• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Uppsala steget efter!


Utvecklingen går ständigt framåt, har vi fått lära oss. Den är på en gång ofrånkomlig och önskvärd: det blir bara bättre och bättre, vi blir bara klokare och klokare.

Ett uttryck för den ökade insiktsfullheten är att ett trafikmärke som detta här ovan inte längre duger. Det blir diskriminerande och kränkande. Det osynliggör halva mänskligheten – alla kvinnor.


Tanja Bergkvist spånade för några år sedan kring detta på sin blogg.  Tejpade, som framgår av bilden, till en kjol på gubben som markerar övergångsställe.

Med kännedom om Bergkvists kritik av feminism och genusforskning förstår vi emellertid att hon där inte menade allvar.

I Uppsala gjorde man dock verklighet av det som Tanja Bergkvist just raljerat om.

Resultatet blev detta nya trafikmärke:


Nu kan vi läsa att inte heller denna skylt var bra. Kvinnan på bilden blev för ärtig. Hon hade tydliga bröst och kjolen har gjorts alldeles för kort – varigenom trafikmärket blev obehagligt sexuell laddat, utmanande och kränkande. Klart objektifierande, för envar som tillägnat sig ett modernt genusperspektiv.

En ny omgång skyltar kommer således på plats:

Det här väcker tankar.

Har Uppsala verkligen nått ända fram, har den anrika universitetsstaden kommit slutgiltigt i mål med dessa nya – och mer sedesamma –  skyltar?

Aktuell genusdebatt har tydligen gått kommunledningen helt förbi!

Nya rön visar ju:  könsskillnader finns inte. Kön är bara en social konstruktion. Det är ett förlegat synsätt, att det skulle finnas olika kön.

Sedan flera år vet vi att det inte finns olika raser (möjligen bland hundar, katter och höns, men inte bland människor). Inte heller ska göras någon uppdelning i svenskar och  utlänningar. Det finns inte ”vi och dom”.

Lika litet finns det män och kvinnor. Numera finns bara ”hen”.  Det är dit vi är på väg, det är åt det hållet som utvecklingen nu går. Se här och här.

Som framgick av ett SVT-inslag nyligen (se 11.30 in på filmen Genustokerier 3) är det uttryck för ett förlegat könsrolltänkande att flickor bär klänning.  Verkligheten pekat i samma riktning: även kvinnor går ofta klädda i byxor och det är inte självklart att de har längre hår än män.

Om Uppsala kommun således vill ligga på framkant och s.a.s. möta framtiden, då ska man inte sätta upp skyltar som de nu aktuella, där varannan skylt föreställer en man, varannan en kvinna.

Istället borde man konsekvent ha  könsneutrala skyltar, föreställande en HEN.

Mitt förslag blir denna skylt:

x

Men OK, jag erkänner. Det där var ju inte helt seriöst.

x

Vi måste bejaka mångfalden, se till att ingen grupp kan känna sig kränkt. Jag tänker här främst på det växande antalet nybyggare i Sverige, med kvinnor som inte heller genom de senaste trafikskyltarna i Uppsala lär kunna känna igen sig.

Jag skulle därför vilja föreslå att åtminstone var tionde skylt får ett utseende i linje med denna:

I andra änden finns kvinnor  som vill klä sig på ett rakt motsatt sätt. Det skulle kunna motivera en skylt som denna:


Här kan möjligen invändas (utöver den grova objektifieringen) att personen ifråga ska se ut som gående, få gångtrafikanter att röra sig från ena sidan av gatan till den andra. Detta uppvägs dock av att trafikmärket kanske kan få bilisterna att sänka hastigheten.