• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Är jag antisvensk?


Svensk debatt är svensk debatt.

Är det ett konstaterande som gör mig ”antisvensk”?

Förvisso är det ett mycket kritiskt konstaterande!

Somliga skulle kanske finna det direkt kränkande, mot svenskar i allmänhet.

Jag vill dock hävda att mitt konstaterande inte är antisvenskt, jag klandrar inte svenskar i allmänhet.  Ansvaret för det svenska debattklimatet ligger inte på alla svenskar.

Det finns ju svenskar som försöker åstadkomma en öppnare debatt, utan låsningar och tabun, med mindre av fördomar och förutfattade meningar, exkludering och intolerans. Kort sagt en intellektuell hållning: sanningssökande och strävan att göra tillvaron begriplig.

Om man som jag har gjort, har granskat WTC-dådet och kommit fram till ett den officiella förklaringen omöjligen kan stämma, då finns i princip två sätt att förhålla sig till detta faktum:

a) Saklighet. Man går in i sakfrågan, för att i princip kunna finna att jag har antingen rätt eller fel.

b) Beröringsskräck. Man avfärdar mig som person, på grundval av att jag givit mig in på förbjudet område.

I det senare fallet får jag axla ett batteri av negativa epitet.

Låt mig konstatera att det då är ett öde som jag kan dela med cirka 100 miljoner amerikaner.  Var tredje amerikan ifrågasätter nämligen – precis som jag gjort – den officiella konspirationsteorin kring WTC.

På Newsmill den 2/11 2009 skrev Fredrik Roswall:

”För två år sedan presenterade CNN en undersökning enligt vilken en av tre amerikaner trodde att 11 september var ett så kallat insiderjobb. I en av de många uppropen kräver 953 arkitekter och ingenjörer en ny utredning av de tre World Trade Centerbyggnadernas kollapser. Nio internationella forskare, inklusive danske kemisten Niels Harrit, har i en vetenskaplig artikel konstaterat höga halter av högteknologiska sprängämnen i stoftet från de tre WTC-husen. Över hundra dokumenterade vittnesmål talar om explosioner i byggnaderna, även i källarplanen och innan det första flygplanet träffade. Dessa har inte beaktats i den officiella 11 septemberredogörelsen.”


Detta stämmer väl med vad jag fick veta när jag 2007 reste till USA och besökte min kusin Jack i New York, som bodde nära Ground Zero och som har minnen från dramatiken vid terrorattacken den 11 september 2001.

I min reserapport skrev jag:
”Närmare hälften av New-York-borna lär ställa sig skeptiska till de officiella förklaringarna.”

Den uppgiften bekräftas nu när jag googlar om opinionsmätningar kring WTC-dådet:

”The first one was conducted in August 2004, on the eve of a Republican National Convention, on 808 randomly-selected residents of New York State. It found that 49 percent of New York City residents and 41 percent of New York state citizens believe individuals within the US government ‘knew in advance that attacks were planned on or around September 11, 2001, and that they consciously failed to act’.”

Med andra ord: 49% av invånarna i staden New York och 41% av invånarna i delstaten New York trodde att den egna regeringen var inblandad i terrordådet.

Nu är det ju en sak att tro, en annan sak att veta, eller i varje fall att kunna basera sina slutsatser på relevanta och tunga fakta.

I USA finns nu sammanslutningar av olika yrkesgrupper, som piloter, arkitekter, ingenjörer och brandmän, vilka  gått samman för att gräva fram fakta, för att så långt möjligt få fram sanningen kring ”nineeleven”.

Här en 4-minutersfilm av amerikanska experter:

Kathy McGrade, metallurgisk ingenjör, säger i filmen:
”Man behöver inte vara ingenjör eller arkitekt för att se vad som hände dessa byggnader.”

”Symmetrin är ‘the smoking gun’.”

Avslutningsvis min andra WTC-film, på 15 minuter:

Jo, en film till att här påminna om!
Egon Fridh – tankebrottsling – TV4 på jakt: