• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Bandyns död?

SVT:s Rapport hade den 25 mars ett nyhetsinslag som informerade om de ekonomiska svårigheterna i Katrineholm.

Av inslaget framgick att bandyns framtid där är i fara och att satsningar på kommunens unga riskerar att utebli.

Orsak: de många äldre, som kräver alltmer av resurser.

Med andra ord: i Katrineholm står nu GRUPP mot GRUPP.

Resurserna är begränsade, vilket framtvingar vägval och prioriteringar.

Men …

…var det inte något som statstelevisionen tappade bort i sitt nyhetsinslag?

Se även Fria Tider