarna.

Leman kunde inte ens förstå det perspektivet hur många gånger jag än förklarade det. Han var envist ute efter att döma boken för det som stod tillgängligt för honom i hans begreppsvärld, nämligen antisemitism, Förintelsen och det trauma och den rädsla som alltid hovrar över huvudet på honom.

Det tog mig flera timmar efter samtalet innan jag verkligen förstod den kusliga vidden av det.”

”Jag skulle helst slippa lägga ned så mycket text på detta om antisemitism och precis som Guillou konstatera att ‘Det är ingenting att göra åt, och inte längre något att bry sig om’.”

MS skriver också om hur ”vaken.se” anklagats för antisemitism, vilket föranledde MS att vid ett tillfälle skriva brev till Jacki Jackubowski på Judisk krönika. Denna föredrog att inte svara på ställda frågor. ”Trenden är tydlig. Stimmet använder sig av så kallade ‘fire-and-forget’vapen. Skjut iväg en salva och ta sedan skydd och låtsas som det regnar. Låt drevet spridas likt en nervgas.”

Vad MS här skriver känns ju bara kusligt bekant!

Intressant är också det exempel som MS ger om hur innehåll i tidningsartiklar kan förfalskas, för att uppnå ställda mål. När journalisten Claes Svahn skrev en artikel i DN  petade man in ett påstående om antisemitism, riktat mot Sanningsrörelsen, som inte funnits i hans manus!

Sedan skriver Mats Sederholm om Stieg Larsson.

”Expo:s inflytande över media och människornas bild av sanningen växer sig allt starkare ju mer jag studerar ämnet. De utkämpar just det maktförtryck som Stieg Larsson, en av Expos grundare, själv levde för att bekämpa.”

Nåja!

Expo grundades 1995, av den dokumenterade återfallsförbrytaren Tobias Hübinette.

1996 var Andreas Rosenlund redaktör.

Stieg Larsson kom mig veterligen till Expo först 1997, även om han dessförinnan hunnit härja genom TT.

Mot BGF riktade Exporedaktörerna två återkommande anklagelser, populära kanske genom sin luddighet:

a) Vi förde fram ”konspirationsteorier.

b) Vi var ”rättshaverister”.


Längre fram fortsätter MS:

”Stieg Larsson var en man som kände lukten av förtryck och orättvisa lång väg. Han kämpade mot så kallade odemokratiska rörelser. Men om man blint åker vidare på den vägen utan Larssons goda luktsinne, så är det lätt hänt att man blandar ihop vad som egentligen är odemokratiskt med vad man själv ogillar…”

Jag undrar just vilken saklig grund som Mats Sederholm här har för sina påståenden!

Mitt intryck blir att han frestats framstå som nyanserad, försöker vara till lags. Det är inte en taktik som fungerar, det lönar sig inte att försöka ”smöra”! MS har ingen belöning att vänta för att höja Expo-Larsson till skyarna.  Vad våra sanningsmotståndare  kräver är inget mindre än en total underkastelse.

Som aktiv inom Blågula frågor från mitten av 90-talet och framåt har jag ett antal erfarenheter av Stieg Larsson, som talar ett helt annat språk:

1.

Den grövsta var nog i samband med ”Öppna Kanalen”  i Stockholm, där han i ett brev till medlemsföreningarna 2001 förtalade mig och BGF – vi skulle ”med bred marginal” ha ägnat oss åt ”hot och missaktning av folkgrupp” (givetvis utan ens en ansats till belägg). Ett brev som aldrig var avsett att komma till min kännedom.

2.

Till avdelning förtal kan räknas även boken ”ÖVERLEVA DEADLINE – handbok för hotade journalister”, som Larsson året innan skrev tillsammans med SJF. En bok som även tog med BGF!

3. 

Samma lögnaktighet gav Larsson prov på i sin skrift ”Euro-nat”, också från år 2000.

4.

Till sist kan konstateras hur Larsson såg på hedersvåld – våld mot kvinnor hade enligt honom inget med kultur att göra.

Blågula frågor startades i en situation då de invandringskritiker som dittills uppmärksammats i massmedia var rejält svartmålade.  Anders Sundholms och min tanke var att vi – med vår demokratiska vänsterbakgrund – skulle ha bättre förutsättningar att få till stånd en saklig debatt om invandringspolitiken.

När vi på kort tid svartmålats på samma sätt  (först utestängning från deltagande i debatten, sedan ”troll” som drogs fram i ljuset) blev min ofrånkomliga reflexion: om vi framställdes så ohederligt – kunde detsamma ha gällt för tidigare invandringskritiker?

Mats Sederholms bok ”Det enda rätta” utkom alltså helt nyligen, år 2012.

Vad som slår mig är hur han redovisar erfarenheter att samma slag som jag kunde göra i ”Dialog om invandringen?”, utgiven 2001.

Min bok, i sin tur, utkom 11 år efter Leif Ericssons bok ”BSS – ett försök att väcka debatt”, utgiven år 1990.

Jag läste den boken först efter att jag hunnit skriva min egen, men slogs av hur likartade våra erfarenheter var.

Till sist, några avslutande reflexioner.

•  Expo har blivit en självgående byråkrati och maktapparat, ungefär som det militär-industriella komplexet i USA och det invandringspolitiska komplexet i Sverige.

Med stora ekonomiska resurser och många medarbetare skapas en drivkraft att motivera sin egen existens. Därför kommer Expo garanterat att finna alltmer av hotfulla och farliga, ”extrema” och ”odemokratiska”, ”främlingsfientliga” och ”antisemitiska”, krafter i Sverige även framöver.

•  Genomgående från de politiskt korrekta är att avfärda icke önskvärda fakta med att de är ”obehagliga”.

Vi kritiker måste benhårt hålla fast vid att skilja på fakta och värderingar.  Alla måste försöka ”gilla läget”.

•  Sanningssökande i all ära, men de fakta vi söker måste också ha en relevans. När de gäller WTC är så i högsta grad fallet, eftersom detta terrordåd fått så enorma konsekvenser.

Detsamma gäller invandringspolitiken. Den strider mot våra intressen – som svenskar, boende i Sverige och överhuvudtaget mänskliga varelser.

•  Expometoden är nu lika beprövad som tydlig:

1. Stämpla utpekade fiender genom diverse negativa epitet.

2. Se till att de inte själva får komma till tals, vägra kommunicera med dem, blockera varje saklig diskussion.

3. Gör de stämplade onämnbara och icke-existerande i offentligheten. Se till att ingen vågar länka till dem på webben.

Mats-Sederholm-länkar:

Klar sikt

Newsmill

Sourze

Intelligentians blockering

18 svar

 1. Janne, underbar läsning!

 2. Intressant och läsvärt! Appropå ”antisemitism” så skrev Arthur Koestler boken ”Den trettonde stammen”, om kazarerna som ett icke semitiskt folk mer besläktat med turkar och magyarer men som konverterade i stor omfattning till judendomen. Man kan också läsa om kazarer på Wikipedia eller besöka deras egen hemsida; http://www.chazaria.com
  Sem var annars en person som omnämns i Bibeln och betraktas som stamfader till både araber och bibliska judar. Föreställningen att dagens judar skulle vara genetiskt släkt med Jesus och apostlarna är populär idag. Men om det nu stämmer att kazarernas ättlingar utgör över 90 procent av dagens judar så verkar begreppet antisemitism särskilt relevant. Betraktar man så vissa judars syn på och behandling av araber blir slutsatsen att det i verkligheten är judar som är antisemiter.

 3. Janne jag har hittat av en slump en intressant kort föreläsning om vårt ekonomiska system dock på tyska men med en skaplig förståelse av tyska kan man förstå vad han menar

  http://www.youtube.com/user/HSRVWGT?feature=watch

  • Som jag förstår honom förespråkar han det system vi har idag. Staten tar alla vinster och fördelar det så att alla får lika mycket, men på ett sådant sätt att vi fortfarande tror att vi kan jobba oss till välfärd.
   Staten är mästare i Lögn och Bedrägeri, såväl i ekonomi som i politik.

   • Staten ska vara vi, felet kan kanske vara bristen på inflytande
    något annat alternativ kan inte jag se, plutokrati som vi har nu är inte speciellt bra heller

  • Extremt viktigt och intressant!
   Denna film måste absolut få en översättning till svenska!

 4. ROBOTFOLKET är en titel på hans bok. David Icke skrev boken Robotarnas Uppror för så där 15 år sedan. Jag tror han har lånat titeln där. Man kan säga att svenskarna är som robotar som inte har ett eget tänkande. Man kan oxå se svenskarna som en (såsse) fårskock.

 5. EXPO är en farlig organisation och vi vet vem och vad som står bakom den

  10 000 kronors frågan är med vilka medel ska vi slå tillbaka mot denna sataniska organisation.

 6. Svenskar – ni som inte har några barn eller andra som ni vill ska få ärva er – SKRIV ETT TESTAMENTE!
  Annars är det risk att de pengar ni lämnar efter er hamnar hos Expo
  som likt en hydra skaffar sig tillgångar överallt.

  Kommer ihåg att jag läste om en dam i Skåne som skrivit att hon ville testamentera att hennes tillgångar skulle gå till SVENSKA sjukssköterskor på ett visst sjukhus där hon fått vård.
  Det gick inte.Hon fick inte precisera svenska utan hennes tillgångar gick till Expo.

 7. Hej Jan. Jag läser mycket av det du skriver. och det mesta jag träffar är den lilla människan. många blir arga många blir ledsna…Jag brukar säga ni har vad ni röstar på… men jag då som vill! kan göra någonting men inte kan göra nånting…Bara för att dom gammla säger ”Det bli säkert bättre” och så röstar dom på sossar/moderater

  Men jag har en önskan… Att stadsfolk och Bonnfolk sätter sig ner och diskuterar vettiga förslag för den framtid som väntar oss. som för oss samman! Glöm storfinansen här gäller nationell sammanhållning!

  Intelegentunion om ni läser detta… Vad är rätt och fel…? Jag tycker ni har en ganska bra sammanfattning av en del argument.

  Vad säger ni till den familj som blir drabbad av ett vargangrepp? Kom ihåg att detta har en visst ansvarstagande för den förda rovdjurspolitiken. Kan jag få ett inteligent svar tillsammans med den som just nu blir våldtagen på landsbygden att få sin näring fullständigt förstörd genom att man planterat in ryska vargar!

  Jag önskar att jag kunde återuppleva Sven-Olov i Sjöbo men han skulle väll störta samman i det helvete man nu håller på med!

 8. htt:/www.com/watch3v=Lm

  Glad Påsk Värmland.

 9. Det skulle vara törpar rock med Sven-Erik Magnusson men jag fick inte till det datanördar…Suck dubbel suck…

  Men ni duktiga hittar säker låten!

  Mvh Bernt.

 10. Torparrock

 11. Dessa två låtar hör ju till dem som man inte längre får höra i radion.
  Man tycks ha dragit ett streck vid 1980? Det som är äldre än så finns inte längre. Sjuttio procent av det som spelas i P4 är engelskspråkig pop. Resten är svenskt i samma stil. Om ni inte tror mig så kan ni kolla spellistorna på P4 kanalerna.
  Undra på att etablissemanget kan påstå att det inte finns någon svensk kultur? Den hörs numera inte i radion.
  Dagens femtonåringar har troligen ingen aning om vem Povel Ramel var?
  När jag var femton år 1960 visste jag hur en Wienervals lät. Jag kände väl till trettio och förtiotalets schlager och populärmusik fram till den nutid som fanns då.
  Radions musikproducenter har effektivt skurit av populärkulturens rötter så att dagens ungdom inte kan få någon inblick i hur den har utvecklats.
  Vi gamlingar tycker ju att det är tråkigt, men vi minns ju ändå hur Ernst Rolf och Evert Taube lät. Men ungdomarna får inte ens veta att de har existerat.

  • Tacka vet jag danska P4. Jag slutade lyssna på svensk radio av två anledningar, tråkiga låt-listor och enfaldigt mellansnack men även av den fördummande politiska korrektheten. Danskarna spelar åtminstone från 60-talet och framåt. För nån månad sedan satt dom och snackade om invandring i ett renodlat underhållningsprogram, så dom är helt klart mindre politiskt korrekta. En annan sak jag noterat under dessa tre år är att dom spelar betydligt mer svensk musik än vad SR gör med dansk. Dessutom har jag upptäckt att det finns duetter mellan svenska och danska artister, något som jag aldrig hört på svensk radio. Plus att det finns danska covers på svenska låtar,Får man ta hunden med sig in i himlen, Fiskarna i haven, Öppna landskap och några till. Den enda svenska cover jag kan komma på är Afzelius Anne Linnet cover som jag inte minns titeln på just nu. Som skåning kan jag lyssna analogt men det finns ju också möjligt att lyssna på nätet för den som vill testa. Ha! Precis när jag skriver detta så spelar dom Så länge skutan kan gå – på danska!

   • I Sverige är det rena natten när det gäller traditionell underhållningskultur. Av någon anledning. Dumhet? Medveten politik?
    Eftersom jag har upptäckt detta när det gäller Sverige så har jag snurrat runt på nätet för att leta upp traditionell underhållningsmusik i Tyskland, men där hittade jag inget. Bara samma tråkiga smet som i Sverige. Men alla är ju inte genomsökta än, så det kanske finns.
    Sedan sökte jag i Frankrike, där också samma tråkiga smet finns, men efter mycket letande hittade jag denna station http://www.chanteurs.org/, som sänder en härlig blandning av gammalt och nytt. Visor med mussettdragspel, revyartister, sånger av de välkända franska artisterna som Sacha Distell, Edith Piaf mm. mm. och förstås en del nytt.
    Tänk om det hade funnits något liknande i Sverige? Visst vill jag höra någon dragspelare eller operettmelodi lite då och då.

  • En sak slår mig här: visst blir vi på gott humör av att höra bra svensk musik, visst ger det oss energi?

   Omvänt blir det när sådana musik saknas i radion. Kan därbakom finnas en avsikt?

   Själv håller jag mig till min egen skivsamling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: