• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Förnekare

Som uppföljning av min text ”Ställ om Sverige!”

låt mig här återge ett avsnitt ur min nu aktuella skrift ”Gilla läget!”.

Avsnittet heter ”FÖRNEKELSER”:


Grundproblemet är inte brist på kunskap, utan oviljan att ta till sig redan tillgänglig kunskap. Psykologiska försvarsmekanismer som är livsfarliga!

Peak Oil är ju dåliga nyheter att ta del av. Många har svårt att ta till sig ett så bistert budskap – att vi står inför dessa drastiska samhällsförändringar, så snart.

Detta underlättas och förstärks av fem fenomen:

A. Tillvänjning

Man har vant sig vid det som är, lärt sig att betrakta sakernas tillstånd som en normalitet, kan inte föreställa sig något annat.

B. Auktoritetstro

Uppifrån – från ledande personer inom politik, näringsliv och media – kommer lugnande besked, ingen fara: tillväxten kommer att fortsätta. Fortsätt bara konsumera!

C. Flockmentalitet

De flesta andra människor lever i en föreställning av att allt kommer att fortsätta som hittills. Man känner en (falsk!) trygghet i massan.

D. Önsketänkande

Man tror vad man vill tro, undviker det obehagliga.

E. Icke-alternativ

Man ser inget realistiskt alternativ.

EN FÖRNEKELSE uppifrån – från politiker och övrigt samhällsetablissemang – ligger inbyggd i systemet. Den kapitalistiska markandsekonomin kräver optimism och tillförsikt om framtiden för att kunna fungera:

• Den dag människor slutar konsumera börjar hjulen stanna av, med lägre vinster, lägre skatteintäkter och ökad arbetslöshet som följd.

• Den dag det blir rusning till bankerna och kunderna vill ta ut sina besparingar kommer det att visa sig att de pengarna inte finns i bankvalven. Bankerna kommer då att tvingas hålla stängt, och människor blir utan kontanter.

Några av försvarsmekanismerna:

1.
Nya och hittills oupptäckta fyndigheter av olja kommer att göras, så stora att det räcker långt in i framtiden.

Svar:
Om mot förmodan nya stora fyndigheter skulle göras, som skulle räcka ytterligare ett sekel så är det inget argument för att inte ta vara på den extra nådatid som detta skulle ge, och förbereda oss för den omställning som ändå måste ske.

2.
Nya tekniska genombrott kommer att lösa problemen. Nya energislag frambringas, som ersätter oljan.

Svar:
Det vore naturligtvis bra, om så sker. Men vilken saklig grund finns att förutsätta detta? Det blir ansvarslöst att bygga vår framtid på bara lösa förhoppningar.

3.
Marknadsmekanismerna kommer att lösa det hela med automatik. Med stigande priser skapas incitament både för att utvinna svårtillgängligare olja och att hitta andra energilösningar.

Svar:
Svårtillgängligare olja bli dyr, till sist krävs mer energi för att nå den, än vad den kan ge igen. Även andra energilösningar kan kräva tillgång till olja för att framställas.

4.
Alternativ finns redan utvecklade, men de stora företagen håller detta tillbaka, för att först få ut mesta möjliga vinst från oljan.

Svar:
Återigen bara lösa förhoppningar, utan saklig grund.

5.
Fordon kan drivas på t ex etanol eller rapsolja. Detta är imer än en gissning eller förhoppnng, det är verklighet.

Svar:
Javisst, men all odlingsbar jord kommer att behövas för mer angelägna ändamål: framställning av mat till svältande människor.

6.
Tidigare prognoser om Peak Oil har slagit fel, så kommer det att vara även i fortsättningen.

Svar:
Tidigare prognoser har slagit fel bara på några år. Idag har Peak Oil redan passerats, både i USA och globalt.

7.
Vårt industrisamhälle går visserligen mot ett sammanbrott, men det sker ”efter min tid”.

Svar:
Inget garanterar att sammanbrottet inte kommer redan inom ett decennium eller ett par år.