• Mest lästa inlägg

 • Mest klickade

Kollapsbok (1)

”KOLLAPS – livet vid civilisationens slut” av David Jonstad är utgiven år 2012, omfattar 210 sidor och kostar 179 kr på AdLibris.

Nästefter Björn Forsbergs ”Omställningens tid” är det, tycker jag, den hittills bästa boken inom ämnet på svenska.

Låt mig dock först klara av ett moment där jag är starkt kritisk till boken. Temat är vårt samhälles förestående kollaps, men hur nära förestående är denna kollaps och hur total kan den förväntas bli? Där blir David Jonstad aningen svajig.

Några citat:

”Den världsekonomi som under flera decennier pumpats upp med hjälp av billiga krediter är bakom fasaden inte mycket mer än ett luftslott, ett korthus, ett pyramidspel eller – som finansmannen George Soros valt att kalla den – en superbubbla.”

”Buzz Holling menar att vår egen civilisation uppfyller alla kriterier som gör ett system bräckligt… ett sammanbrott i en del av systemet kan sprida sig blixtsnabbt till resten. Risken… en ‘djupkollaps’, det han beskriver som ‘en sorts total implosion av hela systemet’.”

”… så fort tillväxten stannar av blir det problem. När arbetslösheten ökar kan färre personer köpa företagens varor samtidigt som statens kostnader går upp på grund av minskade skatteintäkter och högre utgifter. Risken är stor att en spiral av ekonomisk nedgång uppstår, med förödande sociala konsekvenser som följd – särskilt för dem i samhället som har minst resurser. Också de politiska följderna blir svåra.”

”Framstegssagan har lärt ut att det till varje problem finns en lösning – att varje kris är en möjlighet. Det är ett tacksamt budskap att sprida, men det är inte särskilt realistiskt. Ett mer verklighetsnära förhållningssätt är att betrakta civilisationens kris, inte som ett problem, men som ett predikament – en besvärlig situation som vi får lära oss att hantera.”

”… de system som omger våra tre E:n – energin, ekologin och ekonomin – har alla inbyggda tipping points, trösklar. Fram till att dessa trösklar överträds kan system verka stabila. Även om de utsätts för stress klarar de av att stå emot utan några större problem. Men det som sker när trösklarna nås är att systemen kastas in i självförstärkande processer av abrupt och icke-linjär förändring.

Det är så som en lavin fungerar…”

Bistra besked, alltså!

Det är ingen ”tebjudning” som väntar.

DETTA HINDRAR INTE

David Jonstad från att föreställa sig att nuvarande svenska flykting- och invandringspolitik ska fortsätta som hittills även i denna akuta krissituation, där vi har att kämpa för elementär överlevnad!

I slutet av sin bok skriver han:

”Trots allt som hittills skrivits – i en kaotisk värd har Sverige en bättre utgångspunkt än många andra länder i världen. Vi har gott om basresurser som mark, skog och vatten, vi har en relativt liten befolkning utan stora etniska motsättningar, och en lång historia av fred och stabilitet…. Sammantaget gör detta att Sverige har alla förutsättningar och skyldigheter att agera solidariskt när kriserna drabbar andra människor hårdare än oss.

Bortsett från det uppenbara – att ta emot flyktingar, ge bistånd och nödhjälp, bekämpa förtryck och stödja folkligt motstånd mot förtryck – hur ska Sverige agera solidariskt i en värld präglad av resursbrist?”


Svaret på den fråga har David Jonstad egentligen redan givit själv, tidigare i boken:

”… de ekonomiska förberedelserna som har föreslagits här ska läsas som en solidarisk handling snarare än ett försök att bara skydda sig själv.”

Detta syftar iofs på situationen i Sverige, men det gäller ju även globalt. I nuläget importerar vi en stor del av vår mat. Om vi klarar vår egen överlevnad på den brukbara jord som finns i Sverige kan jorden i andra länder nyttjas för respektive folks egna behov. Redan detta utgör ett steg i solidarisk riktning.

Den omställningsrörelse som nu växer fram i Sverige måste

• å ena sidan vara inkluderande, dvs ge plats för alla som vill medverka, oavsett politiska åsikter

• å andra sidan hålla kontroversiella frågor på säkerhetsavstånd, så långt möjligt.

Det gäller att samlas krig det centrala, kring en minsta gemensam nämnare.

Oavsett åsikter kring invandringspolitik, rovdjurspolitik, genusfrågor eller annat kontroversiellt måste man vara välkommen att deltaga i omställningsarbetet.

Eftersom Jonstad ändå fört upp denna fråga vill jag för min del konstatera att:

1. Ju fler människor, desto fler munnar att mätta.

2. Fler människor i samhällen med hög resursförbrukning utgör en särskild påfrestning.

3. En omfattande invandring från fjärran kulturer kan bli till en komplikation, när det gäller att kunna agera disciplinerat och målmedvetet, samordnat och solidariskt.

Fortsättning följer

15 svar

 1. David Jonstad I slutet av sin bok skriver han:
  “ vi har en relativt liten befolkning utan stora etniska motsättningar”

  FEL,FEL och återigen FEL eftersom det redan pågår dagligen !

  • Känner också att denne Jonstad lever i det förgågna, åtminstone i avseendet utan stora etniska motsättningar.
   Välkommen till Sverige 2012 Jonstad, ett av de länder på jorden som
   f n islamiseras med störst hastighet.

 2. Reinfeldt kommer få svårt att förklara hur han har lyckats mygla iväg pensionspengarna.
  http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/

 3. Kolla på detta Janne.
  Enligt Nationell.nu så är detta märket som delegaterna har på kavajen, ett Bilderbergsymbol med allseende ögat:
  http://www.sweden.gov.se/sb/d/15900


  http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/18/59/41/901eca92.jp
  Varför just detta märke på Northern Future Forum?

  Prime Ministers from Lithuania, Finland, Latvia, United Kingdom, Sweden, Denmark, Norway, Iceland and Estonia.

  Enligt Jan Janonius som är presschef så trycktes denna pin i begränsad upplaga. Enbart för detta möte.
  Den har inget med EU att göra, och han kunde/ville ej visa upp symbolen, för han meddelade att det finns inget att visa upp, då dessa pins nu är utspridda.
  Vidare uppgav han att märket skulle vara så litet så det ”ej störde” själva mötet. 😕
  Varför inte ha en pin som visade loggan för Northern Fuure Forum?

 4. De flesta som förstår att tillväxt i oändligheten inte är möjligt i ett begränsat system fattar inte vad som måste göras.

  Det är inte enbart det gröna flummet som fortsätter dilla om öppna gränser och fri invandring från länder där storfamiljer är poppis, men också min bäste Jan Milld som i princip vill förbjuda vargen i Sverige.

  Att minska folkmängden (10 000 000st) är betydligt mer logiskt än att begränsa vargen (200 st) när man förstår var skon klämmer.

  Men som jag sa till min far. NEJ du kan inte bli intelligent innan du gör meditation och det är där de flesta befinner sig. Speciellt politiker. Och de få politiker som KAN se sambanden VILL INTE gå hela vägen i sina resonemang.

  Det är lite som att spela schack med en person som inte kan tänka mer än i två steg. Tragikomiskt. Meditera på saken så KAN svaret bli intelligent!

  • Själv gör jag inte anspråk på att besitta någon intelligens utöver det vanliga. Å andra sidan visar erfarenheten att intelligens på intet sätt utgör någon garanti för att hamna rätt i politiska frågor – där både känslor och värderingar, grupptryck och egna intressen kan spela in.

   Vargfrågan vill jag helst hålla på distans från omställningsarbetet. Det arbetet ska kunna bedrivas oavsett vad man tycker i olika särfrågor. Vi måste kunna samverka över åsiktsgränser, och skilja på huvudsak och bisak.

   Vem vet – kanske kan det ses som ett mått på intelligens i vilken utsträckning man förmår göra detta, eller åtminstone vill sätta upp det som en målsättning.

   • Det är klart att du gör anspråk på att besitta intelligens utöver det vanliga, och jag medger att du gör det, nästan i stil med Jan Guillou och jag gillar det,, det är ju hela poängen varför folk skall välja dig eller mig att leda Sverige för allas väl, så intelligent som möjligt, men i Sverige gäller jantelagen fortfarande. Man får inte säga som det är eller vad man tycker på riktigt även om man är hövlig när man gör det. Andra får säga det, men inte du själv.
    Om någon berömmer någon möts det med skepsis också. Dubbel jantelag.

    Det är ju uppenbart att vi föds med olika typer av intelligenser i olika nivå och det finns ingen anledning att detta ska vara tabubelagt, anser jag, men att vi ska samverka med dem i en intelligent union.

    Nja. Inte helt riktigt för det är min egen erfarenhet, att intelligens på riktigt, dvs. en deliberativ diskurs med intelligenta människor som vill förstå, utgör en garanti för att hamna rätt i politiska frågor. Men du har helt rätt i att känslor, indoktrinering, grupptryck och egna intressen kan motverka verklig intelligens.

    …så den logiska slutsatsen är ju rimligen att ALLA först behöver dra sig undan från allt och betrakta det i stillhet utan influenser så att ALLA kan se det hela tydligare och andas djupt så att hela hjärnan syresätts ordentligt, d.v.s. meditation.

   • Vilken personlighetstyp är du?
    Tänkare, förnimmare, kännare eller intuiv?
    http://paranormal.se/topic/jungiansk_typologi.html

 5. Jag tror jag börjar förstå hur PK tänker men inte varför som dom gör i vissa situationer

  Vilken verklighetsuppfattning har Marie Ferm? Varför kan hon inte stå för sin politik när hon vill ha hit fler det inte finns jobb och bostad åt?

  http://mariaferm.blogspot.com/2011/11/vi-vill-humanisera-migrationspolitiken.html

  ”Miljöpartiet de gröna har en vision om en gränslös värld där människor inte hindras från att bo och verka där de så önskar. Verkligheten är långt ifrån den tanken. EU:s murar mot omvärlden blir allt högre och främlingsfientliga vindar blåser över Europa. Sveriges migrationspolitik har under lång tid blivit mer och mer restriktiv.

  http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1609234/S-efterlyser-skarpta-vapenlagar.html

  Maria Ferm tyckte att diskussionen varit en aning uppskruvad och att Malmö har demoniserats. – Grogrunden för kriminaliteten ligger i olösta samhällsproblem som segregering, fattigdom och missbruk. Vi vill se förebyggande snarare än repressiva åtgärder, sade hon.

  • Jo, hur MP kan anse sig gröna när de är för krig med Libyen, samt verkar för överpopulation av Sverige och världen genom att ge fritt spelrum för diverse kulturer som alstrar massvis med barn, är för mig mycket mystiskt….

   Vänsterpartiet är endast för massinvandringen men inte krig.
   SD är emot krig och en galen religion
   Gröna partiet är för fred, men inte mot invandringen…än…

   Intelligent Union är för frihet från religion, för nedväxt, fred, enbarns policy och balanserad ut och invandring. Det anser jag är grönt på riktigt och helt i tiden. Ingen tror på religionerna på riktigt längre. Visst finns hyckleriet kvar, men det är marginellt. Jag tackar gudarna för det. DET är gudibehagligt.

   • Invandringens moment 22 visioner och verklighetsuppfattning

    http://misslyckande.wordpress.com/2012/02/18/494/

    Verkligheten har hunnit ikapp visionerna?

   • Mej veterligen röstade Vänsterpartiet för att delta i kriget i Libyen första omgången i riksdagen…?

   • Jag tror att V har ändrat sig, förmodligen när NATO, med bihang, började bryta avtalet med bombmattor. De använde FN för att Mona mfl. skulle kunna säga i TV: ”när FN kallar”, men FN kallade på flygförbudzon, inte bombmattor. Kritiken mot detta är givetvis obefintlig i media eftersom det inte är en fri media vi har i Sverige.

    Man kan numera som liten nation skita i FN för FN är inte relevant längre, men mer en tuttiluring http://www.youtube.com/watch?v=6B9EQKBOIao som NATO använder innan invasioner som man mest ska se som en förvarning på invasion oavsett vad ledningen för landet gör.

    Rätt respons på faschism, i helt vanlig ordning, är att beväpna sitt folk till tänderna gå samman som små länder och försvara varann och skaffa långdistansmissiler. Tyvärr finns det inget annat val tills vi har blivit av med asgamarna som invaderar världen mer än lönnmord av dessa ledare som idag beslutar om invasionskrig och det är en uppgift som få kan gå i land med på ett effektivt sätt.

    Terrorbombning av oskyldiga civila verkar ha motsatt effekt så det är förmodligen orkestrerat av makthavarna själva, medelst nyttiga idioter.

   • Svaret på frågan nedanför som jag ställde är minst sagt svävande och gör er mindre trovärdiga.

    Det var nämligen så att alla… ja just alla visste att det skulle bli långdraget. Historiskt med vederlagda fakta är just krig långdragna med misslyckande som facit.

    Vänsterpartiet röstade för krig i Libyen och ingenting annat!

   • Jag citerar ur anmälan mot de kriminella politikerna på highcrimes.org

    ”Intervjuer med Brink, Dinamarca, Linde, Sjöstedt och Lillemets (markerade med * ovan) bekräftar att anledningen till att de avstod var insikten att den svenska regeringen bröt mot FN:s resolution 1973 i och med att man deltog i det Nato-ledda kriget.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: