• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Dubbel SD-agenda?


Under veckan var Palestinafrågan uppe i riksdagen. Bilden nedan visar hur partiernas ställningstaganden fördelade sig. Längst ut på ena kanten återfinns SD.

Helt i linje med tidigare uttalanden från Kent Ekeroth om att Sverigedemokraterna är riksdagens mest Israel-vänliga parti.

Sverigedemokraterna är tillsammans med Folkpartiet och Kristdemokraterna de partier som säger nej till ett svenskt erkännande av en palestinsk stat.


Detta gör mig betänksam.  Varför?

Jimmie Åkesson har argumenterat att Palestinafrågan har en mycket låg prioritet för partiet.  Varför väljer han då denna ytterlighetspositionering?

Då skulle det väl inte ha kostat något att här intaga en mer neutral hållning, dvs för en tvåstatslösning och därmed ett erkännande av såväl Israel som Palestina!

För palestinierna vore ett erkännande av betydelse. Med en egen stat skulle de få möjligheter att till internationell prövning anmäla israeliska krigsförbrytelser på ett sätt som de idag inte kan.

Argumentationslinjen är att SD iofs inte har något emot erkännandet av en palestinsk stat, men först ska parterna där nere i förhandlingar komma överens om saken.  Dvs Israel ges i praktiken vetorätt.

Finns anledning förvänta sig att Israel kommer att  använda sig av den vetorätten? Ja, hur kan någon tänkande varelse överhuvudtaget föreställa sig något annat?

Resultatlösa förhandlingar är ju vad som pågått nu under ett halvsekel.  Vad skulle kunna förmå Israel att här ändra hållning?!


Det är bara att lyssna till Benjamin Netanyahus tal inför USA-kongressen förra året: Västbanken ser han som judiskt kärnområde, ett territorium som Israel aldrig kommer att ge upp!  Vad blir då kvar för en palestinsk stat? Gazaremsan.

Skulle Israel ens kunna tänka sig en sådan palestinsk stat, invid sin gräns? Så snart jag berört detta ämne har denna blogg fått kommentarer från israelvänner som vill informera: några palestinier finns inte – bara araber.

Det är två moment kring SD:s hållning i denna fråga som stör mig.

1.

SD intar nu en allmänt antimuslimsk hållning och en okritisk uppslutning bakom israelisk krigspolitik. Det handlar om en sionism som sträcker sig längre än till staten Israels rätt att existera.

Det är emot den destruktiva och svenskfientliga kravinvandringen från muslimska områden till Sverige som SD har en mission – inte att motarbeta muslimer i deras ursprungsområden!

Lyssna på Kent Ekeroth 12 minuter in på denna film:

Så där tuggar man på från talarstolarna:  ”Terroristen Arafat”. Det kan iofs ha varit sant under ett skede, men är det bara ena sidan som tillämpat våld i denna konflikt?  Generellt har det gått 100 dödade palestinier på varje dödad israel och den israeliska vapenmakten har inte skonat civila.

Så Ekeroths presentationen är ensidig.  Varför? Han har här en  SIDOAGENDA för SD:s räkning.

Det handlar inte bara om att motsätta sig den massiva invandringen från muslimska länder till Sverige, utan samtidigt något mer: vi svenskar ska bli negativa mot muslimer i allmänhet och sympatisera med Israel i dess konflikter med sina grannländer.

Detta ligger i linje med false-flag-operationen i New York 2001.

2.

Även på ett annat plan har bilden nu klarnat.

Bakom det mångkulturella projektet – i Sverige som i övriga västvärlden – står starka judiska lobbygrupper. Agenda-judar.

Det är bara att lyssna på vad de själva säger och skriver –  Barbara Spectre, Eli Göndör och många fler.

Spectre kommer 6 minuter in på denna film:

Vad Göndör har att säga framgår här.

Barbara Spectre kommer från New York, mellanlandade i Israel och har nu hamnat i Sverige, med ett uttalat politiskt uppdrag att medverka till en förvandling av vårt land.

Eli Göndör är född i Sverige men flyttade till Israel, där han tjänstgjort som fallskärmssoldat. Nu åter i Sverige, med ett tydligt budskap: vi svenskar finns inte.

Envar kan nu konstatera vad Spectre-Göndörs mångkulturella projekt betytt för Malmö: den tunga kriminaliteten skenar och tillvaron blir otrygg för alla malmöbor, inklusive de judar som bor där.

Vad många därvid har missat är att bakom alltihopa står judiska maktgrupper.  Vilka för Sveriges del ordinerar något som de inte skulle drömma om att göra för Israels del.

I vitboken, dess kapitel 10 samt kapitel 17, avsnitt a och avsnitt b,  tangerade jag dessa aspekter.

På 60-talet fanns en kritikkulturens man, som nu kan ses som den svenska mångkulturens fader:  David Schwarz, invandrad från Polen.

Precis som Jerzy Sarnecki, Marian Radetzki och Peter Wolodarski.

Projetet stannar inte vid mångkulturen: monarkin och andra symboler för nationell sammanhållning ska också skrotas.

Som bekant gjorde  SD-Kuriren likadant som Göran Greider och Dala-Demokraten: man vägrade att ta in en betald annons för vitboken.

När Avpixlat skrev om Merit Wagers nu släppta bok om asyleriet nämnde man några tidigare utgivna böcker i ämnet, dock ej vitboken.

Var det bara en tillfällighet?

Läs även:

https://janmilld.wordpress.com/2011/09/20/erkann-palestina

https://janmilld.wordpress.com/2010/08/27/inte-bara-hansson