• Mest lästa inlägg

  • Mest klickade

Befria Grekland!

Centralt inom nationalekonomin måste vara att få resurser att möta behov. I ena änden att ta vara på resurser, i andra änden att ”rätta mun efter massäcken”.

Ett lands främsta resurs är dess människor. Den insikten var en del av förklaringen till den lyckosamma eran av  socialdemokratiskt regeringsinnehav 1932-76. I fokus stod ”full sysselsättning”.

Grekland föreskrivs nu olika åtstramningspaket för att ta sig ur den aktuella skuldkrisen. Det gör mig betänksam!

Vad blir innebörden av alla besparingsåtgärder, om inte att göra fler greker arbetslösa och att dra ned den grekiska ekonomin på sparlåga?

Det blir som att färdas i en allt brantare utförbacke, med allt sämre förutsättningar att någonsin åter komma i balans. Ju mer Grekland ”sparar”, desto fattigare och svagare blir landet.

Det handlar också om gigantiska överföringar av egendom och makt.

Landets valda regering har i praktiken bytts ut mot en förmyndarregering, av tjänstemän tillsatta från Bryssel eller Berlin. Landet som var ”demokratins vagga” berövas sin demokrati.


Varför detta katastroflarmande, dessa brandkårsutryckningar och dessa nödåtgärder?

Det är något som ska räddas.

Närmare bestämt Grekland – säger oss våra massmedia, etablissemangets språkrör.

I själva verket är det de franska och tyska bankerna som ska räddas – placerare som varit ”riskvilliga” med höga räntor. Banker som blivit alltför stora för att gå omkull, när riskerna visat sig vara just risker. Då blir det Europas skattebetalare som ska rycka in.

Och plötsligt har regeringen Reinfeldt hostat upp 100 miljarder kronor ur ingenstans för att betala till EURO-lands åtaganden. Det torde för Sveriges del innebära högre skatter och större statsskuld, kanske även senarelagda pensioneringar.

Grekland kommer ändå så småningom att tvingas ställa in sina betalningar. ”Hjälpen” nu är alltså till för att rädda bankerna från stora förluster.

Räddas ska också Euron.
Och det sker knappast för grekernas skull.

Just kopplingen till Euron är vad som nu bakbinder Grekland och står i vägen för en ekonomisk återhämtning.

Befriades Grekland från Euron, fick landet åter en egen valuta som kunde flyta fritt i förhållande till andra valutor – vad skulle hända?

Under en period skulle det sannolikt bli kärvt för grekerna, det mesta skulle bli dyrt. Men för utländska turister skulle det bli desto billigare. Turister från övriga Europa skulle strömma till Grekland  i mängder sommarhalvåret 2012. Det skulle ge sysselsättning och inkomster för landet. Grekland skulle förmodligen vara på fötter igen ganska snart.

Två jämförelser blir här intressanta:  Argentina 2001 och Island 2008.

Båda dessa länder har lyckats återhämta sig från djupa ekonomiska kriser.

Båda hade och har en egen valuta.

En film om  Argentina 2001:

(Se gärna även denna film om president Nestor Kirschners död)

Till Island hoppas jag kunna återkomma.