• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Mer manus och regi

Ja, vem är det som skriver manus och som ger regin?

Här tänker jag även på invandreriet i Sverige, som i denna film. Lyssna på bandytränaren Peter Öjdahl från Katrineholm, 40 sek in i filmen.

Det sägs att det mesta av kommunikationen mellan människor inte gäller vad vi säger, utan hur vi säger det: kroppsspråk, minspel, tonfall, pausering, blickar, osv.

Hur påtagligt måste Öjdahl inte bemöda sig om att ”hålla tungan rätt i mun”, så att han inte råkar säga något som inte är politiskt korrekt.  Ramen är given: kommunen har visserligen ekonomiska problem, men ingen koppling får därvid göras till den allt kostsammare invandringen av somalier.

Rimligen har Öjdahl egna åsikter kring detta, men han har fått lära sig förstå att bara ”rumsrena” synpunkter ska få komma ut i massmedia.  Det är inte rumsrent att koppla invandring till kostnader eller problem. Rumsrent är däremot att göra detta med äldre svenskar.

Bakgrunden till nyhetsinslaget var tydligen ett tidigare nyhetsinslag, där den kommunala s-politikern Göran Dahlström gick utanför pk-ramarna genom att se den somaliska anhöriginvandringen som ett ekonomiskt problem för Katrineholm. I det nya TV-inslaget har detta rättats till. Inför detta har Dahlström uppenbarligen drillats i att anlägga ”rätt perspektiv”: kommunen har ekonomiska problem, men det är pga alla äldre.

Vad som tidigare inskärpts om att ”inte ställa grupp mot grupp” är plötsligt glömt. I TV-reportaget betonas att den förväntade ökningen i kommunens kostnader för äldre motsvarar 1.400 dagisplatser.

Om vi lämnar just Katrineholm och håller fast vid frågan kring manusskrivandet, så är DET GENOMGÅENDE GREPPET  lika enkelt som effektivt.

Vilka effekter som en viss invandring kan få för det svenska samhället är sekundärt.  Vad det kostar ekonomiskt, hur det inverkar på fysisk trygghet och hur det drabbar utsatta grupper av svenskar är inte relevant.

Det helt avgörande och överordnat viktiga är istället en annan frågeställning:

• Kan kritik av den förda invandrings- och kriminalpolitiken påverka Sverigedemokraterna?  Kan den tänkas gynna SD?

• Hur undvika att underblåsa ”obehagliga” stämningar, uppmuntra ”främlingsfientliga” åsikter eller ”spela rasisterna i händerna”?

Som 8 minuter in på denna film.

Här gäller för alla ”anständiga” krafter att hålla en gemensam front, inte frestas att ”fiska i grumligt vatten” för att ”utnyttja” en situation. Inte ”göra politik” av olyckliga händelser och tragiska tillfälligheter.

Efter regeringen Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet kan en ström av somalisk anhöriginvandring snart väntas till Sverige. Det kan bli fråga om 2.000 somalier i veckan, uppåt 100.000 på ett år.

•  Vilka effekter får detta för olika kommuners ekonomi?

  Hur kommer det att inverka på möjligheterna att satsa på vård, skola och omsorg?

•  Hur kan det  drabba både unga och gamla i Sverige?

•  Vilka tvingas betala?

Det är frågor som inte får ställas.

Under tiden skapas en ny verklighet.

Påfallande är två moment:

1. Hur samma utveckling sker samtidigt i de flesta västländer.

2. Hur det är en utveckling rakt på tvärs mot medborgarnas intressen.

Illmar Reepalu på TV-promenad i Malmö blev nyligen hejdad av en figur som ansåg att gatan var hans. Samma attityder visar ”nybyggare” i England, Frankrike och andra länder prov på.

Trots mässandet om ”alla människors lika värde” är det tydligen skillnad på ”folk och folk”: vissa människor anser sig  ha rätten att sätta sig på andra människor. Hela stadsdelar har på så vis tagits över av fjärrinvandrade.  Vardagen för urbefolkningen har påtagligt förändrats, till det sämre.

Man måste vara mer än lovligt naiv för att här inte kunna se mönster och en styrande hand bakom utvecklingen!

Vi behöver inte ana eller gissa, det har bjudits på klarspråk som med all önskvärd tydlighet ger besked – se 7 minuter in på denna film:

Se även: Agendajudar.