• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Ekovisionen

Arbetet med filmprojektet Ekovisionen är nu påbörjat.

En första ekofilm är utlagd, ”Det finns ett problem”:

En andra kommer här:

• I varje fall till en början kommer innehållet i skriften ”Gilla läget!” att bilda underlag för filmmanus. Pdf-fil.

• Det kan också bli bokrecensioner. Närmast till ligger då Björn Forsbergs ”Omställning Sverige”.

• I förlängningen kan det bli fråga om även intervjuer och reportage. Där ska konkreta exempel på bra energi- och odlingslösningar, som kan förmedla idéer och inspiration,  lyftas fram.