• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Estelle och Folke


Antag att Victoria och Daniel istället hade fått en son. Vilket namn skulle man då ha valt?

Min gissning: ”Folke”.

Efter Folke Bernadotte, mördad av judiska terrorister i Jerusalem den 17 september 1948.

Hans fru hette Estelle. Hon var amerikanska och paret var gift sedan 1928.


Under slutskedet av Andra världskriget hade Folke Bernadotte gjort hjälteinsatser i Tyskland, för att genom konvojer av vita bussar rädda koncentrationslägerfångar – inte minst judar – till livet.

Från webbsidan Folke Bernadottes Minnesfond:

”Sammanlagt räddade de svenska vita bussarna, under Folke Bernadottes ledning, över 30 000 människor till livet. Av dessa var minst 10 000 judar. Det var… i första hand Folke Bernadottes förtjänst att alla dessa tusentals judiska människoliv räddades.

Trots alla andra personer som genom olika kanaler medverkade i denna humanitära hjälpinsats var det Folke Bernadotte personligen som genom sina skickliga direktförhandlingar med Himmler successivt lyckades vidga gränserna för den svenska hjälpinsatsen. ‘För en som var med vid många av hans funktioner och samtal i Tyskland våren l945 är det svårt att tänka sig en person som i det läget skulle varit lämpligare som förhandlare, expeditionsledare och mellanhand. – Som förhandlare var Bernadotte på en gång lugn, uppslagsrik, tålmodig och alert- (Torsten Brandel, Svenska Dagbladet l975-04-23). Den svenska hjälpinsatsen skedde hela tiden under stora personliga risker.”


Några år senare, i maj 1948,  utsågs Folke Bernadotte till FN-medlare i Palestinakonflikten.

Ur Folke Bernadottes Minnesfond:

”Den 29 november l947 hade FN:s generalförsamling antagit en plan för Palestinas delning i två stater, en arabisk och en judisk, inom ramen för en ekonomisk union. Jerusalem, inklusive omgivande städer och byar, skulle vara demilitariserat och neutralt område.

Kort därefter utbröt inbördeskrig i Palestina i vilket de judiska styrkorna gick till offensiv i april och maj l948. Den 14 maj utropades staten Israel, men inte någon arabisk-palestinsk stat.

Den 15 maj l948 intervenerade väpnade styrkor från Egypten, Transjordanien, Irak, Syrien och Libanon för att bistå sina arabiska bröder i Palestina. Det första kriget mellan arabstaterna och Israel hade brutit ut.

I resolution l86 av den 14 maj 1948 gav generalförsamlingen FN-medlaren i Palestina befogenhet att bl.a.:

    •    bistå de lokala myndigheterna med att nå en fredlig reglering av den framtida situationen i Palestina…”

”Detta var första gången som FN direkt ingrep i en politisk konflikt och som världsorganisationen utsåg en medlare att lösa denna. Man bör dock notera att resolutionen inte gav FN-medlaren några som helst maktresurser.”

”Arrangemangen kring vapenvilan i Palestina skulle övervakas av en FN-enhet, upprättad av FN-medlaren. Bernadotte var tvungen att börja från grunden. Begreppet ‘FN:s fredsbevarande operationer’ fanns ännu inte. Bernadotte lyckades dock på mycket kort tid skapa en liten enhet för övervakning av vapenvilan…”

”En annan framgång för Bernadotte var hans hantering av flyktingfrågan… Redan i sin första plan…talade Bernadotte om ‘rättigheten för dem som är bosatta i Palestina… att återvända till sina hem utan restriktioner och att återfå sin egendom.’

Detta är ursprunget till FN:s viktiga resolution av den 11 december 1948, som gav flyktingarna rätten att återvända till sina hem.”

”I den första planen, daterad den 27 juni, föreslogs att Palestina – som här definierades som l922 års mandat och följaktligen inkluderade Transjordanien – skulle bilda en union bestående av två ‘medlemmar’. ..
…förkastades av båda sidor. Araberna var helt emot en judisk stat i Palestina. Även Israel avvisade Bernadottes förslag kategoriskt och fastslog att inga intrång i eller begränsningar av staten Israels suveränitet kunde godtas. Speciellt starka invändningar hade israelerna mot medlarens överlämnande av Jerusalem till araberna. Bernadotte kom nu att bli en hatad man i Israel.”

”I Bernadottes andra plan, undertecknad den l6 september, erkände medlaren den judiska staten som ett faktum. … Jerusalem skulle nu ställas under FN:s kontroll.”

Dagen därpå blev Folke Bernadotte mördad i ett bakhåll i den israelisk-kontrollerade delen av Jerusalem.

Den som höll i vapnet var Yehoshua Cohen, men mordet var beordrat av Sternligan (LEHI). I ledningen för denna satt en man som senare blev Israels premiärminister.

”Mördarna greps aldrig och ingen har någonsin dömts för mordet. … Det är idag klarlagt att beslutet att mörda FN-medlaren fattades av LEHI:s centralkommitté, där Yitzhak Yezernitzky-Shamir ingick. LEHI såg i Bernadotte det viktigaste hindret för en israelisk annektering av Jerusalem och för judisk kontroll av hela Palestina. (Yitzhak Shamir blev senare Israels premiärminister åren 1983-84 och 1986-92.)”

”Mordet på FN:s medlare i Palestina sände en chockvåg genom världen… Men några sanktioner eller andra krafttag mot Israel vidtogs aldrig. FN svalde den oerhörda utmaningen…

I Israel möttes mordet på Bernadotte med likgiltighet. Inga egentliga försök att gripa mördaren gjordes av polisen i Jerusalem. Det fanns en rädsla för vedergällningsaktioner från den underjordiska rörelsen. Efter några år ingicks en tyst överenskommelse mellan FN, den svenska regeringen och Israel att hölja mordet på Folke Bernadotte i tystnad.”


En bok om mordet på Folke Bernadotte, skriven av Göran Burén, utkommer i dagarna.

Burén skriver på Newsmill:

”Det finns många ouppklarade omständigheter kring mordet. Ingen har ställts till ansvar för det, trots att det ganska snart blev väl känt vilka som låg bakom. En av dem hette Yitzak Shamir och blev senare Israels premiärminister.

Svenska myndigheter och den svenska opinionen var mycket missnöjda med hur israelerna skötte sina mordspaningar. ”

”Den israeliska regeringen lovade högtidligt en gång i tiden att fortsätta spaningarna efter mördarna, men ingenting hände, trots att gärningsmännen några årtionden senare framträdde helt öppet och erkände vad de gjort. Och svenska regeringar har efter 1950, när fallet begravdes, aldrig frågat hur det gick med efterspaningarna.”


47 år efter mordet på Folke Bernadotte – 1995 – mördades Israels dåvarande premiärminister,  Yitzhak Rabin.  Också det mordet skedde i Israel, också han hade stått i vägen för vad judiska extremister uppfattat som sina intressen.

Därutöver har vi de politiska morden på Bröderna Kennedy 1963/68 och Olof Palme 1986 – mord som öppnade vägen för nya politiska agendor, mord som undanröjde hinder för ”utvecklingen”.

Precis som morden på 2.700 amerikaner i New York år 2001.

Se även ”Drottningjakten”:
http://www.youtube.com/watch?v=KZ7fLcMiRZ4

25 svar

 1. Skulle namnet vara en ”markering” vore det väldigt spännande.

  Yitzhak Shamir beordrar alltså ett mord på en av FN utsedd medlare och blir efter att ha erkänt detta grova terroristbrott inte satt i fängelse utan blir istället vald till premiärminister. Jösses… Fast i ett land där Menachem Begin lyckades bli vald till samma post är det kanske inte så konstigt.

  Undfallenheten från svensk sida i fallet med Bernadottes mord är djupt beklaglig.

 2. Även Folke Bernadottes stamfader Karl XIV Johan gjorde insatser för judarna. Som ett barn av den franska revolutionen och dess liberala idéer var han judevänlig och som kung av Sverige tillerkände fransmannen de svenska judarna medborgarskap 1838. Men vad släkten Bernadotte uträttat för judarna räknades inte när den judiska staten skulle byggas. Otack är världens lön.

  Mannen som höll i maskingeväret, Yehoshua Cohen, blev sedan livvakt och vän till David Ben Gurion. Gurion var landets förste premiärminister och räknas som Israels grundare.
  När FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld besökte Ben Gurion 1958 fanns Yehoshua Cohen hela tiden vid Gurions sida. Dagen efter fick Hammarsköld veta att livvakten var den som mördade Folke Bernadotte och han sade argt: Vilka lymlar – hit kommer jag aldrig mer.

 3. Tror det finns många bottnar i namnvalet. Estelle betyder stjärna. De har fått en stjärna som dom längtat länge efter. Folke var kungens gudfar. Så man kan säga att kungen blev berövad en fader gånger två. Tror jag han har tänkt mycket på. När Victoria valde Estelle tror jag han blev mycket glad. Ja, hade det blivit en pojke hade han med all säkerhet fått heta Folke. Men det kommer säkert en gosse vad det lider.

  Estelle är en markering även om det inte är meningen. Inte mer än rätt. Vissa får bära sig åt hur som helst och komma undan med det. Men inte andra.

  Varför blir alla goda mördade? Det måste finnas en satanisk makt där bakom draperiet.

 4. Men lägg in share-funktionen så man kan dela dina inlägg på Facebook och Twitter. Skynda på!

 5. Jag ogillar namnet dom tog. Dom skulle ha valt ett mer Svenskt namn. Prinssesor ska spegla Sverige mer i valet av ett namn.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 6. Vad har hänt med FriaTider och Nationell?
  Båda ligger nere.

 7. JÄMFÖR PALMEMORDET – kungen sade ifrån!

  ”Vid begravningen av Olof Palme 1986 visade det svenska kungahuset att mordet på Folke Bernadotte var långtifrån glömt. Olof Palme hade ju också fungerat som FN-medlare i Mellanöstern – i kriget mellan Iran och Irak. Vid begravningen representerades det israeliska arbetarpartiet av Shimon Peres.

  När Shimon Peres skakade hand med kung Carl XVI Gustaf hälsade den svenske kungen honom med orden: Låt oss inte glömma att Olof Palme var den andre svenske medlaren i Mellanöstern som föll offer för en mördares kulor. Incidenten rapporterades i den israeliska dagstidningen Jerusalem Post, men uppmärksammades inte i svensk press.”

  http://ulfbjereld.blogspot.com/2012/02/namnet-estelle-och-mordet-pa-folke.html

 8. Världshistorien är ju full av mord i olika politiska sammanhang, så det är ju i och för sig ingenting nytt kanske….

  Men det är svårt för en befolkning som blir så totalt förd bakom ljuset, samtidigt som man vill göra gällande att det finns yttrandefrihet och demokrati, och att det är för denna demokrati, mänskliga rättigheter och också yttrandefrihet kanske då, som man hävdar att man har något slags moraliskt mandat att föra krig……

  Det är det som är det bedrägliga….. men, sanningen är kanske alltför brutal, så den kanske måste lindas in…..vem vet….

  Såg nyss en vittnesfilm, en intrervju med en viss Ivan, som vittnar i filmen om hur han blivit erbjuden 2 milj. dollar för att skjuta Palme, och att han gick till polisen och berättade om att det fanns planer på att skjuta Palme, men att det inte verkar ha funnits någon som brydde sig om hans vittnesmål. Det ska tydligen ha varit någon från C.I.A. som kontaktat denne Ivan, (intervjun finns på vaken.se).

  Ja, man kan ju då undra….

  Det är märkligt att detta C.I.A. tycks kunna ha så mycket inflytande. Vad är detta C.I.A. egentligen? Vad betyder detta C.I.A. i verkligheten? Hur stort inflytande har detta C.I.A. egentligen? Vad är innebörden av förkortningen, (förrutom då Central (?) Intelligence Adminstration)?

  Vad står C.I.A. för egentligen?

  (C. – ykeltjuvarnas I.-nternationella A.- lag ?

  C.- yberymdens I.- nnovativa A.- anarkister ?

  C. – entralbaserade I.- immorala A- ntagonister ?)……

 9. Ps.

  Filmen med denne Ivan, som vittnar om planer på mördandet av Palme, hade också Gotiska Klubben uppe på sin blogg. Men Gk verkar ha portats på något vis, eftersom den bloggen inte går att nå. Vad kan det bero på?

  Som vanligt tack till Jan Milld för intressanta inlägg och artiklar.

  Ds.

 10. Har det hänt Jan Milld någonting ??? han har inte uppdaterat på flera dagar

  • Tack för omtanken.

   På nyheterna för några veckor sedan meddelades att den nu aktuella influensan är av det svårare slaget. Jag kan vittna om att det stämde…

   Nu är jag dock ”åter på banan” – även om jag närmast vill fokusera helt på att få bokprojektet ”Gilla läget” är händerna. Bloggen blir då kanske uppdaterad bara en gång i veckan.

   • Jag blev också orolig av tystnaden… skönt att du åter är på banan!

    Folk i din ålder bör absolut vaccinera sig mot säsongsinfluensan, annars finns det faktiskt en risk att man stryker med, och det vore en enorm förlust för oss alla… Jag bävar faktiskt inför den dagen då du inte längre är med oss.

  • Varför skall man vaccinera sig när det innehåller kvicksilver och en massa annan skit? Jag tar hellre mina chanser utan dessa gifter. Litar inte på vetenskaparnas löften heller. Inte i detta genom-korrupta samhälle där läkarna är köpta av läkemedelsbolagen.

   • Man skall förvisso inte vaccinera sig i onödan, men för folk i Jannes ålder är det faktiskt ett mindre ”ont” med själva vaccineringen jämfört med att drabbas av själva sjukdomen. Du riskerar i alla fall inte att dö av ett vanligt säsongsinfluensavaccin.

 11. Vilken tur att du hade influensa! Nu har du stärkt ditt immunförsvar på bästa sätt, Skippa vaccinet!
  Men jag kanske vill dela dina inlägg på Facebook och Twitter, Kan du inte gå till Inställningar och sen Delningar och fixa det. Det kanske heter Shares rentav. Det är säkert många som vill dela. Du får ju fler besökare. Kan behövas i dårpippikampen!

  • Jag gjorde faktiskt några halvhjärtade försök, men tröttnade efter att tredje gången misslyckats att läsa den den där kontrollrutan rätt.

   Kanske lika bra det, det slår mig att jag känt mig terroriserad av Facebook tidigare, då jag därigenom helt översvämmades av mejl om ditten o datten, utrop härsan o tvärsan.

   Skulle det du här föreslår lyckas, då riskerar jag kanske samma visa igen?

   I grunden jagar jag inte höga tittarsiffror, utan en fast krets av seriösa läsare, som för egen maskin tar sig till min blogg. Just vad jag nu verkar ha uppnått.

   • Men gode gud Jan Milld! Nu får du skärpa dig. Skit i facebook. Låt dina läsare få länka om dom vill. Hur lätt som helst att sätta in share-knappen. Plocka in någon som kan så får du hjälp. Alltid finns det väl någon i bekantskapskretsen som är lite datanördig av sig. Skynda på!

 12. Hittade denna film – där Estelle och Folke Bernadotte är med – men det handlar också om de vita bussarna. Film gjord 1945 – innan kriget riktigt var slut.
  http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=566&autostart=true

 13. […] själva verkat är Ingrid Lomfors utbildad i Jerusalem och djupt engagerad, på ett närmast militant sätt. I en bok har hon framfört kritik av Folke Bernadotte, som enligt […]

 14. […] skytteltrafikresande utrikesminister borde ta sig några minuter på nästa plan och fundera över vad som hände Folke Bernadotte, som kom hem i en kista från sina medlingsuppdrag i Mellanöstern. Israels konservativa regering […]

 15. […] Estelle och Folke […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: